Poskytuje Google velkým webům nespravedlivou SEO výhodu?

SEO trendy
Zajímá nás, jestli velké weby mají v SEO určité výhody, nebo jestli výsledky ovlivňují jiné faktory.

Poskytuje Google velkým webům nespravedlivou SEO výhodu?

Největším trhem na světě není Čína, Rusko ani Brazílie. Je to Google. Žádná jiná platforma na světě nemá tolik vyhledávání, ale ani tolik změn a požadavků. Za poslední 3 roky Google spustil 19 hlavních a až 150 menších aktualizací. Společnost každý rok zmiňuje tisíce nových vylepšení. 

Aktualizací a změn je tolik, že ani ten nejlepší marketér není schopen všechny změny zaznamenat, natož pak používat v praxi. A pak se nabízí ta velká otázka. Jaký vliv mají zastaralé techniky na SEO? Může Google upřednostnit velké weby oproti malým? 

Důkladně jsem analyzovala weby, které za poslední rok získaly a ztratily největší návštěvnost SEO, abych si odpověděla na otázku, zda velké internetové stránky získávají od Googlu nespravedlivou výhodu. 

Metoda v praxi 

S kolegy jsme se podívali na 1 000 nejlepších internetových stránek, které získaly a ztratily největší viditelnost za uplynulý rok. Každý jsme si otevřeli ve Sistrix. Vybrali jsme jednu relativní změnu oproti absolutní, abychom normalizovali velikost webu. Pro seznam potřebných webů jsme nastavili minimální viditelnost SEO a jednu, abychom odfiltrovali spam. 

Následně jsme provedli křížové odkazy na weby pomocí údajů o provozu z Ahrefs a zpětných odkazů, abychom provedli korelace s faktory, jako jsou zpětné odkazy a návštěvnost webových stránek. 

Jaký byl výsledek?

Po nastavení všech proměnných nám vyšly zajímavé výsledky. Stránky s vyšší mírou viditelnosti mají silný vztah k růstu viditelnosti SEO za poslední rok. 

Ty webové stránky, které ztratily během uplynulého roku viditelnost, nemají žádný vztah mezi viditelností SEO a velikostí jejich ztráty. Co z toho plyne? Větší weby budou s větší pravděpodobností v SEO úspěšnější. 

Nezapomínejte ale na jednu věc: Nové webové stránky se mohou neustále zvětšovat. Dnes je budování SEO mnohem těžší, než tomu bylo například před pěti nebo deseti lety, ale jde to. Pomalu, ale jistě. 

Existují dva důvody, proč mají velké weby tendenci získávat více organické návštěvnosti 

Jedním důvodem je, jak Google hodnotí signály hodnocení. Větší webové stránky mívají větší autoritu. To jim umožňuje zvyšovat svou viditelnost a hodnotit více výrazů, pokud se jim podaří vyhnout se problémům s rozsahem, udržovat vysokou kvalitu obsahu a dále uspokojovat své uživatele při řešení jejich problémů. 

Autorita založená na našem chápání je výsledkem kvality obsahu, síly značky a samozřejmě množství zpětných odkazů. A jak se zdá, Google si je toho všeho vědom, a tak podniká patřičné kroky. 

Toho si můžeme všimnout například na viditelnosti SEO a počtu propojených domén. Například weby, které získaly organickou viditelnost, mají více zpětných odkazů. Ale zdá se, že za posledních 12 měsíců se jejich viditelnost trochu zhoršila. Z toho plyne, že objem zpětných odkazů je i nadále velmi důležitý, ale jeho dopad se rok od roku zmenšuje. 

Pozor! Kvalita a objem jsou dva různé pojmy! Pokud chcete na své stránky zakombinovat zpětné odkazy, vždy oslovte relevantní weby. Zapomeňte na nekvalitní či nerelevantní weby nebo pochybná diskuzní fóra. To by mohlo vašemu webu uškodit. 

Druhým důvodem, proč velké internetové stránky získávají více organického provozu, je aktualizace Hidden Gem od Googlu, která zvýhodňuje online komunity. V tomto případě je dopad na datech dost viditelný. 

V horní části seznamu vítězných webů najdete například: 

 • Reddit
 • Quora
 • Komunita Steam
 • Stack Exchange

Zaznamenala jsem silný růst v populárních komunitách prodejců SaaS, jako jsou Shopify, Zapier a HubSpot. Samozřejmě. Existují online komunity, které nemají stejnou viditelnost jako ty velké, ale přesto se za posledních dvanáct měsíců výrazně rozrostly. 

Seznam těch webů, kterým viditelnost naopak klesla, se soustředí na elektronický obchod a vydavatele. Co mě osobně překvapilo, je, že velcí vydavatelé ztratili organickou návštěvnost z klasických odkazů stejně jako menší vydavatelé.  

Příklady velkých vydavatelů:

 • nypost.com (-62,3 %)
 • bbc.com (-58,6 %)
 • nytimes.com (-40,3 %)
 • cnn.com (-40,1 ​​%)
 • theguardian.co.uk (-32,8 %)

Příklady malých vydavatelů:

 • makeuseof.com (-79 %)
 • dailyhealth.com (-70,6 %)
 • thespruce.com (-58,5 %)
 • goodhousekeeping.com (-46,5 %)
 • verywellfamily.com (-38,4 %)

Pamatujte na to, že vydavatelé se více spoléhají na návštěvnost z hlavních událostí, Zpráv Google a výsledků vyhledávání z Googlu, jež se v datech neodráží. 

Velmi oblíbené jsou v současnosti takzvané „cíle Parasite SEO“, které využívají chron.com nebo timesofindia.com. Tyto weby rapidně ztratily návštěvnost SEO, stejně jako weby, které nejsou na seznamu. Jsou to weby linkedin.com/pulse a medium.com. 

Není však jasné, kolik úsilí Google věnuje procházení stránek s výsledky vyhledávačů (SERP). 

Dvě třetiny webů na seznamu pomyslných vítězů byly společnosti SaaS, které se zabývaly elektronickým obchodem, nebo vzdělávací společnosti, nebo online komunity. Ty získaly 63% a 83%. 

Více než 50 % webů na seznamu poražených tvořily vydavatelské weby nebo weby elektronického obchodu se ztrátami mezi -45 % a -53 % viditelnosti SEO.

V elektronickém obchodování je, co se týče SEO, mnohem těžší uspět. Protože téměř dvakrát tolik elektronického obchodu a pětkrát tolik vydavatelů svou viditelnost ztratilo, než aby ji během uplynulého roku získalo. 

5 propadajících se webů s nejvyšší viditelností SEO v květnu 2023:

 1. target.com (-35,5 %)
 2. wikitionary.org (-61,5 %)
 3. etsy.com (-43,6 %)
 4. nytimes.com (-40,3 %)
 5. thesaurus.com (-59,7 %)

Během sledování jsem nenašla žádný rozpoznatelný vzor pro domény nejvyšší úrovně s kódem země (ccTLDs): 75 % webů na seznamu vítězů mělo .com ccTLD. 

Existují nějaká omezení?

Během analýzy jsme si s ostatními marketéry všimli určitých omezení. Největším omezením analýzy bylo, že weby mohly získat, nebo naopak ztratit návštěvnost kvůli SEO kampaním, migracím domén či technickým problémům.

Druhým omezením byl malý výběrový soubor (2 000 míst). I když se analýza zaměřuje především na vrchol, web může obsahovat miliony stránek. 

Otevřete otázky

Když už se bavíme o slově „velký“ na velkých webech, musím poukázat na to, že toto slovo má obrovský prostor pro výklad. Mluvíme o určitém objemu provozu, vydělávání velkých peněz, nebo vlastnictví velké společnosti, když nazýváme velký web velkým? 

V této analýze jsem se zaměřila na organickou návštěvnost. Ale mimo to se dalo sledovat, jak si v SEO vedou některé z největších společností. Jedním z referenčních bodů mohla být analýza Glena Allsoppa týkající se velkých vydavatelských webů, které dominují v SERP.

Další otázka, která mě napadá, je, kdy Google odměňuje velké weby. Je to doba během aktualizací algoritmu? Nebo v průběhu času? Na tuto odpověď musíme znát principy fungování samotného Googlu. 

Co jsme mohli z analýzy vyčíst? Za úspěchem velkých webových stránek stojí především kvalita obsahu nebo získaný dobrý uživatelský dojem. Tyto weby budou pravděpodobně neustále růst.  Weby, které plní obsah nerelevantním textem, nemají přívětivé uživatelské rozhraní a nezískaly si důvěru návštěvníků, budou zaznamenávat ustálení nebo pokles návštěvnosti.  

Osobně pochybuji o tom, že lidé ve společnosti Google rozhodují o tom, které weby budou organicky růst, a které se budou pomalu ztrácet. K těmto výsledkům vedou spíše algoritmická rozhodnutí, která lze jen těžko ovlivnit.  Google tedy nenese určitou odpovědnost za růst nebo propad organické návštěvnosti jednotlivých webů. 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Kristýna Franclová

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp