Listopadové novinky a trendy ve světě SEO a online marketingu

listopad
Objevte nejnovější strategie a klíčové trendy v oblasti SEO a online marketingu. Zjistěte, jak tyto novinky mohou zvýšit efektivitu online kampaní.

S příchodem listopadu přináší digitální sféra nové výzvy a příležitosti pro profesionály v oblasti SEO a online marketingu, které formují tvář digitálního světa. V tomto průvodci se zaměříme na klíčové události a trendy, které ovlivní strategie online marketingu na závěr tohoto roku. 

Meta spouští další nové nástroje pro tvůrce

Meta se snaží pomoci tvůrcům využít předvánoční sezónu, kdy lidé tráví stále více času na Facebooku a Instagramu. Proto pro ně chystá nové nástroje, například rozšíření digitálních dárků, nové způsoby propagace, sváteční bonusový program a další. Meta aktivně reaguje na potřeby tvůrců obsahu tím, že spouští nové nástroje, které mají podpořit tvůrce během předvánoční sezóny. S cílem pomoci tvůrcům v optimalizaci jejich online přítomnosti na Facebooku a Instagramu představuje Meta rozšíření digitálních dárků, nové formy propagace a sváteční bonusový program. Jedním z klíčových prvků je zpřístupnění digitálních dárků na Instagramu v dalších regionech, což zahrnuje i tvůrce v České Republice a na Slovensku. Tato iniciativa poskytuje tvůrcům rozšířené možnosti generování příjmů prostřednictvím jejich streamů a zároveň umožňuje lépe využít vzrůstající aktivity lidí na sociálních médiích během blížící se vánoční sezóny.

AI není v kreativě všelékem, je to jen nástroj

Umělá inteligence je stále více zapojována do tvorby kreativy. Nicméně stále jen jako nástroj, který potřebuje lidské vedení. V posledních měsících zaznamenáváme nárůst reklamních kampaní, které využívají umělou inteligenci jako nezbytný prvek v kreativním procesu. AI hraje v tomto směru podpůrnou roli, například při rozkreslování skic, generování textů nebo tvorbě nápadů v rámci brainstormingu. Přestože umělá inteligence v tomto oboru přináší významnou efektivitu a usnadňuje práci kreativcům, odborníci se shodují na tom, že bez lidského vedení by tato technologie nemohla dosáhnout svého plného potenciálu. Je tak zřejmé, že AI představuje spíše prostředek, který ve spolupráci s lidskou kreativitou dosahuje optimálních výsledků.

Instagram rozšiřuje test společných carousel příspěvků

Instagram rozšířil testování nové funkcionality, která umožní podílet se na tvorbě carousel příspěvků zveřejněných ve feedu. Tato novinka, kterou Instagram interně testoval od srpna, je nyní k dispozici prvním vybraným uživatelům s cílem podpořit zapojení a interakce v rámci aplikace. V rámci této nové funkcionality budou mít uživatelé možnost přispívat vlastními fotografiemi a videi k již zveřejněným carousel příspěvkům. Tato expanze testování naznačuje snahu Instagramu o přinášení nových možností sdílení obsahu a o posílení komunitního aspektu platformy.

Většina marketérů není připravena na svět bez cookies

Z nedávného průzkumu provedeného globální integrovanou reklamní platformou Adform vyplynulo, že více než polovina marketérů o celém světě není připravena na odstranění souborů cookie. Konkrétně 53 % respondentů uvedlo, že nejsou připraveni na budoucnost bez cookies, a dalších 57 % z nich zároveň uvádí, že nejsou plně obeznámeni s dostupnými alternativami, které by mohly představovat náhradu za soubory cookie třetích stran. Tato zjištění naznačují, že mnoho marketérů čelí výzvě adaptace na proměnlivou krajinu digitálního marketingu a hledání efektivních nástrojů pro sledování a cílení bez souborů cookie.

Facebook odstraní Rooms ve skupinách

Meta oznámila, že během listopadu odstraní možnost skupinových místností na Facebooku pomocí nástroje Rooms. Tato funkce, která byla poprvé uvedena v dubnu 2020, umožňovala uživatelům vytvářet video chaty s až 50 účastníky. I když se Rooms během období pandemie staly populární, v současné době již nedosahují takového využití. Proto se Meta rozhodla tuto funkcionalitu z platformy Facebook odstranit. Toto rozhodnutí následuje po podobném kroku, když Meta v dubnu letošního roku ukončila i audio kanály, které byly spuštěny v roce 2020.

Meta přidává nové nástroje pro tvůrce Reels

Meta přidává řadu nových nástrojů a vylepšení, které tvůrcům Reels pomohou získat lepší přehled o výkonu obsahu. Meta rozšiřuje nástroje pro tvůrce Reels a přináší nové možnosti a vylepšení, která mají podpořit lepší sledování výkonu obsahu. Jedním z klíčových přídavků je možnost A/B testování, která umožní tvůrcům vytvářet čtyři různé verze každého Reelu s alternativními titulky a/nebo miniaturami. Systém následně rozešle každou verzi do podskupiny původního publika a na základě zájmu určí vítěznou kreativu po 30 minutách. Tuto vítěznou variantu pak systém zobrazí dalším uživatelům, což umožní tvůrcům optimalizovat svůj obsah na základě reálných dat o uživatelském zájmu.

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp