Nechte CRO a SEO spolupracovat. Rozhodně se vám to vyplatí

/sites/default/files/business-3224643_640_0.jpg
CRO je efektivní taktika, která prospěje všem marketingovým kanálům, jelikož dokáže rychle a s poměrně nízkými náklady maximalizovat výkon webových stránek.

Optimalizace konverzního poměru neboli CRO se běžně považuje za osvědčený postup nebo taktiku používanou pro zvýšení efektivity PPC reklam. Proč se však omezovat pouze na placenou reklamu? CRO vám pomůže zvýšit efektivitu u všech marketingových kanálů, od e-mailingu až po SEO. Přestože za návštěvníky získané prostřednictvím SEO neplatíte přímo, získat je vyžaduje spoustu práce, času a finančních nákladů. Díky spolupráci optimalizace konverzního poměru (CRO) a optimalizace pro vyhledávače (SEO) můžete s minimálními náklady dosáhnout mnohem lepších výsledků.

CRO a SEO - konkurenti nebo kolegové?

Z hlediska SEO je hlavním cílem zvýšení množství organické návštěvnosti a zároveň získání kvalitních potenciálních zákazníků. Abyste dosáhli úspěchu, musí kromě účinné SEO strategie existovat také strategie CRO. Jakmile jste pomocí SEO úspěšně přivedli návštěvníky na web, musí je vaše vstupní stránka přesvědčit k tomu, aby udělali to, co chcete - uzavřeli s vámi obchod.

Když při optimalizaci CRO zapojíte do vaší strategie i SEO, bude to mít pozitivní dopady nejen na počet a výši konverzí a konverzní poměr, ale i na pozice ve vyhledávání a skóre kvality v PPC. Pokud se však naopak budete snažit optimalizovat jen CRO nebo jen SEO, je pravděpodobné, že vaše výsledky budou o mnoho horší.

Můžete například optimalizovat vaši vstupní stránku tak, aby byla mnohem přehlednější a přinášela vám dvojnásobné množství konverzí. Pokud však přitom nevezmete v úvahu i SEO, snadno se vám stane, že odstraníte nevědomky část textu obsahující důležitá klíčová slova, což bude mít za následek dramatický pokles návštěvnosti.

Na druhou stranu, pokud odborník na SEO nezohledňuje CRO, existuje šance, že úspěšně získáte větší návštěvnost webu, ale následně vaše zisky utrpí špatnou mírou konverze a vysokou mírou okamžitého opuštění. Vysoká míra okamžitého opuštění bude mít za následek takzvaný pingpongový efekt, kdy uživatelé přijdou na vaši stránku, ale okamžitě ji opouštějí kvůli špatnému uživatelskému zážitku a hledají další výsledek v SERP. Tyto vysoké míry okamžitého opuštění nejenom přesouvají vaše zákazníky ke konkurenci, ale nakonec budou mít negativní dopad i na celkový výkon organického vyhledávání. V některých případech jsou ale naopak požadavky na CRO v rozporu s požadavky na SEO. Cílová stránka s vynikajícím SEO může obsahovat vyčerpávající množství informací, které vyhledávače ocení, ale mohou zaujmout pozornost návštěvníků natolik, že přehlédnou výzvu k akci.

►Jak tedy docílit toho, aby se SEO a CRO navzájem doplňovaly, místo aby si konkurovaly?

Použijte vyhrazené cílové stránky pro PPC reklamy

Specializované vstupní stránky pro PPC reklamy jsou dobrým řešením prevence konfliktů mezi strategiemi CRO a SEO. Vstupní stránky PPC reklam totiž musí být co nejpřehlednější a soustřeďovat se na informace, které návštěvník potřebuje k provedení konverze. Pokud veškerou návštěvnost, bez ohledu na kanál, budete posílat na domovskou stránku webu, budete muset důsledně vyvažovat SEO a CRO, abyste zajistili, že nedojde ke škodě. Místo zbytečných kompromisů raději pro PPC reklamy vytvořte speciální vstupní stránky, které budou plně korespondovat s jednotlivými PPC reklamami.

CRO a SEO se mohou vzájemně výborně doplňovat

Aplikujte doporučené postupy CRO na vstupní stránky SEO

Jak bylo již zmíněno výše, optimalizovat vstupní stránky PPC reklam z pohledu CRO je velmi důležité a velkou měrou to rozhoduje o tom, zdali vaše PPC kampaň bude úspěšná či nikoliv. Principy optimalizace konverzí byste však měli uplatňovat i na stránkách, které propagujete pomocí SEO. Abyste maximalizovali výkon SEO a zajistili, že úsilí, které vložíte do optimalizace stránek pro vyhledávače, se skutečně vyplatí, je třeba, aby stránky, na které směřuje návštěvnost z vyhledávačů, byly optimalizovány na co nejlepší míru konverze. Pomůže například přehledné členění stránky podle nadpisů, výrazné tlačítko výzvy k akci, upozadění odkazů, které mohou rozptylovat pozornost návštěvníků, či sociální důkaz. Optimalizace konverzí totiž není příliš drahá ani složitá, dokáže však zvednout míru konverze i o několik desítek či stovek procent. Vydělávat na každém návštěvníkovi stránek korunu, nebo pět korun, to je velký rozdíl, který může rozhodnout o vašem úspěchu. 

CRO a SEO se mohou vzájemně výborně doplňovat

Spojení CRO a SEO je mnohem méně často diskutované než spojení CRO a PPC. Myslím však, že mnohem výhodnější je začít se dívat na CRO jako na další marketingovou taktiku, která může prospět všem kanálům, jelikož dokáže rychle a s poměrně nízkými náklady maximalizovat výkon webových stránek. I tak drobná úprava, jako je změna fontu nebo úprava barvy a umístění konverzního tlačítka, může znamenat okamžité zvýšení konverzního poměru o desítky procent.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp