umělá inteligence
Několik nových SEO příležitostí, které by si B2B marketéři neměli nechat uniknout.

Co potřebují B2B marketéři vědět o vyhledávačích? B2B marketing a vyhledávání měly vždy složitý vztah a v nejbližší době nepochybně dojde k novým posunům v mnoha oblastech, na základě toho, jak se vyhledávače vypořádají s obsahem generovaným lidmi versus umělou inteligencí (AI), přes boj s ubývajícími možnostmi organického vyhledávání, otázkám kde nejlépe investovat peníze do placené reklamy ve vyhledávání, až po klíčové výzvy pro vyladění SEO.
Obraťme pozornost na každou z těchto pěti oblastí vyhledávání v B2B marketingu a podívejme se na změny, kterým se budou muset marketéři přizpůsobit v roce 2023 a v dalších letech.
 

Umělá inteligence a SEO

 

Umělá inteligence (AI) a SEO (Search Engine Optimization) jsou dvě klíčové oblasti, které mají stále rostoucí vliv na digitální marketing a vyhledávání na internetu. Umělá inteligence v posledních letech hravým způsobem ovlivnila způsob, jakým pracujeme s SEO, a očekává se, že tento trend bude i nadále narůstat.

Jak AI ovlivňuje SEO:

 • Lepší vyhledávání: Moderní vyhledávače, jako je Google, využívají AI algoritmy, aby lépe pochopily uživatelské záměry a nabídly relevantnější výsledky. Umělá inteligence analyzuje velké množství dat a chápe složité souvislosti mezi klíčovými slovy a obsahem, což vede k lepším a přesnějším výsledkům vyhledávání.
 • Optimalizace obsahu: AI umožňuje analýzu a sémantické porozumění obsahu na webových stránkách. To pomáhá SEO specialistům optimalizovat obsah pro klíčová slova a tématika tak, aby lépe odpovídal uživatelským dotazům a požadavkům.
 • Personalizované vyhledávání: Umělá inteligence umožňuje vyhledávačům nabízet personalizované výsledky podle chování uživatele a jeho zájmů. To znamená, že každý uživatel může vidět jiné výsledky na základě svých předchozích interakcí s webovými stránkami.
 • Chatboty a zákaznická podpora: AI využívá chatboty k poskytování okamžité zákaznické podpory. Tím se zlepšuje uživatelská zkušenost a zvyšuje se pravděpodobnost, že uživatelé najdou požadované informace.
 • Analýza dat: AI umožňuje rychlé a přesné zpracování velkého množství dat, což pomáhá SEO specialistům analyzovat výkonnost webových stránek a kampaní. To umožňuje rychlé reakce a optimalizaci strategií.

Budoucnost AI a SEO

Budoucnost AI a SEO je plná možností. Očekává se, že AI bude stále více integrována do vyhledávacích algoritmů, což zlepší uživatelskou zkušenost a relevanci výsledků. Zároveň budou firmy více využívat AI k personalizaci obsahu a cílení na specifické skupiny uživatelů.

Pro SEO specialisty je důležité sledovat nové technologické trendy a naučit se využívat AI nástroje a algoritmy. Jen tak budou moci efektivněji konkurovat na trhu a dosáhnout lepších výsledků ve vyhledávačích.

Vývoj AI a jeho vliv na SEO je zajímavým tématem, které stojí za to sledovat. Společně přinášejí nové možnosti a výzvy pro digitální marketing, a to všechno ve snaze nabídnout uživatelům lepší a relevantnější obsah.

Jak se vyhledávače vypořádají s větším množstvím obsahu generovaného umělou inteligencí?

Jeden algoritmus za druhým, umělá inteligence hraje v našich životech stále významnější roli a technologie vyhledávání je jednou z oblastí, které stojí v popředí, pokud jde o její využívání a zdokonalování.
B2B marketéři jistě najdou AI ve vyhledávání a v rostoucím počtu oblastí. Došlo k rozšíření obsahu generovaného umělou inteligencí, od aplikací pro generování obrázků poháněných umělou inteligencí, včetně DALL-E, Meta AI's Make-A-Scene, Stability AI a podobně, až po nástroje pro psaní s umělou inteligencí, jako jsou Jasper.ai, Writesonic, Article Forge, Ink, WordAI a rostoucí zástup dalších.
Tyto AI nástroje pro tvorbu obsahu mohou vytvářet plně automatizovaný obsah s minimálním vstupem člověka, nicméně většina z nich se stále používá k rozšíření a doladění obsahu vytvořeného lidskou rukou.


Jak se vyhledávače mohou vypořádat s rozšířením obsahu vytvářeného a vylepšeného umělou inteligencí a chtít, aby lidé byli schopni takový obsah identifikovat nebo dokonce odfiltrovat?
 

Jednou z větších výzev, kterým technologie vyhledávání čelí, je, jak s tímto typem obsahu zacházet. Stejně jako může umělá inteligence vytvářet obsah, může do jisté míry pomoci i s identifikací psaní, obrázků a videí rozšířených o umělou inteligenci.
V roce 2023 bude množství obsahu dotčeného nebo zcela vytvořeného pomocí umělé inteligence nadále prudce narůstat a teprve nyní se ukáže, zda to mezi spotřebiteli vyvolá odpor, nebo zda bude obsah vytvořený umělou inteligencí navždy bojovat proti snahám vytvořeným člověkem, přičemž obsah s nejlepší odpovědí bude stoupat na vrchol bez ohledu na to, zda byl vytvořen počítačovým programem.


Kombinace umělé inteligence a vyhledávání se bude v roce 2023 jistě dále vyvíjet, protože technologie, jako je neuronové vyhledávání a další, dozrávají a rozšiřují se.
V oblasti stock fotografií Getty Images nedávno oznámil, že se staví proti snímkům generovaným umělou inteligencí, a to kvůli nevyřešené povaze autorských práv, která chrání stock fotografie a umělce, kteří je vytvořili.
Jiný hráč v oblasti stock fotografie zaujal k obrázkům generovaným umělou inteligencí zcela odlišný přístup: společnost Shutterstock oznámila rozšířené partnerství se společností OpenAI, v jehož rámci bude Shutterstock nabízet generování obrázků umělou inteligencí na základě textových podnětů v přirozeném jazyce.
Rozšířené partnerství Shutterstocku s OpenAI bude využívat aplikační programovací rozhraní (API) DALL-E a dokonce umožní svým uživatelům manipulovat s některými existujícími snímky v jeho rozsáhlé databázi, přičemž bude implementován nový rámec pro poskytování kompenzací fotografům a umělcům, kteří se podíleli na vývoji modelů AI.
Ještě se uvidí, jak si vyhledávací technologie v prostředí B2B poradí se stále větším množstvím obsahu generovaného umělou inteligencí, nicméně značně odlišné přístupy vyhledávacích funkcí společností Getty a Shutterstock ukazují, že tato problematika teprve začíná probublávat na povrch.

Jak mohou B2B marketéři bojovat s ubývajícími možnostmi organického vyhledávání?

Pokud existuje jeden aspekt vyhledávání a SEO, který zůstal během minulých desetiletí konstantní, byly to nekončící změny.
V průběhu let a desetiletí také ubývalo možností organického vyhledávání, což bylo doprovázeno rostoucím objemem obrazovky vyhledávače věnované všemožným placeným umístěním ve vyhledávání.
Jak se podíváme, naštěstí stále existuje spousta schůdných způsobů, jak mohou B2B marketéři překonat snižující se viditelnost v organickém vyhledávání - například prostřednictvím SEO, obsahového marketingu a B2B influencer marketingu.
Přestože se na dnešních stránkách s výsledky vyhledávání (SERP) objevuje méně organických záznamů, mohou z nich marketéři vytěžit maximum tím, že budou pokračovat v zavádění osvědčených postupů SEO a zajistí, aby byly značky B2B viditelné na platformách sociálních médií včetně LinkedIn* a stále rostoucího počtu dalších.
 

Kam by měli B2B marketéři investovat peníze za placenou reklamu ve vyhledávání?
Ve světle klesajících možností organického vyhledávání, o kterých jsme se zmínili, nelze popřít, že B2B značky, které jsou schopny věnovat rozpočty na placenou reklamu ve vyhledávání, často získají lepší nalezitelnost ve výsledcích, nicméně to, zda je to nejlepší využití marketingových rozpočtů, není tak jednoznačné.

To neznamená, že by důvtipní B2B marketéři měli ignorovat příležitosti, které placený marketing ve vyhledávání představuje, nicméně při dnešních často omezených marketingových rozpočtech mohou alternativní metody přinejmenším rozšířit strategii placeného vyhledávání.

umělá inteligence


Kam by měli B2B marketéři zaměřit své úsilí v oblasti SEO?
B2B marketéři by měli zaměřit své úsilí v oblasti SEO na několik klíčových aspektů, které jsou zásadní pro úspěšnou digitální strategii. Vzhledem k tomu, že B2B (business-to-business) vyhledávání má specifické charakteristiky a cílové skupiny, je důležité přizpůsobit SEO strategii těmto potřebám. Zde jsou některé klíčové oblasti, na které by B2B marketéři měli klást důraz:

 1. Relevantní a kvalitní obsah: Obsah je ve světě SEO stále králem. B2B marketéři by měli vytvářet obsah, který je relevantní pro potřeby svých cílových zákazníků. To znamená, že by se měli zaměřit na informační a vzdělávací obsah, který pomáhá řešit problémy a otázky, se kterými se jejich cílová skupina potýká.
 2. Klíčová slova a výzkum: Pro B2B vyhledávání je důležité provést důkladný výzkum klíčových slov. Marketéři by měli identifikovat klíčová slova, která jsou relevantní pro jejich průmysl a cílovou skupinu. Dále je důležité začlenit tato klíčová slova do obsahu a technických aspektů webových stránek.
 3. Optimalizace technických aspektů: Dobrá technická struktura webových stránek je zásadní pro SEO. Marketéři by se měli ujistit, že jejich stránky jsou rychlé, mobilně přizpůsobené a snadno indexovatelné vyhledávači. Technická SEO je základem pro dobré umístění ve výsledcích vyhledávání.
 4. Lokální SEO: Pro B2B společnosti je často důležitá lokální přítomnost. Marketéři by měli využít lokální SEO strategii, aby byli viditelní ve vyhledávání pro uživatele ve svém regionu. To může zahrnovat optimalizaci Google My Business, lokalizovaný obsah a udržování konzistentních informací o firmě na online adresářích.
 5. Personalizace a AI: Personalizace obsahu a využití umělé inteligence mohou B2B marketérům pomoci lépe cílit na specifické potřeby zákazníků. Využití AI v chatbotech a personalizovaných nabídkách může zvýšit angažovanost uživatelů a zlepšit uživatelskou zkušenost.
 6. Analýza a měření: Poslední, ale nejméně důležitý, je pravidelná analýza a měření výkonnosti SEO strategie. B2B marketéři by měli průběžně sledovat klíčové metriky, jako je organický provoz, konverze a chování uživatelů. To umožní identifikovat úspěšné strategie a přizpůsobit SEO postupy podle aktuálních potřeb.

Pokud B2B marketéři zaměří své úsilí na tyto klíčové aspekty SEO, mohou vytvořit silnou digitální strategii, která přitáhne relevantní cílovou skupinu a poskytne jim hodnotný obsah a zážitek. Důležité je neustále sledovat nové trendy a inovovat, aby byli vždy krok před konkurencí a dosáhli trvalého úspěchu ve svém oboru.


V odvětví SEO se pohybuji už od roku 1999 a během těchto let jsem byl svědkem rozsáhlých změn v odvětví vyhledávání, včetně vzestupu a nakonec i rozšíření SEO.
SEO však není standardizovaná praxe, na kterou by dohlížel správní orgán, ale spíše živý a dýchající proces, který se vyvíjí ve vzájemných vztazích mezi firmami provozujícími vyhledávače a webmastery, marketéry, programátory a dalšími, kteří po desetiletí udržují SEO v neustálém víru aktivit a změn. Někdy je toto moře kalné a rozbouřené, jindy - alespoň na krátkou dobu - průzračné a klidné.
To, kam se SEO posune v budoucnosti, bude pravděpodobně zahrnovat některé z oblastí, kterých jsme se dotkli, a další, které se teprve vynoří.
Určité základy SEO naštěstí zůstávají. Při využití SEO v B2B marketingu je třeba si všímat několika prvků, které se týkají vašeho úsilí:
 

 • Některé prvky SEO se neustále mění a vyžadují neustálou pozornost.
 • Zařaďte SEO úsilí do rutinní práce
 • Využívejte kontrolní seznamy procesů k optimalizaci úsilí
 • Udržujte si přehled o změnách v odvětví vyhledávání


SEO a vyhledávání jsou fascinující a dynamické oblasti digitálního marketingu. Neustálé změny a nové trendy udržují tuto disciplínu stále zajímavou a výzvou pro marketingové profesionály. Ať už se zaměřujete na optimalizaci webových stránek, tvorbu obsahu nebo využití AI a personalizace, klíčové principy SEO zůstávají stále stejné.

Důležité je si uvědomit, že vyhledávání není pouze o tom, jak získat co nejvíce návštěvníků na vaše stránky. Jde o to, jak přilákat správné návštěvníky, kteří jsou potenciálními zákazníky vaší firmy. Klíčovými faktory pro úspěšné SEO jsou relevantní a kvalitní obsah, dobrá technická struktura stránek a citlivost na uživatelské záměry.

Nikdy nezapomínejte na důležitost analýzy dat a monitorování výkonnosti vašich marketingových kampaní. To vám umožní rychle reagovat na změny a optimalizovat své strategie.

V oblasti B2B vyhledávání je důležité cílit na specifické cílové skupiny a poskytovat jim obsah, který je relevantní pro jejich potřeby. Využijte AI a personalizaci k tomu, abyste nabídli uživatelům individuální a relevantní zážitek.

Věříme, že znalosti získané z tohoto průvodce vám poskytnou potřebnou energii a inspiraci k úspěšnému marketingovému úsilí v oblasti B2B vyhledávání. Buďte otevření novým trendům a technologiím, a nebojte se experimentovat a inovovat. Jen tak dosáhnete trvalého úspěchu ve svém marketingovém snažení. Pamatujte, že SEO je dlouhodobý proces, který vyžaduje trpělivost a pravidelnou péči, ale výsledky stojí za to.

Buďte vždy o krok vpřed před svou konkurencí a neustále zdokonalujte své znalosti a dovednosti. Využijte všechny dostupné nástroje a technologie, které vám pomohou dosáhnout vynikajících výsledků ve vyhledávačích. Buďte tvůrci úspěchu ve světě SEO a vyhledávání!

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp