Jak upravit SEO a CRO pomocí psychologie chování

Digitální marketing
Vyvíjíte nebo upravujete své SEO a CRO? Aplikujte do něj principy behaviorální ekonomie, abyste lépe porozuměli svým zákazníkům a ovlivňovali jejich chování.

Proč aplikovat behaviorální psychologii do SEO a CRO? 

Není nic účinnějšího než upravit své stránky pomocí principů behaviorální ekonomie. Proč? Protože behaviorální psychologie hodně prozradí o chování a rozhodování vašich zákazníků na vašich stránkách. Principy jako efekt mluvení, rychlé vs. pomalé myšlení, nový začátek a sociální důkaz, se dají aplikovat i na SEO. Tímto způsobem budete moci lépe porozumět a ovlivnit záměr zákazníka. 

V tomto článku vám ukážeme, jak tyto konkrétní koncepty chování mohou výrazně zlepšit vaše úsilí v oblasti SEO a jak správně optimalizovat konverzní poměr (CRO) tím, že přesáhnete svými znalostmi do psychologie svých zákazníků. 

Dostaňte se do mysli svých zákazníků 

Představte si, že je nový rok. A vy jste si dali několik předsevzetí, která chcete v následujícím období splnit. Možná se chcete dozvědět o digitálním marketingu více. Možná chcete více číst, méně utrácet, více cvičit. Je jedno, čeho se vaše předsevzetí týká. 

Legrační na tom všem je, že pokud si stanovíte nové cíle na nový rok (v novém měsíci nebo dokonce týdnu), budete ve skutečnosti více motivováni své cíle splnit. Tohle všechno je totiž způsobené „efektem nového začátku“. 

Zkrátka a jednoduše. Když se rozhodnete začít něco nového ve významném výchozím bodě, jako je první den roku, začátek jara nebo začátek týdne, spustí se mentální reset ve vašem mozku. 

A tento reset vám pomůže nechat minulost za sebou, pomůže vám přemýšlet o lepší budoucnosti, usilovat o ni a bude vás více motivovat. 

Přemýšlíte, co má společného předsevzetí s vaším úsilím v oblasti SEO? Je toho docela dost. 

Moderní SEO a CRO je o mnoha věcech. A mnoho z nich se týká pochopení záměru zákazníka. Je důležité pochopit jeho cesty. A k tomu je potřeba správně vytvořit obsah, který bude schopen na jeho otázky odpovědět. 

Vstupte do behaviorální ekonomie, která pomáhá marketérům chápat, proč je záměr návštěvníka stránek takový, jaký někdy je. A proč některé věci záměr posouvají kupředu, zatímco jiné je naopak posouvají mílovými kroky zpět. 

Behaviorální ekonomie je v podstatě odpovědí na koncept „racionálního člověka“ v ekonomii. Pokud mají lidé možnost volby, logicky zareagují. Ve svém jádru behaviorální ekonomie tento koncept nazývá jako lež. 

Lidé se racionálně nerozhodují. Implicitně to víme jako lidské bytosti. Ale námi vytvořené systémy, které nám mají pomoci určit, zda vzorec či chování spadá do „očekávaného“ rozsahu, nikoli. 

Mnoho předpovědních systémů je založeno především na racionálním člověku než na behaviorální ekonomii. 

Níže jsme pro vás připravili několik běžných principů behaviorální ekonomie, které lze použít v SEO i CRO, včetně následujících: 

 • rychlé a pomalé myšlení;
 • efekt Speak-easy;
 • sociální důkaz.

Rychlé a pomalé myšlení

Rychlé versus pomalé myšlení a napětí mezi nimi je naprostým základem behaviorální ekonomie. Ve většině ohledech měří, jak dobří jste v používání logiky oproti použití emocí k rozhodování. 

Mnohdy si myslíme, že se můžeme rozhodovat racionálně. Přesto svá rozhodnutí děláme emocionálně, a pak je logicky zdůvodňujeme. 

Rychlé a pomalé myšlení a pomyslné „třenice“ mezi nimi jsou důvodem, proč by stránky s popisky o produktech měly obsahovat ambiciózní a faktický obsah. 

Například lidé, kteří si chtějí koupit novější iPhone, si budou myslet, že se rozhodují racionálně, když se dívají na specifikace fotoaparátu, výkon procesoru nebo specifikace úložiště a porovnají je. Přesto se také dívají na to, jak pěkné jsou fotky pořízené novějším modelem nebo jak dobře ta nová barva někomu sluší v ruce. 

Jak to platí pro SEO

Ačkoliv je důležité mít na stránce podrobnosti a specifikace o produktu, je také důležité prozkoumat a zahrnout odpovědi na některé z aspirativnějších a emotivnějších prvků produktu. 

Co z toho plyne? I když pro vás bude lákavé odstranit veškeré „marketingové chmýří“ na stránce ve chvíli, kdy optimalizujete stránku produktu pro vyhledávače, nedoporučujeme to. 

Možná byste měli přidat ještě více emocí. Vymyslete si otázky, které trefně odpovídají na to, jak tento produkt proslaví osobu, která si ho koupí. 

Jestliže jste místním prodejcem elektromobilů, nesdílejte pouze rozsah nabití. Zmiňte také některé konkrétní památky nebo oblíbená výletní místa, ke kterým by se nový a skvělý majitel mohl dostat na pouhé jedno nabití. Možná zahrňte i nějaké fotky auta s řidičem, který si užívá nádherný západ slunce. 

Pro vás to může znít jako klišé, ale upřímně řečeno, pravděpodobně právě tohle bude fungovat. V zájemcích o elektromobil vyvoláte větší zájem, a to jak v horní, tak ve spodní části trychtýře. 

Některé CRO testy ke zvážení

Testy rychlého a pomalého myšlení mají mnoho variant. Několik ke zvážení by bylo: 

 • Produktové vs. vlastní fotografie produktů. 
 • In-situ/in-hand vs. aspirační „vyrovnané“ fotografie produktů.
 • Zvýraznění funkcí vs. zvýraznění výhod v detailech produktu.

Efekt Speak-easy

V překladu pro efekt Speak-easy znamená „snadno mluvit“. To znamená, že máme tendenci důvěřovat něčemu více jen proto, že se název nebo myšlenka lépe vysloví. Je to trochu překvapivé, ale obecně, pokud se něco dobře vyslovuje, je pravděpodobnější, že tomu důvěřujeme bez dalších zbytečných otázek. 

Jak to platí pro SEO

Jednoduchá výslovnost je pro zákazníky klíčová. Pokud je možné na otázku odpovědět jednou větou, odpovězte na ni přímo jednou větou.

Pokud je pro popis nutné použít hodně technického jazyka, zkuste ho přeložit do jazyka pro laiky. Technický jazyk ponechte v závorkách nebo jej uveďte na jiných místech na stránce či webu pro ty, kteří chtějí zjistit konkrétní podrobnosti. 

Popisky pište tak, aby i náhodná osoba, která se dostane na vaši stránku, pochopila, o čem mluvíte. A to bez předchozích znalostí. 

To je také důležitý koncept pro to, jak funguje zpracování přirozeného jazyka. Zejména pak koncept závislostních skoků a jejich udržování na minimu. 

Proto, i když pro vás bude lákavé napsat „SEO obsah“ na stránce velkými slovy související s oborem, může to způsobit více škody než užitku. A vaše návštěvníky a jejich důvěru ve vaši značku můžete rychle ztratit. Což může z dlouhodobého hlediska vaše SEO vážně poškodit. 

Některé CRO testy ke zvážení

 • Ujasněte si jazyk tlačítka výzvy k akci.
 • Zjednodušte veškerý jazyk na stránce produktu.
 • Zjednodušte veškerý jazyk na stránkách kolekce produktů.

Schválně říkáme „veškerý jazyk“, protože jsme zastánci velkých změn především v CRO. Chcete-li vědět, které změny měly dopad, navrhujeme provést test a potvrdit každou změnu jednotlivě. 

Pro nás je důležité provést veškeré změny tak, aby měly dopad na to, aby se dostaly ke statistické významnosti. A nedělat kvůli tomu experimenty dlouhé roky. 

Důležité je, aby všechny změny, které provedete na žebříčku stránek, vedly ke stejné hypotéze. 

Sociální důkaz

Sociální důkaz je v digitálním obchodování hodně doporučován, protože se vždy osvědčil. Je to trvalá popularita a je zakořeněna ve vědeckých důkazech. 

Sociální důkaz (někdy nazývaný efekt rozjetého vlaku) poskytuje mozku zkratku k rozhodování: ostatním lidem by se líbilo pro x, y a z. Takže tato varianta bude vhodná i pro nás. 

Pro sociální důkaz je potřeba uvědomit si „problém pozitivity“. Jednak proto, že lidé v online prostředí jsou trochu zaujatí k tomu, aby dávali vyšší recenze s hvězdičkou, a že lidé obecně nedůvěřují přímým pětihvězdičkovým recenzím.  

Jak to platí pro SEO

Používejte a shromažďujte obsah vytvářený uživateli v co nejvíce aspektech vašich stránek. Mohou to být případové studie, recenze produktů, posudky nebo fotografie zákazníků.  

Dále zkontrolujte záznamy o zákaznických službách a promluvte si se zákazníky, abyste zjistili, co je přesvědčilo k nákupu. A sdílejte zjištěné informace s ostatními zákazníky na vašich stránkách. Jedná-li se o obsah vytvořený uživateli, přidejte příslušné označení pomocí vhodného schématu. 

Některé CRO testy ke zvážení

 • Vytažení zákaznických recenzí výše na stránce.
 • Změna zobrazení nebo designu recenzí na stránce.
 • Včetně recenzí na domovské stránce.

Jak využívat behaviorální psychologii dlouhodobě v SEO

Používání behaviorální psychologie pro zlepšení SEO pomáhá. A není potřeba znát všechny naše kognitivní předsudky. Navrhujeme, abyste při učení a růstu v SEO pokračovali v následujícím principu: 

 • Jak se cítí moje osobnost / ideální zákazník, když o tom uvažují? 
 • Jak chci, aby se cítili poté, co se rozhodli? 

Ve chvíli, kdy začnete zvažovat, jak chcete, aby se váš zákazník na vašich stránkách cítil, a to jak v procesu rozhodování, tak i poté, co tak učiní, pravděpodobně přirozeně zvážíte či zahrnete mnoho různých kognitivních předsudků. 

Možná neznáte názvy těchto pocitů, ale pravděpodobně si vyvinete několik vůdčích zásad, když budete přemýšlet o tom, jak činy k těmto emocím vedou. A pochopíte je. 

Pocity jsou zcela běžně zvažovány při cestách vašich zákazníků. A nemusí být tak často brány v úvahu při vytváření person zákazníků, provádění standardního SEO výzkumu nebo mapování klíčových slov. Posunutí myšlenky zákaznických pocitů kupředu vám pomůže tyto procesy zefektivnit. 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Kristýna Franclová

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp