odkazy
Nofollow“ je informací směrem k vyhledávačům. Znamená „nesledovat“, neprocházet, neindexovat odchozí odkazy.

Nofollow odkazy – skutečně je vyhledávače nesledují?

„Nofollow“ je informací směrem k vyhledávačům. Znamená „nesledovat“, neprocházet, neindexovat odchozí odkazy. V původním významu tak jsou nofollow odkazy pro vyhledávače neviditelné, nemají tedy ani žádný význam z hlediska SEO. Nic ovšem není jen černobílé a zvláště u nofollow odkazů klíčová myšlenka přestává mít svůj smysl.

Jak vlastně nofollow odkaz vypadá?

Označení nofollow vzniklo jako metaznačka stránky. Na základě této značky pak vyhledávače nemají sledovat žádné odchozí odkazy na stránce.Dnes se využívá zvláště pro jednotlivé odkazy na stránce jako hodnota atributu rel. Příklad nofollow odkazu:

<p><em>< a href=“http://www.seoconsult.cz“ rel=“nofollow“ >SEO Consult</a></em></p>

Jak je to s tím sledováním?

Dle informací poskytnutých ze strany Googlu nofollow odkazy skutečně nejsou sledovány, nebo jinak, nepřevádí se na ně PageRank strany, na které jsou umístěny. Obdobné stanovisko veřejně hlásá i český vyhledávač Seznam: „Nofollow zakazuje sledování odkazu. V praxi tak robot vyhledávače sice text odkazu zaindexuje, ale nezaindexuje stránku, na kterou je odkazováno.“ /1,2/

Nofollow odkazy v praxi

Dle zásad definovaných Googlem by se nofollow odkazy měly užívat zejména ve třech případech.

Placené odkazy: nofollow má označovat placené odkazy. Ty vyhledávače vnímají zpravidla negativně, zvláště, pokud se tváří jako neplacené.

Nedůvěryhodný obsah: nofollow má eliminovat komentářový spam, umožňuje administrátorům nastavit neověřování anonymních komentářů, veřejných příspěvků v diskuzních fórech apod. Administrátor tak může také deklarovat to, že pochybuje o důvěryhodnosti webu, na který odkazuje.

Specifické stránky webu: nofollow lze využít pro interní odkazy na méně významné stránky webu (z hlediska vyhledávačů), např. registrace, přihlášení apod.

V praxi dnes follow odkazy nacházíme nejenom na velkých diskuzních fórech a obsahových portálech zpravidla s vysokou návštěvností, kde je také velké množství veřejných příspěvků a komentářů, ale také na různých serverech přebírajících obsah nebo na sociálních sítích.

Nofollow odkazy využívá také Wikipedia, která je všeobecně považována za jeden z nejdůvěryhodnějších zdrojů na internetu. Bylo by tedy s podivem, kdyby odkazy z Wikipedie vyhledávače nesledovaly a nepřikládaly jim žádnou váhu.

Na názor Matta Cutse z Google se můžete podívat na tomto videu.

Vlastní názor si můžete udělat sami. Ať zástupci vyhledávačů veřejně prezentují cokoli, své hodnotící algoritmy si stále bedlivě střeží. Není divu, usilují totiž o co nejvyšší přirozenost. A pokud jde o odkazový profil, ten přirozený jistě bude obsahovat i nofollow odkazy.

Význam nofollow odkazů

Vyhledávače staví na první místo uživatele. A právě pro uživatele mohou být nofollow odkazy velmi užitečné. Bývají totiž na velkých diskuzních fórech, kde uživatelé sdílejí zkušenosti a vzájemně si doporučují webové stránky. Již byla řeč o tom, že je najdeme i na velmi navštěvovaných serverech, kde je nejenom vyšší potenciál spamování, ale také vyšší šance, že komentář pod článkem posiluje hodnotu článku. Komentář s odkazem totiž nezřídka vhodně doplňuje či rozšiřuje dané téma.

Z hlediska uživatelů, kteří označení nofollow většinou ani neregistrují, jsou odkazy noffolow stejně hodnotné jako follow. I kdyby neměly přímý vliv na hodnocení dané stránky vyhledávači, nofollow odkazy zvyšují návštěvnost daného webu, a tím nepřímo ovlivňují i jeho hodnocení. Navíc i nofollow odkazy mohou vést k tvorbě follow odkazů ze strany uživatelů.

Protože nofollow odkazy využívají portály a weby s nejvyšší návštěvností a tedy i aktivitou, jsou v současnosti jednoznačně součástí přirozeného odkazového profilu. I kdyby vyhledávače opravdu nofollow odkazy nesledovaly, vždy analyzují komplexní odkazový profil. Ten má vypadat co nejpřirozeněji (v ideálním případě by měl odkazový profil skutečně být přirozený). Pokud tedy nofollow odkazy v odkazovém profilu chybí, z pohledu vyhledávačů se to může jevit podezřele.

Autor: Ing. Radka Křivánková

Zdroje:

/1/ https://support.google.com/webmasters/answer/96569?hl=cs

/2/ napoveda.seznam.cz/cz/nofollow

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp