Guest blogging a SEO nejdou dohromady! Opravdu?

propagace webu
Pokud se guest blogging neprovádí primárně kvůli SEO efektu a vyhledávačům, nadále má svůj smysl.

Guest blogging a SEO nejdou dohromady! Opravdu?

Již začátkem minulého roku označil Matt Cutts z Googlu guest blogging za mrtvý. Rozpoutal tím bouřlivou polemiku nad aktuálním významem a relevantní podobou guest bloggingu. Z principů guest bloggingu se však nezměnilo nic. Pokud se guest blogging neprovádí primárně kvůli SEO efektu a vyhledávačům, nadále má svůj smysl.

Pokud budete guest blogging cílit na čtenáře, návštěvníky a potenciální zákazníky, budete spolupracovat s tematickými médii a dáte svým příspěvkům kvalitní obsah, nepřímo vám jistě pomůže i v hodnocení vyhledávačů. Ještě než si popíšeme jak, pojďme si krátce vysvětlit, co to guest blogging vůbec je.

Pojem guest blogging

Guest blogging, jinak také guest posting, znamená psaní článků pod vlastním jménem, které jsou však publikované na cizích webových stránkách, na jiném blogu, magazínu apod. Jde o způsob prezentace obsahu založený na spolupráci mezi autorem článku a médiem. Říká se mu také hostovské, hostované příspěvky (z anglického „guest“ – česky „host“).

Přestože se pojem užívá až v souvislosti s rozvojem internetového marketingu a blogů, není to žádná novinka. Různí autoři již dávno přispívají svými texty do různých médií. Jako guest blogging se dá nazvat například i to, když renomovaný psycholog napíše pod svým jménem do ženského magazínu článek o sebevědomí.

Za hostovaný příspěvek se zpravidla nevyplácí finanční odměna, jde o oboustranně výhodnou spolupráci.

Guest blogging, který funguje

Guest blogging jako SEO nástroj je řazený mezi black hat techniky. Hostovaný příspěvek nemá vznikat za účelem umístění odkazu, ale za účelem uveřejnění hodnotného textu. I proto většinou nefungují různé databáze a systémy zaměřené na guest blogging. Jejich uživatelé se totiž primárně zaměřují na získání odkazu, provozovatelé potenciálních publikujících serverů, majitelé webů a blogů otevřených guest bloggingu zase usilují o jakýkoliv obsah zdarma, nikoli o kvalitu.

Guest blogging funguje pouze na základě kvalitního obsahu. Může být užitečný nepřímo i pro SEO, ale pouze v případě, že příspěvky vznikají pro uživatele, nikoli proto, aby bylo kam umístit zpětný odkaz.

Deset zásad smysluplného guest bloggingu

 • netvořte obsah pro vyhledávače, ale pro reálné čtenáře
 • pečlivě vybírejte, kde článek publikujete
 • vyhněte se pochybným webům a link farmám
 • vyberte si téma vhodné pro daný web/médium
 • zaměřte se na témata, která jsou vám odborně nebo osobně blízká
 • oslovte provozovatele média přímo, nepodceňujte formu komunikace
 • věnujte maximální úsilí kvalitě článku, dejte mu reálnou informační hodnotu
 • napište originální článek a publikujte ho pouze na jednom místě
 • pokud do článku umístíte odkazy, dbejte, aby byly co nejpřirozenější
 • věnujte se komentářům pod článkem, komunikujte se čtenáři

Pokud se budete držet těchto základních zásad, přinese vám guest blogging nepřehlédnutelné výhody. Nepůjde jenom o výhody pro autora hostovaného příspěvku, ale přínosy může očekávat také médium, na kterém bude tento příspěvek publikovaný.

Výhody pro autora hostovaného příspěvku

 • publicita, budování osobní značky a renomé
 • posílení vlastní důvěryhodnosti
 • nové publikum a kontakty
 • zpětné odkazy zdarma
 • zvýšení návštěvnosti vlastního webu nebo blogu

Výhody pro médium publikující hostovaný příspěvek

 • originální, atraktivní a hodnotný obsah
 • zpestření vlastního obsahu
 • možnost zaujmout čtenáře novým pohledem
 • potenciál rozšířit čtenářskou základnu o příznivce autora

Autor: Ing. Radka Křivánková a kolektiv

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp