retareting na Facebooku
Průměrný zákazník nenakupuje hned napoprvé. Poté co se dozvěděl o existenci vašeho výrobku, potřebuje další doplňující informace, než se definitivně rozhodne.

Mezi obchodníky a prodejci se již mnoho let traduje, že lidé musí slyšet marketingové sdělení nejméně sedmkrát, předtím, než se rozhodnou pro nákup produktu nebo služby. V současné době, kdy jsme všichni zavaleni reklamou, hrnoucí se na nás ze všech médií, však toto číslo může být i 2–3× vyšší. Zatímco internet, a to zejména sociální sítě, se na tomto zahlcení reklamou podílí asi největší měrou, přinesl nám také nástroje, kterými můžeme cílit reklamu na konkrétní úzce zaměřené publikum, a zvýšit tak pravděpodobnost konverze.

Nyní totiž můžete své cílení zúžit na konkrétní publikum pravděpodobných kupujících, namísto provozování drahé plošné reklamy, která však osloví jen minimální procento z oslovených. To je jeden z důvodů, proč je retargeting v současnosti tak účinný a oblíbený. Retargeting je také jedním z hlavních důvodů, proč Facebook dokázal v roce 2017 generovat téměř 40 miliard dolarů zisku z příjmů za reklamy.

Důvod, proč retargeting tak skvěle funguje, je sofistikovaný nástroj zvaný „Vlastní publikum“. Tento nástroj vám umožní efektivně cílit na potenciální zákazníky a segmentovat je do různých menších, specificky zaměřených skupin. Pro každou z nich pak můžete připravit zvláštní reklamní sestavy, výzvy k akci i cílové stránky, které zajistí vysokou míru prokliku i vysoký konverzní poměr.

V tomto článku si ukážeme přehled různých typů vlastních publik, která můžete použít, včetně způsobů, jak co nejlépe využít jejich výhod.

Facebook vám nabízí pět kategorií pro vytvoření vlastního publika, a v každé z nich se skrývá ještě několik dalších možností:

1. Údaje o zákazníkovi

Tato kategorie vám umožní nahrát na Facebook seznam informací o vašich zákaznících a automaticky je spárovat s existujícími profily na Facebooku. Poté tyto uživatele můžete oslovovat pomocí cílené reklamy.

Pokud používáte MailChimp, můžete snadno importovat váš seznam e-mailů. Můžete však také snadno vytvořit soubor CSV z jakékoli databáze údajů o zákaznících a nahrát ji na Facebook. Můžete do svého seznamu například zahrnout seznam účastníků různých akcí, webinářů, věrnostního programu ve vašem e-shopu a podobně.

Pokud získáváte tyto informace legálně a eticky, můžete je nahrát na Facebook a vytvořit si tak vlastní publikum a posléze je oslovit cílenou reklamou.

Vytvoření vlastního okruhu uživatelů

2. Návštěvníci webových stránek

Tato možnost je ještě automatizovanější, protože nemusíte shromažďovat žádné informace o zákaznících, abyste mohli vytvořit vlastní publikum. Vše, co musíte udělat, je nainstalovat Facebook Pixel (kód, který vám umožní měřit, optimalizovat a vytvářet publikum pro vaše reklamní kampaně) na vašich stránkách, což trvá méně než pět minut.
Poté můžete cílit na každého, kdo navštívil vaše stránky.

Pokud chcete, můžete tento provoz dokonce segmentovat a cílit pouze na lidi, kteří navštívili konkrétní stránky, nebo na návštěvníky, kteří na vašem webu strávili nejvíce času.

Facebook - okruh uživatelů podle návštěvnosti

3. Aktivita aplikace

Aktivita aplikace umožňuje vytvořit vlastní publikum z uživatelů, kteří používají aplikaci vaší firmy. A podobně jako výše uvedené kategorii 2 (návštěvnost webových stránek) umožňuje filtrovat toto publikum podle konkrétnějších kritérií, jako jsou nejaktivnější uživatelé nebo lidé, kteří v aplikaci utratili nejvíce peněz.

Pokud ve svém účtu Business Manager nastavíte službu Facebook Analytics, můžete také cílit na vlastní segmenty publika založené na demografických údajích nebo akcích provedených v aplikaci.

Facebook - okruh uživatelů podle aplikace

4. Off-line aktivity

Facebook umožňuje dokonce vytváření publik z uživatelů Facebooku, kteří komunikovali s vaší firmou off-line. Například zákazníci, kteří si zakoupili zboží ve vašem kamenném obchodě nebo se zúčastnili akce, kterou jste pořádali.

Jak jistě předpokládáte, je tento způsob o něco složitější, protože vyžaduje, abyste nastavili vlastní konverzní události pro off-line konverze a údaje o nich nahráli ručně:

Pokud však máte hodně kamenných poboček, může se jednat o velmi silný a efektivní marketingový nástroj.

5. Zapojení

Zapojení je o sociálním ekosystému Facebooku. Umožní vám cílit na uživatele Facebooku a Instagramu takovým způsobem, jakým předtím komunikovali s vaší firmou.
Můžete vytvořit vlastní publikum založené na kterékoli ze šesti oblastí zapojení:

• Video
• Vyplnění formuláře
• Reklama na celou obrazovku, reklama ve formátu sbírky (Collection Ads) nebo Canvas
• Facebooková stránka
• Instagram Business Profile
• Událost

Podívejme se na každou z těchto šesti oblastí podrobněji.

Video

Video vám umožní cílit na uživatele, kteří zhlédli konkrétní video na Facebooku nebo Instagramu. Za zhlédnutí se považuje doba minimálně 3 sekundy.

Pokud plánujete tento způsob použít pro nalezení potenciálních zákazníků, doporučuji, abyste jako prahovou hodnotu použili alespoň 10 sekund, protože s povoleným automatickým přehráním není pro uživatele obtížné „náhodně“ sledovat tři sekundy videa bez toho, aby mu věnovali pozornost.

To však můžete využít i ve svůj prospěch. Facebook vám nyní neumožňuje cílit reklamy na základě členství ve skupině. Pokud však na své obchodní stránce zveřejníte video a poté je budete sdílet v soukromé nebo veřejné skupině, budete vědět, že toto publikum zahrnuje členy skupiny. Chcete-li výlučně cílit na členy cílové skupiny, stačí, když video na své hlavní stránce skryjete, tak aby jej mohli vidět pouze členové vybrané skupiny.

Facebook vlastní okruh uživatelů - video

Vyplnění formuláře

Toto publikum se zaměřuje na osoby, které dříve reagovaly na některou z vašich reklam na Facebooku nebo Instagramu. Publikum můžete také filtrovat podle způsobu, jakým uživatelé na tuto reklamu reagovali. To vám umožňuje velkou flexibilitu v cílení.
  
Pokud používáte lead gen reklamní kampaň, kde konverzí je získání kontaktu na zákazníka, můžete se pokusit tyto uživatele později znovu oslovit pomocí PPC nebo e-mailové kampaně a prodat jim své zboží.

Reklama na celé obrazovce

Canvas je typ reklamy, který Facebook spustil v roce 2016 a který umožňuje vytvářet obsah na celé obrazovce, otevírané v mobilní aplikaci. Tento typ reklamy vám pomůže v budování značky, vytváření vstupních stránek nebo prodeji produktů. Tato možnost umožňuje cílit i na uživatele, kteří se v uplynulém roce dostali do kontaktu s konkrétní reklamou Canvas, kterou jste sdíleli na Facebooku.

Zákazníci, kteří klikli na odkazy v reklamě, projevují jasný zájem o vaši nabídku a je u nich vysoká pravděpodobnost, že si něco koupí.

Facebooková stránka

Vaše firemní stránka na Facebooku je pro vaši společnost velmi důležitá. Umožňuje cílit na publikum na základě toho, jak v minulosti s vaší stránkou komunikovali. Můžete například cílit na lidi podle toho, jestli:

• navštívili vaši stránku
• zaujal je některý z vašich postů
• klikli na výzvu k akci
• poslali vaší stránce zprávu
• uložili si vaši stránku nebo některý post

Mějte na paměti, že tato funkce funguje pouze pro firemní stránku, nikoli pro profilové stránky nebo skupiny.

"Reklamní možnosti na Facebook stránce jsou dost široké a často používané. Schopnost cílit na lidi, kteří viděli vaše příspěvky, vám pomůže získat širší spektrum potenciálních zákazníků, protože zahrnuje i ty, kteří viděli váš obsah ve svém zdroji, aniž by znali vaši firmu."

Instagram business profil

Tato volba funguje stejně jako u Facebooku, ale pro Instagram účty. Stejně jako u Facebooku můžete použít jenom business profil. Tato nová funkce je skvělá pro firmy, které mají vysokou návštěvnost na Instagramu, ale mají problémy s její monetizací.

Stejně jako u příspěvků na Facebooku můžete díky schopnosti vytvořit publikum lidí, které zaujal jakýkoli příspěvek nebo reklama, zachytit potenciální zákazníky, kteří nejsou s vaší značkou ještě dostatečně obeznámeni a vaši stránku nesledují, ale s vaším obsahem se dostali do kontaktu prostřednictvím Facebook feedu nebo reklamy.

Událost

Vlastní publikum založené na událostech je skvělé. Jeho získání je o něco složitější, protože musíte nejdřív uspořádat nějakou akci, ale poté nabízejí spoustu skvělých možností oslovení účastníků na základě toho, jakým způsobem komunikovali s vaší "stránkou události".

Zájemcům, kteří klikli na „mám zájem“, můžete připomenout termíny vyzvednutí vstupenek nebo dobu konání akce a zopakovat, co je na akci čeká. A ti, kteří odpověděli „Přijdu“, mohou mít zájem i o další události nebo produkty, které vaše značka nabízí. Po akci můžete seznam skutečně přišlých účastníků využít k cílenému retargetingu.

Facebook okruh uživatelů podle události

Pár slov závěrem

Není žádným tajemstvím, že Facebook je neuvěřitelně výkonná reklamní platforma. Přesto však jen málo marketérů využívá jeho potenciálu naplno. Vlastní publikum je jednoduchý, ale přitom velice účinný způsob, jak oslovit správné uživatele a získat nové zákazníky.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp