Optimalizace obsahu pro vyhledávání

SEO a obsah
Pouhé produkování nového obsahu dnes k vítězství v SEO nestačí. Musíte vytvářet užitečný obsah, který vašemu publiku něco přinese.

SEO i obsah jsou samy o sobě mocné. Ale teprve jejich kombinací dosáhnete nejlepších výsledků. Není to jen optimalizace obsahu pro vyhledávání, ale naopak jiný přístup a vytvoření jednotné obsahové strategie SEO. Když mluvíme o optimalizaci obsahu pro vyhledávání, často zdůrazňujeme základní věci. Vyberte si klíčové slovo a použijte toto klíčové slovo ve svém:

 • Tagu Title.
 • Meta description.
 • Nadpisech H1, H2.
 • Textu stránky.
 • Název souboru obrázku.
 • Alt text obrázku

To vám přinese nějaké výsledky. A před několika lety to bylo skutečně vše, co jste potřebovali udělat. Dnes však musíte udělat mnohem více, abyste dosáhli lepších výsledků. Musíte propojit SEO a obsah tak, aby ve vaší strategii tvořily jeden celek.

Jak dosáhnout lepších výsledků díky obsahu

Začněte tím, že se zamyslíte nad svým publikem.

 • Pro koho píšete?
 • Co je zajímá?
 • Jaké mají otázky, na které můžete odpovědět?
 • Jaké výrazy používají pro témata, o kterých píšete?
 • Jsou to stejná slova, která používáte vy, nebo jde o jiné pojmy?

Pokud jsou odlišné, musíte to vzít na vědomí a mluvit k nim jejich jazykem tím, že budete používat slova, která používají, i když to nejsou termíny vaší značky.

Vše, co vytváříte, by mělo být navrženo tak, aby pomáhalo vašemu publiku. Pokud nebudete poskytovat hodnotný obsah, nebudou se k vám lidé znovu vracet a číst další.

Vaším cílem při tvorbě veškerého obsahu je stát se pro své publikum důvěryhodným zdrojem informací. Když uživatelé budou vědět, že u vás mohou získat potřebné odpovědi, je pravděpodobnější, že se k vám budou vracet a sdílet váš obsah s někým dalším, což pomůže vašemu podnikání v růstu.

Jak používat SEO a obsahovou strategii společně

Jakmile si ujasníte, pro koho tento obsahový článek vytváříte, je čas začít s brainstormingem.

 • Zkontrolujte ve výsledcích vyhledávání výrazy, které by mohly zajímat vaše publikum, a ujistěte se, že váš obsah odpovídá záměru vyhledávání.
 • Pro generování nápadů použijte svůj oblíbený SEO nástroj pro vyhledávání klíčových slov.

Vyhledejte klíčová slova, která souvisejí s vašimi hlavními produkty nebo službami. Hledejte otázky, které vaši ideální zákazníci pravidelně kladou. Otázky jsou často fantastickým výchozím bodem pro tvorbu obsahu.

Krok 1: Výzkum tématu

K průzkumu můžete využít vyhledávací funkce a nástroje, jako např:

Google:

 • Automatické dokončování
 • Související vyhledávání
 • Lidé se také ptají

Sociální média

 • Hashtagy
 • Vyhledávání
 • Skupiny

Zkuste se podívat, na co se lidé ptají v tématech, která nejvíce souvisejí s vaším podnikáním. Na co se ptají? Jaké informace potřebují mít, než se rozhodnou?

Krok 2: Prozkoumejte klíčová slova

Jakmile máte na základě průzkumu nápad na téma, víte, že to lidi zajímá, protože hledají informace na internetu. Nyní je čas vrátit se k nástroji pro výzkum klíčových slov a zjistit, na jaké klíčové slovo se chcete ve svém obsahovém článku zaměřit.

Vyberte si klíčová slova, která vám poskytují reálnou šanci na umístění. Měla by se také co nejblíže vázat k vašemu požadovanému tématu a produktům nebo službám.

Krok 3: Napište text

Nyní jste připraveni začít psát. Máte téma, o kterém víte, že lidi zajímá a hledají ho. Máte klíčové slovo, které jste prozkoumali, a víte, že vaše webové stránky mají dobrou šanci umístit se na předních místech v Googlu.

Je čas vytvořit skvělý obsah, který poskytne hodnotu pro vašeho ideálního zákazníka. Chcete se zaměřit na ně, na jejich potřeby a otázky.

Neupínejte se na konkrétní počet slov nebo odstavců. Místo toho se zaměřte na to, abyste jim poskytli hodnotu, odpověděli na otázky a pomohli jim. Měli byste mít dobrou představu o otázkách vašich zákazníků týkajících se tohoto tématu.

Tipy pro psaní

Nikdo nechce číst velké bloky textu. Pokud je budete publikovat, ztratíte své čtenáře. Ujistěte se, že zlepšujete čitelnost pro své publikum, a přidávejte:

 • Nadpisy (H2/H3)
 • Seznamy.
 • Obrázky/videa.
 • Bílé místo.

Nepište na určitý počet slov. Pište tak, abyste čtenáři sdělili, co potřebuje. Pomozte jim pochopit téma. Předvídejte otázky, které budou mít, a odpovězte na ně.

Vyhněte se zbytečnému rozmělňování. Nestanovujte si, že klíčové slovo použijete například patnáctkrát. Když píšete podle počtu slov nebo počtu vložených klíčových slov, můžete skončit s obsahem, který bude působit nepřirozeně a nepřinese požadované výsledky.

Dbejte na to, aby byl váš obsah kvalitní a dodržoval gramatická pravidla. Upravte jej tak, aby byl snadno čitelný a srozumitelný. Hlasité přečtení textu před publikací vám pomůže odhalit nadbytečná klíčová slova, gramatické chyby a další problémy. Je to snadný způsob, jak zajistit, aby váš text zněl přirozeně, když ji čte vaše publikum.

Pokud chcete přesvědčit své publikum o svých kvalitách, ujistěte se, že je váš obsah užitečný, hodnotný, důkladný (odpověděli jste na všechny otázky publika týkající se tohoto tématu?) a v konečném důsledku lepší než obsah konkurence.

Stručně řečeno, vyprávějte příběh, poskytněte hodnotu, nechte článek přirozeně rozvinout a budete mít lepší obsah.

Krok 4: Optimalizace

Nyní je čas obsah optimalizovat. Vybrané klíčové slovo byste měli použít v následujících SEO prvcích.

 • Titulek
 • Meta popis
 • Text
 • Nadpisy
 • Název souboru obrázku (formát s pomlčkou mezi slovy)
 • Alt text obrázku
 • URL

Při optimalizaci obsahu nezapomeňte dodržovat osvědčené SEO postupy. Pokud jste zvolili téma, o kterém víte, že lidi zajímá, klíčové slovo, na které se vaše webové stránky mohou umístit, napsali jste pro zákazníka kvalitní text a poskytli jste mu hodnotu, měli byste začít pozorovat výsledky.

Tipy pro optimalizaci

 • Odkazujte na další relevantní obsah na svých webových stránkách. Poskytnutí dalších zdrojů vašemu publiku může pomoci lépe porozumět tématu.
 • Optimalizaci pravidelně obnovujte. Optimalizace není jednorázový úkol, probíhá průběžně. Obnovovat můžete podle plánu nebo když vidíte příležitost zlepšit pozice klíčových slov pro určitý obsah. Někdy může aktualizace a osvěžení pomoci staršímu dílu posunout se v žebříčku nahoru.

SEO vaší stránce pomůže získat nové návštěvníky

Pouhé chrlení obsahu dnes k vítězství v SEO nestačí. Musíte vytvářet užitečný obsah pro své publikum. Přemýšlejte o tom jako o jedné jednotné strategii a od začátku používejte SEO nástroje, abyste získali lepší viditelnost v SERP. Vytvořte strategii zaměřenou především na vaše publikum a jeho otázky. Vaše strategie obsahu by měla zahrnovat témata, která spolu souvisejí, zajímají vaše publikum a jsou pro něj užitečná. Odkazujte z jednoho článku na druhý, poskytněte další zdroje a informace, do kterých se vaše publikum bude chtít hlouběji ponořit, a pomůžete tak svému celkovému úsilí o SEO obsah.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp