Jak získat zpětné odkazy - co jsou zpětné odkazy, k čemu slouží a jak je získat

linkbuilding
Pravděpodobnost, že návštěvník bude hledat právě vaší firmu není příliš vysoká. Mnohem pravděpodobnější ale je, že zpětný odkaz na vaši firmu nalezne v některém z internetových katalogů nebo přes odkazy z jiných stránek.

Co jsou zpětné odkazy?

Zpětný odkaz je takový odkaz, který míří ze nějaké webové stránky na jinou stránku. Může se jednat o dva typy odkazů. Jednak se může jednat o zpětné odkazy z vlastních stránek, tzv. prolinkování nebo o mnohem důležitější externí zpětné odkazy. To znamená, že odkaz vede z cizích stránek. Tyto externí neboli vnější zpětné odkazy jsou pro váš web velmi důležité protože představují silný zdroj návštěvníků, tedy potencionálních zákazníků. Zpětné odkazy jsou důležité také z hlediska optimalizace pro vyhledávače.

Proč jsou zpětné odkazy důležité?

Kromě toho, že zpětné odkazy přivádí nové návštěvníky jsou důležité také z psychologického a technického hlediska. Pokud budete mít vytvořeno opravdu velké množstvízpětných odkazů, lidé si je mohou zapamatovat a vaše firma jim bude připadat důležitá. A stejně tak se chovají i vyhledávače.Zpětné odkazy registrují, sčítají je a čím víc jim máte vytvořeno, tím víc jim připadají vaše webové stránky důležitější a tím víc je posouvají na přední pozice. Fulltextové vyhledávače jako Google, Seznam,Yahoo či Jyxo pracují s tzv. popularitou (link popularity). Zjednodušeně řečeno, čím víc a čím kvalitnějšíchzpětných odkazů stránka má, tím lepší pozice v těchto vyhledávačích může dosáhnout.Budování zpětných odkazů se nazývá také linkbuilding, který je nedílnou součástí SEO. Ale jako v každém oblasti, tak i budování kvalitních zpětných odkazů má svoje zákonitosti a pravidla.

Jaké jsou kvalitní zpětné odkazy?

Důležité je, aby měl vytvořený zpětný odkaz svoji váhu a proto není úplně jedno, jak a kde vznikne. Kvalitní zpětný odkaz by měl splňovat určitá kritéria. Měl by vést z webové stránky, která je tématicky podobná vašemu webu, tedy kterou navštěvuje stejná cílová skupina. Důležitý je také PageRank nebo Srank webové stránky. Čím bude tato hodnota vyšší, tím větší váhu bude zpětný odkaz mít a s tím souvisí také návštěvnost webu. Zpětný odkaz by měl být také jasně a srozumitelně popsán tak, aby návštěvník poznal, co může po kliknutí na odkaz očekávat. Typicky špatným příkladem špatného použití textu ve zpětném odkazu je klikněte ZDE. Jak je patrné, tato oblast není až tak jednoduchá a proto je vhodné linkbuilding přenechat specializované společnosti, která vytvoří u webových stránek nejprve SEO analýzu a na jejím základě zpětné odkazy vybuduje.

Linkbuilding pro vyhledávače

Už víme, že zpětné odkazy jsou základem pro práci internetových vyhledávačů. Pořadí výsledků ve vyhledávání tedy zásadním způsobem závisí na počtu a samozřejmě na kvalitě zpětných odkazů. Vyhledávače hodnotí nejen počet, ale také jejich stáří a hodnotí také kvalitu textu, ve kterém jsou zpětné odkazy umístěny. Pomocí algoritmů vyhledávače následně vypočítají rank (PageRank, S-Rank, JyxoRank), který ovlivní výsledky vyhledávání. Linkbuilding spočívá také v umisťování zpětných odkazů nejen v katalozích nebo na stránkách partnerských webů, ale také v různých diskusních fórech, a samozřejmě v PR článcích. Důležitost linkbuildingu je pro současné vyhledávače nezpochybnitelná a zvyšování počtu zpětných odkazů má za následek zvyšování ranku webových stránek. Moderní vyhledávače si ale všímají, jak je linkbuilding prováděn a pokud není realizován správně, může být případná nevhodná praktika ze strany vyhledávačů naopak penalizována.

Budování efektivních zpětných odkazů

Řekli jsme si, že pokud potřebujete získat kvalitní zpětné odkazy pro svůj web, ideální je nechat si udělat důkladnou seo analýzu webu a objednat linkbuilding, který může obsahovat také profesionální výměnu zpětných odkazů, registraci do katalogů nebo nákup odkazů. Zpětné odkazy jsou důležitý off page seo faktor, to znamená že optimalizace webu pomocí dostatečného množství zpětných odkazů a klíčových slov zvedne prestiž stránky a to vzápětí poznáme podle hodnocení rank. Efektivní odkazy obsahuje správně zvolené klíčové slovo nebo odkazuje na hodnocenou URL. SEO správa se tímto způsobem postará o udržení dobré pozice webu dlouhodobě.

Jak posílit klíčové slovo?

Pokud potřebujeme posílit nějaká klíčová slova a chceme tedy na ně získávat lepší pozice ve vyhledávačích, pak se zaměříme na text odkazu, tzv. anchor. Pokud tedy chceme posílit například výraz seo analýza, tento klíčový výraz posílíme pomocí tagů strong a navíc ve webové stránce několikrát použijeme zpětný odkaz. Směrování tohoto odkazu navíc bude třeba vést na stránku, která je pro zadané klíčové slovo optimalizovaná. Pokud si nejsme jisti, která stránka to je, můžeme si ji ověřit například pomocí dotazu operátor site: . Každopádně nejlepší výsledky přinese dlouhodobá profesionální seo (optimalizace), která se na rozdíl od systému pokus omyl v krátkém časovém úseku projeví ve výsledcích vyhledávačů značným posunem webových stránek vpřed.

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp