Neschválil vám Facebook vaši PPC reklamu? Jak to vyřešit?

Facebook PPC
Pravidla Facebooku pro zveřejňování reklam jsou spletitá a snadno je nevědomky porušíte. Co si počít, pokud vaše reklama není schválena, a jak se tomu vyhnout?

Každý online podnikatel, který propaguje svůj byznys na Facebooku, již asi zažil situaci, kdy mu Facebook odmítl schválit reklamu. Někdy jsou tato zamítnutí zasloužená, ale leckdy vůbec netušíte, proč vaši reklamu odmítli. Pokud s reklamami na Facebooku začínáte, může to pro vás být občas dost  frustrující, když se snažíte pochopit, co do reklamy můžete dát, a co nikoli. Schvalování reklam se totiž řídí mnoha složitými pravidly, jejichž pochopení nemusí být jednoduché. Pojďme se nyní podívat, jak se vyhnout všem úskalím, která na nás v průběhu schvalování mohou čekat.

Jak dlouho trvá, než Facebook reklamu schválí?

To vše závisí na obsahu vaší reklamy, kategorii vašeho podnikání a dalších okolnostech. U některých reklam to může trvat pouze 2 hodiny, u jiných 24 hodin a u některých dalších, zejména takových, které spadají do některé ze speciálních kategorií, to může trvat i 3 dny.

Je to proto, že proces přezkoumání reklamy na Facebooku je kombinací lidského a strojového schvalování. Jakmile u inzerátu stisknete tlačítko Publikovat, algoritmus zkontroluje základní věci, jako je poměr obrázků a textu, zakázaný obsah, nesprávná gramatika, nefunkční odkazy a další.

Během této fáze jsou některé inzeráty schváleny a zveřejněny, některé jsou vráceny inzerentovi k úpravě, a zbytek přechází do procesu ručního přezkoumání.

V procesu ručního přezkoumání se na inzerát podívá zaměstnanec Facebooku, který posoudí obsah z hlediska kontextu, obsahu a kvality. Na základě jeho dobrozdání může být inzerát buď zveřejněn, nebo zamítnut. Jelikož lidé jsou mnohem pomalejší než stroje, může to trvat několik dní, než na vás přijde řada.

Nebyla vaše reklama na Facebooku schválena? Zde je návod, co dělat

Pokud vaše reklama nebude Facebookem schválena, obdržíte oznámení s odkazem na to, které zásady jste porušili, a obvykle také s doporučením, jak to napravit. Bohužel jsou tato doporučení obvykle velice vágní.

Naštěstí je většina inzerátů neschválena kvůli drobnostem, které můžete snadno upravit a znovu odeslat k rychlému přezkoumání a schválení. Nezapomeňte si pozorně přečíst zásady a poté svůj inzerát důkladně zkontrolovat. Poté proveďte úpravy textu, cílení, obrázků atd. a odešlete k opětovnému schválení, které může trvat další den.

Jak se odvolat proti neschválení reklamy na Facebooku

Pokud jste si jisti, že reklama naprosto odpovídá zásadám, a že úpravy nezlepší pravděpodobnost schválení, můžete se proti neschválení odvolat a požádat o další přezkoumání.

Za tímto účelem vyberte inzerát, který byl neschválen, a klikněte na tlačítko Upravit. V pravé horní části obrazovky, hned nad náhledem inzerátu, byste měli vidět možnost kliknout na tlačítko "Požádat o přezkoumání". Jakmile na něj kliknete, zobrazí se vyskakovací okno, kde potvrdíte žádost o nové přezkoumání.

V části "Popište svůj problém" se můžete vyjádřit k problému, buďte však struční. Odkažte na přesné pravidlo, za jehož porušení jste byli potrestáni, a pak uveďte své argumenty. Mějte na paměti, že se proti neschválení můžete kvůli každému inzerátu odvolat pouze jednou, takže si ho důkladně zkontrolujte, abyste se ujistili, že skutečně nijak neporušuje pravidla.

Zjistěte neschválení inzerátu včas

O neschválení vaší PPC reklamy budete vyrozuměni mailem, ale tyto maily někdy chodí se zpožděním – je proto mnohem efektivnější je kontrolovat ručně pomocí Správce reklam nebo Facebook Business Suite.

Bez ohledu na to, v jakém oboru působíte, nebo co propagujete, musí vaše kampaně, reklamy a vstupní stránky dodržovat pokyny, které najdete na oficiální stránce s pravidly pro reklamu na Facebooku. Jaké jsou nejčastější příčiny neschválení reklam?

Facebook

Kontroverzní obsah

Aby vaše PPC reklama na Facebooku zaujala potenciální zákazníky, může být trochu kontroverzní nebo drzá. Mějte však na paměti, že kontroloři Facebooku mohou být někdy přehnaně korektní.

Pokud vaše reklama obsahuje něco, o čem si tak nějak myslíte, že by mohlo být potenciálně urážlivé, neinkluzivní, nebo dokonce rasistické, raději to nezkoušejte.

Množství a kvalita textu

Váš reklamní text by rozhodně neměl obsahovat gramatické chyby. Pokud si tedy v tomto ohledu příliš nevěříte, měli byste pro jistotu ještě někoho pověřit jeho kontrolou. Víc očí víc vidí. Důležité je také množství textu v inzerátu. I když byl limit 20 % textu na Facebooku zrušen, stále je osvědčeným postupem omezit text na minimum. Sociální sítě jsou z velké části vizuální, takže byste měli nechat hlavní slovo svým obrázkům.

Nevhodná cílová skupina

Pokud vaše reklamy spadají do kategorie s omezeným přístupem, ujistěte se, že necílíte na skupiny nezletilých nebo jiné demografické či psychografické skupiny, pro které by vaše nabídka byla nevhodná. Pokud například propagujete služby určené dospělým, rozhodně by se neměly zobrazovat dětem.

Nedostatečně kvalitní vstupní stránky

Důkladně zkontrolujte, zdali je odkaz na vstupní stránku plně funkční. U některých reklamních kategorií je navíc vyžadováno, aby vaše vstupní stránka obsahovala určité atributy. Například upozornění na obsah nevhodný pro mladistvé, podmínky služby, odkaz na zásady ochrany osobních údajů a další požadované informace. Vstupní stránka by navíc měla obsahovat to, co reklama tvrdí či slibuje. Vyhněte se proto v textu reklamy i vstupní stránky jakýmkoli zavádějícím informacím.

Špatný uživatelský dojem na mobilních telefonech

Většina lidí dnes přistupuje na internet z mobilu, je proto velice důležité, aby se vstupní stránka zobrazovala na mobilu korektně. Špatné či pomalé zobrazení na mobilu vede ke špatnému zážitku uživatelů, kterému se Facebook snaží zabránit, a vaši reklamu neschválí. Nezapomeňte proto své vstupní stránky otestovat na mobilních zařízeních, jestli se vše zobrazuje správně.

Proč nebyla vaše reklama na Facebooku schválena? Běžné důvody

Bez ohledu na to, v jakém oboru působíte, nebo co propagujete, musí vaše kampaně, reklamy a vstupní stránky dodržovat níže uvedené pokyny. Upozorňujeme však, že se jedná o velmi zkrácený seznam, který je určen pouze pro obecné pochopení. Přesné informace naleznete na oficiální stránce s pravidly pro reklamu na Facebooku.

Porušení standardních zásad

Patří sem obsah, který obsahuje vulgarismy, nebo porušuje práva třetích stran, jako jsou ochranné známky a autorská práva, nebo obsah, který je diskriminační, kontroverzní, násilný, neuctivý, nepřesný, zavádějící nebo podvodný.

Zmiňování osobních atributů

Osobní atributy se zde týkají rasy, etnického původu, náboženství, sexuální orientace, finančního stavu, fyzických schopností, duševního nebo fyzického zdraví, příjmu a mnoha dalších. Z vaší reklamy nesmí být zřejmé, že je určena například pouze pro příslušníky rasové či sexuální menšiny. Je tedy důležité, aby inzerenti nezneužívali žádné osobní atributy, ke kterým by mohli mít přístup.

Používání značky Facebooku

Nesprávné nebo nepovolené používání značky Facebook či Instagram je podle Facebooku jeden z nejčastějších důvodů neschválení. Pokud se zmíníte o Facebooku nebo Instagramu, platí pro to určitá pravidla: Nesmíte například naznačovat podporu ze strany Facebooku, Instagramu, nebo jiného subjektu vlastněného Facebookem, ani nesmíte upravovat loga nebo pojmy chráněné ochrannou známkou Facebooku či Instagramu.

Osobní zdraví

V reklamě nesmíte používat obrázky typu "před a po" nebo obrázky, které obsahují neočekávané nebo nepravděpodobné výsledky. Reklamy se také nesmí snažit vyvolat negativní vnímání sebe sama za účelem propagace zdravotnických produktů, diet nebo produktů na hubnutí.

Neexistující funkce

Nepředstírejte. Vaše reklamy nebo vstupní stránky nesmí obsahovat prvky, které vypadají jako klikací tlačítka, zaškrtávací políčka a další funkce, které ale ve skutečnosti nefungují.

Vaše reklama spadá do zakázané či omezené kategorie

Pokud váš podnik spadá do některé ze zakázaných kategorií, nebudete bohužel moci platformu Facebook Ads používat. Poněkud nepřekvapivě patří mezi zakázané kategorie obchod se zbraněmi, orgány, nebo nelegálními produkty, jako jsou drogy včetně tabáku a rekreačních drog, malware nebo podvodné praktiky.

Mezi zakázaná témata patří i půjčky před výplatou, a také odrazování od očkování proti COVID 19, multilevel marketing nebo příležitosti k rychlému zbohatnutí.

Kromě zakázaných kategorií existují i omezené kategorie, které sice můžete inzerovat, ale musíte splnit určité požadavky. Patří mezi ně: alkohol, seznamovací služby, léky a doplňky stravy, kryptoměny, online hazardní hry, politická a sociální témata, kosmetické procedury či finance a pojištění.

U některých z těchto kategorií budete muset požádat o povolení pomocí zvláštního formuláře a zároveň splnit určité požadavky na vaše reklamy nebo vstupní stránky. Mezi tyto požadavky může patřit například zobrazení či odsouhlasení podmínek, odkaz na zásady ochrany osobních údajů a podobně.

Co dělat, když je váš reklamní účet na Facebooku deaktivován

Pokud porušíte pravidla Facebooku opakovaně nebo obzvláště závažným způsobem, může se stát, že bude deaktivován celý váš reklamní účet. Bohužel, stává se to, a často ani není zdůvodněno, proč k tomu došlo. Pokud se obrátíte na podporu, obvykle vám nikdo nedokáže říci, proč byl váš účet zakázán. V případě, že jste skutečně pravidla opakovaně porušovali, šance na obnovu je velmi malá. Pokud si však myslíte, že jste v tom nevinně, je bohužel jediným řešením žádost o přezkum. To můžete udělat tak, že navštívíte stránku „Kvalita účtu“ v rámci svého účtu. Odtud budete moci postupovat podle pokynů k žádosti o přezkoumání. Pokud byl váš účet zrušen nespravedlivě, je pravděpodobné, že bude po přezkoumání obnoven. Může to však trvat poměrně dlouho, jsou případy, že lidé čekají na přezkoumání i několik týdnů.

Lepší být připraven, než později litovat

Neschválení reklamy či zrušení reklamního účtu na Facebooku může přijít jako blesk z čistého nebe. Často totiž ani nevíte, že některou z mnoha podmínek Facebooku porušujete. Je proto důležité si podmínky důkladně nastudovat a pravidelně je sledovat, neboť se v průběhu času mění. Vždy, než spustíte reklamní kampaň, si všechny reklamy důkladně zkontrolujte, jestli náhodou nemůže být některá z nich nesprávně pochopena, či zda neporušuje některá z pravidel.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp