Měření úspěchu YouTube pomocí studie BLS 2.0

Změřte úspěch kampaní na Youtube
U reklam sloužících ke zvýšení povědomí o značce může být obtížné změřit jejich efektivitu. Tento problém řeší studie Google BLS 2.0, která je dostupná pro inzerenty na YouTube.

Jste schopni měřit úspěch vašich vyhledávacích a grafických kampaní, ale těžko vyčíslujete dopad YouTube reklam na vaši celkovou marketingovou strategii? Pokud provozujete reklamy YouTube kvůli zvýšení povědomí o vaší značce, jak zjistíte, zda vaše reklamy povědomí o značce skutečně zvyšují? Víte, jestli vás vaše cílové publikum vnímá lépe než vaše konkrétní konkurenty? Na tyto všechny otázky vám dokáže odpovědět studie Google, která se týká zvyšování povědomí o značce Brand Lift Study (BLS) 2.0.

YouTube se neustále vyvíjí a stává se stále efektivnějším kanálem pro PPC reklamu. Díky funkcím, jako je TrueView for Action, se YouTube stává stále populárnější PPC platformou. YouTube je však také skvělým způsobem, jak oslovit relevantní publikum s cílem zvýšit povědomí o značce.

Brand Lift Study od Googlu jsou skvělým způsobem, jak měřit často nepolapitelný dopad YouTube reklamy na povědomí o vaší značce.

Co je Brand Lift Study BLS 2.0?

Měření zvýšení povědomí o značce (Brand Lift) vám pomůže určit, jak vaše videoreklamy ovlivňují vnímání vašeho produktu, značky, služby, obchodu nebo čehokoli, co inzerujete. Se zaměřením na metriky, jako je zapamatování reklam či povědomí o značce, spíše než na tradiční metriky, jako jsou kliknutí, zobrazení nebo konverze, vám Brand Lift pomůže sladit vaše kampaně s marketingovými cíli.

Děje se tak prostřednictvím otázek, které měří reakci diváka na obsah, zprávu nebo produkt ve vašich videoreklamách ve srovnání s kontrolní skupinou. Data shromážděná z vaší studie se poté analyzují a ukazují celkový dopad vašich videoreklam na vnímání vaší značky či produktu: jestli si diváci značku pamatují, jestli se jim líbí, jestli o ní mají hlubší informace a jestli by si ji koupili.

Co měří BLS 2.0? Můžete si vybrat z následujícího seznamu:

• Zapamatování
• Povědomí
• Informace
• Oblíbenost
• Ochota nakupovat

Provozování BLS nestojí inzerenty nic navíc, ale jsou navrhovány minimální útraty pro úspěšnou detekci zvýšení povědomí o značce.

Minimum slouží jako základ pro to, kolik peněz obvykle detekce zvýšení povědomí stojí. Počet otázek a geografické cílení reklamy ovlivní navrhované minimum.

Jak se liší BLS 2.0 od původní verze 1.0

Jak se liší BLS 2.0 od původní verze 1.0

Nové Brand Lift Study 2.0 s sebou přináší některé velice užitečné funkce a vylepšení, které v původní verzi BLS 1.0 nebyly k dispozici a které inzerentům umožňují získat další cenné informace. Které vlastnosti BLS 2.0 nejsou v původním BLS k dispozici?

Tvorba BLS přímo v rozhraní Google Ads

Se starou verzí BLS musel Google vytvořit studii za vás. S BLS 2.0 je nastavení velmi snadné, pokud máte aktivní videa

V průzkumu je k dispozici celkem 5 otázek, ale pokud nemáte dost vysoký rozpočet, všechny si nebudete moci vybrat. Jediným dalším krokem je přidání vašich kampaní do BLS. Tato funkce se sice nemusí jevit jako velký pokrok oproti původnímu BLS, ale flexibilita při přidávání nových nebo pozastavených kampaní je jednou z nejužitečnějších výhod ve srovnání se starým nastavením.

S BLS 2.0 můžete i jednoduše pozastavit kampaně, duplikovat kampaně, nastavit nárůst vyhledávání a poté zahájit nové kampaně. Flexibilita, kterou tato funkce nabízí, vám umožní zachovat již shromážděné odpovědi z dřívějších průzkumů.

Průběžné měření

Klíčovým rozdílem oproti původní verzi je, že stará verze přestala sbírat odpovědi, jakmile bylo shromážděno dost odpovědí pro detekci zvýšení povědomí o značce. Na této funkci nemusí záležet, pokud máte v úmyslu provozovat kampaně, pouze dokud není detekován nárůst povědomí, ale je to užitečné, pokud provozujete kampaně s vyšším rozpočtem, než jaký je potřebný k dosažení výsledků BLS.

U staré verze by výdaje ve výši 10 000 Kč proti 100 000 Kč nezměnily výsledky BLS (pokud jste byli schopni shromáždit dostatek odpovědí s 10 000 Kč). Každý obchodník by však souhlasil, že čím více údajů získáte, tím přesvědčivější budou výsledky. Je zřejmé, že je lepší nasbírat 20 000 odpovědí než 5000 odpovědí, protože vám poskytnou statisticky významnější data.

Další metriky hlášení a hlášení v reálném čase

BLS 2.0 nabízí další metriky hlášení, které lze analyzovat po celou dobu trvání studie. Tyto metriky sice mohou být obtížně srozumitelné, ale nabízejí užitečné informace.

V zobrazení karty můžete procházet jednotlivé metriky a zjistit, jak se vaše reklamy zobrazovaly podle různých demografických kategorií, jako je věk, pohlaví a podobně. Tyto informace pak můžete využít při spuštění dalších reklamních kampaní.

Proč zkusit BLS 2.0

Proč zkusit BLS 2.0?

Závěrem lze říci, že YouTube je platforma s neuvěřitelným reklamním potenciálem, ale pokud nemůžete s jistotou změřit dopad vašich videoreklam, je obtížné přesně posoudit vliv, jaký mají vaše kampaně na celkové povědomí o vaší značce. Zobrazení, míra prokliku, kliknutí, konverze atd. mohou měřit efektivitu videoreklamy, ale odpovědi tisíců lidí na konkrétní otázky řeknou inzerentovi, co si lidé o jeho značce nebo produktu skutečně myslí. Pokud na svých videokampaních nepoužíváte BLS, chybí vám podrobnější informace, které můžete využít při zvýšení efektivity vašeho marketingu. Pokud již máte videoreklamy a váš reklamní rozpočet je vyšší než požadované minimum, vytvoření BLS nestojí nic navíc. Za vyzkoušení tak nic nedáte!

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp