Jak propagovat váš byznys v obsahové síti Google ve světě first-party dat

Jak propagovat váš byznys v obsahové síti Google ve světě first-party dat
Jak dostat z PPC reklam v obsahové síti Google maximum? Zjistěte, na co si dát pozor při nastavování PPC kampaně v obsahové síti.

Vzhledem k tomu, že cookies třetích stran se pomalu stávají minulostí, first-party data neboli data první strany jsou stále důležitější. Jak si v této situaci nejlépe poradit? S omezením dat třetí strany dojde s nejvyšší pravděpodobností k omezení remarketingu. Místo toho se budeme více zaměřovat na cílení na uživatele s určitými zájmy nebo zvyklostmi při prohlížení webu, to však bude mít negativní dopad na možnosti, pokud jde o oslovení určitých trhů. Nyní je proto nejvyšší čas otestovat nové metody publikování v obsahové síti Google, abychom se na tuto situaci dokázali připravit.

Co jsou data první strany?

Data první strany jsou informace, které získáváte přímo od svého publika nebo zákazníků. Zahrnují:

• Data z chování, akcí nebo zájmů, které se projevují na vašich webových stránkách nebo v aplikacích.
• Data, která máte ve svém CRM.
• Údaje o předplatném.
• Data ze sociálních sítí

Data první strany mohou zahrnovat i off-line údaje, jako jsou vyplněné průzkumy, zpětná vazba od zákazníků a další informace o zákaznících uložené ve vaší CRM databázi.

Jak využít data první strany

Data první strany pocházejí přímo od vašeho publika a zákazníků a jsou obecně považována za nejcennější. A nejen to, také jsou vám k dispozici bezplatně, takže jsou cenově výhodná. Je také poměrně snadné je shromažďovat a spravovat, zejména pokud používáte platformu pro správu dat. Obavy o ochranu osobních údajů v souvislosti s daty první strany jsou minimální, protože přesně víte, odkud pocházejí, a jako obchodník je přímo vlastníte.

Data první strany jsou v současné době velice důležitá. Každá společnost, která je neshromažďuje a nevyužívá, v podstatě nechává peníze na stole. Kontrola nad first party daty by dnes měla být prioritou pro každou společnost, která chce na současném vysoce konkurenčním online trhu uspět. Tato data mohou sloužit k rozšiřování publik, prohloubení interakce se spotřebiteli a zlepšení návratnosti investic do celého marketingu.

Co jsou data třetích stran?

Údaje třetích stran jsou jakékoli údaje shromážděné z různých zdrojů bez přímého spojení se spotřebitelem, jehož údaje jsou shromažďovány. Zdroje údajů třetích stran mohou zahrnovat webové stránky, sociální sítě, průzkumy a předplatné.

Příklady údajů třetích stran

Mezi příklady údajů třetích stran patří: jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní čísla, účty na sociálních sítích, historie nákupů nebo aktivity při prohlížení webových stránek.

Reklamy v obsahové sítí Google Ads

Jak se shromažďují a používají údaje třetích stran?

Údaje třetích stran shromažďují a používají platformy pro správu dat nebo poskytovatelé dat k obohacení nebo vytvoření cílených segmentovaných profilů, které mohou firmy zakoupit pro své marketingové kampaně. Představte si data třetích stran jako nesouvisející kousky informací nebo kousky skládačky, které se pak agregují a skládají dohromady, aby doplnily stávající soubor dat nebo zvětšily velikost segmentu publika. Firmy mohou tato data buď zakoupit, nebo obohatit svá vlastní data prvních stran, aby vytvořily lépe cílené a větší segmenty publika pro jedno nebo vícekanálové kampaně, které mohou zahrnovat e-mailing, sociální média, PPC reklamu a další digitální marketingové aktivity.

Propagace pomocí PPC reklam v obsahové síti Google

Jelikož používání dat třetích stran bude pravděpodobně brzy minulostí, měli bychom se naučit získat maximum z PPC reklam pomocí cílení na data první strany. Jako online obchodník propagující svůj byznys pomocí online marketingu pravděpodobně dobře víte, jaké platformy a jaké strategie mají ohlas v konkrétních oblastech marketingového trychtýře. Obvykle je na vrcholu trychtýře povědomí, následuje zvažování a jako poslední následuje konverze. Každé z těchto pater byste měli pomocí PPC reklamy oslovit zvlášť a přizpůsobit reklamu jejich specifikům.

Základy

Pojďme se podívat na několik základních věcí, které můžete udělat pro zlepšení míry prokliků v PPC reklamách v obsahové síti. Pokud budete tyto osvědčené postupy dodržovat, zajistí vám to optimální výkon kampaně.

- Optimalizace směrem k požadovanému cíli (Nastavení - Nastavení kampaně) - Ujistěte se, že vaše PPC kampaň je optimalizována směrem k požadovanému cíli. Kampaně Google umožňují cílit na získání potenciálních zákazníků, návštěvnosti webových stránek nebo maximalizaci konverzí.

- Vyloučení umístění na webech s citlivým obsahem - (Nastavení - Nastavení účtu) - Vyloučením webů s citlivým obsahem můžete chránit integritu své značky tím, že zajistíte, aby se reklamy nezobrazovaly na webech s obsahem, který by mohl být znepokojující pro vaše zákazníky, nebo by mohl uvést vaši nabídku do nežádoucích konotací. Vaši značku si lidé spojují s tím, na jakých stránkách se zobrazuje - proto je důležité minimalizovat nevhodný nebo nerelevantní obsah.

- Vyloučení nežádoucích umístění - Přidejte negativní umístění pro weby, na kterých se nechcete zobrazovat. Můžete zjistit, které weby nekonvertují, pokud se podíváte v Google Ads na statistiku, kde se vaše reklamy objevily. Reklamy na luxusní zboží na webu o osobních bankrotech pravděpodobně příliš úspěšné nebudou. Pokud eliminujete nevhodné umístění reklam, může to znatelně zvýšit nejen míru prokliku, ale i konverzní poměr vašich reklam.

- Zajistěte, aby reklamní kreativy byly dostatečně lákavé - Zajistěte si kvalitní obrázky, u kterých je jasné, jaký je účel reklamy. Reklamy, na kterých jsou zobrazeni lidé, mají obvykle vyšší míru prokliku.

- Optimalizace směrem k nejvýkonnějším reklamám - (Nastavení - Nastavení kampaně - Další nastavení) - Optimalizací směrem k nejvýkonnějším reklamám Google dosáhnete zobrazování reklamy uživatelům, u kterých je větší pravděpodobnost, že na ni budou klikat nebo si dokonce váš produkt koupí.

Struktura kampaně a sady reklam

Jako u každé marketingové kampaně, i u reklam v obsahové síti GDN (Google Display Network neboli obsahová síť Google) je důležité mít správnou strukturu účtu. Jednotlivé reklamy by měly být zaměřeny na konkrétní skupiny publika, jejichž preferencím by měly být přizpůsobeny. Podle čeho byste měli reklamy v obsahové síti cílit?

- Klíčová slova - Vytvořte vlastní publikum na základě lidí, kteří hledají konkrétní výrazy. Vytvoření publika založeného na klíčových slovech zobrazí reklamy lidem, kteří hledají určité výrazy.

- Konkurenti - V obsahové síti Google můžete své reklamy cílit i na lidi, kteří navštěvují konkrétní stránky. Zadejte stránky vašich konkurentů, abyste oslovili jejich uživatele. Google poté zobrazí vaše reklamy lidem, kteří si prohlížejí stránky vašeho konkurenta.

- Remarketing - Ujistěte se, že máte na svých stránkách nastavenou správnou remarketingovou značku, abyste mohli zobrazovat reklamy lidem, kteří již vaše stránky v minulosti navštívili. Tito lidé již vaši značku znají, bude proto jednodušší je přesvědčit ke konverzi.

- Podobné publikum - Vytvořte si "podobné" publikum. Na základě informací o lidech z vašeho publika dokáže Google vytvořit publikum nové, které bude vykazovat podobné charakteristiky jako to stávající. Váš dosah se tím velice rozšíří. 

First page data jsou v současné době velice důležitá. Každá společnost, která neshromažďuje a nevyužívá, v podstatě nechává peníze na stole. Pokud je zapojíte do vaší PPC reklamy v obsahové síti, budou vaše výsledky mnohem lepší.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp