Jak zajistit budoucnost svého webu v éře AI vyhledávání

umělá inteligence SEO
Zde jsou tipy, jak zajistit své online pozice ve vyhledávání a vytvořit si pevný plán, abyste si jako firma udrželi náskok i v éře umělé inteligence.

Umělá inteligence (AI) je v oblasti optimalizace pro vyhledávače (SEO) dobře známou technologií, protože ji již léta využívá společnost Google k pohonu svého vyhledávače. V poslední době si však velké společnosti, jako je Google, Bing, Adobe, Meta a Apple, uvědomily měnící se chování spotřebitelů a začaly se výzkumu AI věnovat mnohem více než dříve.

Umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML) nyní hrají zásadní roli v jejich hlavních produktových nabídkách. Tento článek se zabývá tipy pro zabezpečení vaší digitální přítomnosti tváří v tvář rychlému vývoji AI.

Zabezpečení vašich digitálních aktiv do budoucna

Umělá inteligence způsobila revoluci v interakci mezi spotřebiteli a firmami a mění způsob, jakým zákazníci spolupracují s firmami.

Vzhledem k tomu, že internetové vyhledávače slouží především k vyhledávání odpovědí, stává se klíčovým pochopit potřeby zákazníků, jejich cesty a očekávané chování při vyhledávání ve všech marketingových kanálech.

Chcete-li zajistit budoucnost své digitální firmy, musíte poskytovat zkušenosti, které vaši zákazníci hledají.

I když umělá inteligence v budoucnu změní způsob, jakým budeme věci dělat, lidský prvek je pro konečný výstup a kvalitu stále potřebný. 

Zde je několik případů využití AI v marketingu ve vyhledávání.

  • Tvorba obsahu pomocí generativní AI.
  • Výzkum klíčových slov.
  • Vyhledávání obrázků.
  • Schémata: Vytváření webových stránek, SEO přesměrování a strukturovaná data.
  • Konverzační a hlasové vyhledávání.
  • Místní vyhledávání, vyhledávání na mapě a imerzní zobrazení.
  • Video vyhledávání.
  • Nákupy a vyhledávání produktů.

Plán, jak zajistit pozice vašeho webu ve vyhledávání v budoucnosti

Zatímco zkoumáme mnoho neuvěřitelných aplikací umělé inteligence, musíme také pochopit, co je třeba udělat pro to, aby naše digitální přítomnost byla odolná vůči budoucnosti. 

Strategie zaměřená na budoucnost zahrnuje pochopení toho, odkud velké jazykové modely (LLM) získávají svá data a zda je můžeme doplnit tam, kde je to relevantní.

To souvisí s objevitelností. Pokud odpovědi pocházejí z určitých úložišť, může mít smysl zajistit, abyste v nich byli. 

Značky musí začít přemýšlet o tom, co uživatelé chtějí vědět o firmě, spíše než poskytovat informace o sobě.

Zaměřte se na plnou optimalizaci své digitální přítomnosti pomocí obrázků, recenzí, produktů, schémat a kategorií firemního profilu Google (GBP).

Krátké video je také stále důležitější, protože video, recenze, obrázky a GBP mají ve výsledcích lokálního balíčku přednost.

Stejně tak užitečný a relevantní lokalizovaný obsah s vysokou autoritou prozatím může pomoci udržet viditelnost v SERPu.

Tipy, jak zajistit svou online firmu do budoucna - SEO strategie pro úspěch

Optimalizace zjistitelnosti obsahu

Vaše technická infrastruktura a struktura webu hrají klíčovou roli při zjistitelnosti obsahu. Ujistěte se, že váš CMS a hostingové prostředí umožňují snadné nalezení obsahu. Struktura webu by měla být přehledná a efektivně propojovat podobná témata.

Využití všech vlastností Google

Google zobrazuje v SERP různé typy obsahu, včetně obrázků, návodů, webových příběhů, receptů a dalších. Ujistěte se, že váš obsah je optimalizovaný tak, aby byl v těchto formátech zahrnut a používejte správné schéma označení pro snadnější vyhledávání.

Strategie pro mobilní vyhledávání

Mobilní vyhledávání stále nabírá na důležitosti. Vaše stránky by měly být responzivní, rychle se načítat na mobilních zařízeních a poskytovat plynulý zážitek pro různé velikosti obrazovek a prohlížeče.

Optimalizace pro vizuální vyhledávání

Obrázky a vizuální obsah jsou stále důležitější. Optimalizujte své vizuální zdroje a využijte AI/LLM modely k optimalizaci kvality a relevance vašich obrázků a videí.

Zlepšení klikatelnosti a interakce

Zaměřte se na kvalitativní ukazatele, jako jsou rychlost webu, doba strávená na stránce, počet kliknutí a interakcí. Kvalitní obsah a snadná navigace mohou zvýšit zapojení uživatelů.

Personalizace zážitků

Personalizace na základě dat a analýz zvyšuje angažovanost a spokojenost uživatelů. Využijte umělou inteligenci k personalizaci obsahu a zážitků.

Závěr

Zajištění budoucnosti v digitálním světě zahrnuje strategické plánování, které integruje moderní technologie a praktiky. SEO je dynamický obor a musí se přizpůsobovat novým trendům a technologiím. Umožnění správných nástrojů a dovedností pro váš tým a chápání cesty zákazníka a použití dat k personalizaci jsou klíčem k budoucímu úspěchu.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp