Osvědčené postupy pro testování SEO

Proč testovat vaše SEO
Zjistěte, jak otestovat dopady, které má optimalizace pro vyhledávače na výsledky vašeho webu. Odhalte, co na vašich stránkách funguje a co nikoli.

Každý majitel webu, který se snaží propagovat své stránky pomocí SEO, zná základní principy, které pomáhají posunout web výše ve výsledcích vyhledávání - vysoce kvalitní originální obsah a příchozí odkazy z webů s vysokou autoritou. To však ani zdaleka není vše. Parametrů, které dokáží ovlivnit umístění stránky ve výsledcích vyhledávání je několik stovek a jejich přesný počet, natož jejich váhu kromě několika zasvěcených inženýrů v Googlu nikdo nezná. Přesto však pomocí testování můžeme odhalit vztah mezi konkrétními proměnnými na úrovni stránek a pozicemi ve vyhledávání. Díky tomu mohou SEO čarodějové v marketingových agenturách protlačovat stránky svých klientů na přední místa ve výsledcích vyhledávání na ta nejlukrativnější klíčová slova a zajišťovat jim tak obrovský nárůst návštěvnosti a pochopitelně také zisků. Pojďme nyní společně nahlédnout pod pokličku jejich magického kotle.

Proč testovat vaše SEO?

V průběhu změn, které zavádíte na vašem webu, se mění i vaše pozice ve výsledcích vyhledávání. Ne každá změna ovšem musí být k lepšímu. Provádět změny na celém webu je tudíž riskantní i nákladné, proto je vhodné vyhodnotit dopad změn před jejich hromadným provedením. Pomocí testování SEO můžete změnit jednu stránku nebo skupinu stránek a sledovat výsledky. Pokud budou pozitivní, můžete je posléze uplatnit na celý váš web. Testování SEO vám tak poskytne konkurenční výhodu oproti zavedenějším hráčům ve vašem oboru.

Díky důslednému testování a vyhodnocování vašeho SEO budete moci zakládat vaše rozhodnutí ohledně další optimalizace webu na datech, namísto názorů.

Lepší a propracovanější optimalizace pro vyhledávače vám umožní získat větší návštěvnost, vyšší míru prokliků a vyšší pozice na klíčová slova.

Osvědčené postupy při testování SEO

Testování SEO funguje tak, že si nejprve vytvoříte hypotézu. Například: "Vzhledem k tomu, že Google zjevně nemá rád nadměrné používání tagů <strong>, jejich odstranění z našich klíčových slov pravděpodobně prospěje optimalizaci.

Poté odstraníte tagy <strong> a sledujete, jak se to projevilo na pozici konkrétních stránek. Při testování měňte vždy jen jednu proměnnou. Neměli byste odstraňovat tagy <strong> a zároveň provádět významné změny v textu. Případné změny pozic by pak nebylo možné přiřadit ke správné proměnné.
Níže najdete několik osvědčených postupů pro testování SEO, které umožňují získat směrodatné údaje o výsledcích testování:

Měřte více než jen pozice ve výsledcích vyhledávání

Pozice v SEO testování vypovídají o tom, jak vyhledávací algoritmy interpretují strukturu a obsah vašeho webu. Spolu s jejich zvyšováním roste také návštěvnost. Vaším konečným cílem je však lépe sloužit uživatelům, aby zůstávali na stránkách déle a více je lákalo klikat a komunikovat s webem. To, jak se uživatelé na webu chovají, je stejně relevantním měřítkem úspěchu jako pozice v Googlu.

Vyberte správné stránky na testování SEO

Stránky, na kterých chcete provádět SEO testy, byste měli pečlivě vybrat. Nemělo by jít o stránky, jejichž obsah je sezónní, aby nebyla jejich návštěvnost ovlivněna různými trendy. To by mohlo narušit přesnost výsledků a potenciálně vás vést k nesprávným závěrům. Nezahrnujte do testování ani stránky, které se ve výsledcích zobrazují příliš vysoko nebo naopak příliš nízko. Optimální rozpětí je mezi osmým a třicátým výsledkem. Výše je konkurence příliš tvrdá na to, aby bylo možné rozeznat jednotlivé změny, a níže než na třicátém místě mohou být změny naopak příliš nepředvídatelné.

Vyberte správné stránky na testování SEO

Správně nastavte kontrolní skupinu

Je nezbytné zajistit, aby vaše kontrolní skupina a experimentální skupina měly společné následující charakteristiky:

- Relativně podobný výkon ve vyhledávačích
- Formát obsahu
- Stáří
- Odkazový profil

Opakujte testy, abyste se ujistili, že jsou vaše výsledky přesné

SEO testy, stejně jako vědecké experimenty, vyžadují opakování, aby se vyloučila interakce nepředvídaných proměnných. Pokud zjistíte, že jste dospěli ke stejným výsledkům i napodruhé, můžete považovat hypotézu za prokázanou.

Jak provádět SEO testy

Nyní, když jste si osvojili základy, je čas zabývat se konkrétními věcmi. Pojďme se podívat na různé proměnné, které je možné testovat.
Experimentujte s meta tagy title a description

Mezi nejoblíbenější a nejužitečnější testy SEO patří optimalizace meta tagů title a description, které jsou to první z vašeho webu, co váš návštěvník ve vyhledávači uvidí, proto je jejich optimalizace klíčová.

Nezapomeňte, že nepíšete jen pro vyhledávače. Snažte se napsat meta tagy title a description tak, aby okamžitě upoutaly pozornost uživatele a lákaly ke kliknutí. Když to uděláte správně, uživatelé si s větší pravděpodobností vyberou vaši stránku, i když nebude na prvních místech výsledků. Následné zvýšení návštěvnosti pak může vést i ke zvýšení hodnocení.

Umístěte do nadpisů správná klíčová slova

Nadpisy jsou nejdůležitější proměnnou v SEO, v závěsu za nimi jsou podnadpisy a samotný text, dále URL adresa a meta tagy. Testy nadpisů proto patří k nejúčinnějším možným experimentům v oblasti SEO.

Umístěte nebo odstraňte externí odkazy

Odstranění odkazů může vašemu webu z řady důvodů prospět. Může udržet uživatele na vašem webu, odstranit asociace na weby s nízkým hodnocením nebo pomoci vašemu webu lépe vyniknout.

Na druhou stranu zařazení více vysoce hodnocených zdrojů, které čtenáři považují za užitečné, může zvýšit hodnotu vašich stránek a zvýšit vaši autoritu v očích Googlu.

Pohrajte si s komentáři a tlačítky sociálních sítí

Existuje důvod domnívat se, že komentáře a tlačítka pro sdílení na sociálních sítích mohou vašemu webu ubírat na síle. Stránky, na kterých nejsou žádné komentáře nebo sdílení, nebo je jich velmi málo, mohou vyhledávačům signalizovat nedostatečnou důvěryhodnost, čímž vzniká negativní zpětná vazba.

Rozmanitost obsahu

Google odměňuje stránky, které obsahují rozmanitou škálu multimédií. Získání originálních, relevantních a přesvědčivých vizuálních prvků může být obtížné, ale signalizuje vyhledávačům, že váš web má uživatelům co nabídnout. Pouhé zařazení většího množství vizuálního obsahu však nemusí přinést kýžené výsledky. Tento obsah by měl být relevantní a přidávat skutečnou hodnotu pro ty, kteří hledají konkrétní odpovědi na své vyhledávací dotazy. Při optimalizaci stránek se proto opřete o jedinečný, přesvědčivý a relevantní obsah.

Přidejte nebo restrukturalizujte interní odkazy

Interní odkazy jsou skvělým způsobem, jak pomoci vyhledávačům pochopit hierarchii vašeho obsahu. To je jen jeden z mnoha důvodů, proč většina odborníků na SEO věnuje tolik času budování interních a externích odkazů. Při přidávání relevantních interních odkazů byste měli uplatnit určitou metodiku. K jakémukoli obsahu by se měl uživatel dostat na co nejmenší počet kliknutí a interní odkazy z jednotlivých interních stránek by měly vést na informace, které původní obsah rozšiřují.
Vytvořte hlavní stránky, které zeširoka hovoří o daném tématu, a propojte je s obsahem, který se dále zabývá jeho specifiky. Odborníci na SEO doporučují integrovat na každou stránku dva až pět interních odkazů.

SEO

Proveďte aktualizaci obsahu

Obsah je král. Když vše ostatní selže nebo když stránky nefungují dostatečně dobře, abyste mohli provést další testy, je čas na upgrade základního obsahu.
Identifikujte stránky, které mají špatný výkon v hodnotách, které Google oceňuje nejvíce:

1. Počet návštěv
2. Čas strávený na stránce
3. Počet navštívených stránek na relaci
4. Míra opuštění stránky

Špatné výsledky v těchto ukazatelích svědčí o tom, že návštěvníci vašeho webu nenacházejí informace relevantní pro jejich vyhledávání. Je to vynikající příležitost přidat obsah, který může lépe odpovědět na jejich otázky a přivést vám další návštěvníky.

• Zlepšete srozumitelnost a čtivost textu.
• Přidejte nové sekce, které odpovídají na širší okruh otázek.
• Rozšiřte stránky, aby komplexněji pokrývaly vaše téma.
• Aktualizujte obsah, aby neobsahoval zastaralé informace.
• Upravte strukturu vnitřních odkazů, abyste spojili podobná témata.

Všimněte si, že optimální délka příspěvku na blogu se pohybuje mezi 1 000 a 1 500 slovy, váš obsah by se proto měl do tohoto rozmezí vejít.

Upravte strukturu URL odstraněním datumů

URL adresy mohou významným způsobem ovlivnit indexaci, pokud jsou stručné a obsahují jasná klíčová slova. Nedávné SEO poznatky naznačují, že datumy, které jsou často součástí URL, mohou lepší indexaci bránit.

Teorie, která za tím stojí, je jednoduchá. Google a uživatelé sledují datumy ve výsledcích vyhledávání a mohou přirozeně upřednostňovat novější výsledky, bez ohledu na to, zda je takový obsah kvalitnější či ne. Ukazuje se, že pokud z URL adresy odstraníte datum, může to vést ke zvýšení návštěvnosti. Pokud se tuto metodu rozhodnete vyzkoušet, je nutné nejprve aktualizovat trvalé odkazy, aby nedošlo k narušení struktury webu. Je také nezbytné pomocí stavového kódu 301 přesměrovat původní URL na nové.

Vyzkoušejte tyto osvědčené postupy a nápady pro testování SEO

Smyslem testování SEO není výhradně zvyšování pozic a získávání více kliknutí. Jde o získání konkrétních poznatků o tom, jak publikum interpretuje váš obsah, abyste mohli lépe odpovídat na jeho dotazy a uspokojovat jeho potřeby. Vaši návštěvníci to jistě ocení, a pokud budou spokojeni oni, bude spokojený i Google.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp