Jak na bohatší snippety ?

SEO strategie
Jak získat ještě bohatší snippety?

Bohatší snippety se představují

Tradiční a pouze textové snippety jsou nalezeným koncentrátem usilujícím o sumarizaci obsahu na stránce. Bohatší snippety, o nichž bude řeč dnes, umožní webovým správcům opět provést ještě lepší sumáře za pomoci strukturovaných dat, jenž si mohou snadno přidat ke svým webům. A jaké snippety jsou kvalitní?

Poté, co jste korektně přidali strukturovaná data ke svým stránkám, měli byste vědět, že bohatší snippety jsou generovány algoritmicky na základě kódu v textu stránky. Jestliže je tento záznam dobře popisný pro vaše stránky, je aktualizovaný a je snadno viditelný a objevitelný na stránkách, je tu dobrá šance, že Google při nalezení vašeho webu přihodí k výsledkům i bohatší
snippet.

Na druhou stranu, když jsou v kódu věci spamového typu, zavádějící, rušivé, urážlivé apod. je tu naopak vyšší pravděpodobnost, že je budou algoritmy Google ignorovat a vyrenderují pouze klasický textový sumář. Mimochodem, ačkoliv jsou bohatší snippety generovány algoritmicky, vyhrazuje si Google stále právo na jejich manuální úpravu nebo jinou vysloveně manuální akci v souvislosti s určitým webem.

Abychom lépe ilustrovali funkci bohatších snippetů v praxi, zde je pár příkladů:
Když prodáváte produkty skrze svůj web, zajistěte, že jsou recenze na každé ze stránek o produktu samotném a nikoliv o obchodu jako takovém. Jestliže jsou kupříkladu vaše stránky o nějaké skupině, pamatuje na to, že je třeba zdůraznit koncerty dané skupiny, nikoliv skupin příbuzných nebo v tom samém městě. Pakliže pro změnu vaše stránky poskytují návštěvníkům slova k písním, zajistěte, že jejich recenze jsou o kvalitě slov a nikoliv songu.

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp