Google Consent Mode V2 je pro váš web nutností

Google Consent Mode V2
Consent Mode V2 umožňuje upravit chování značek Google na základě stavu souhlasu uživatelů a od března 2024 bude nutností. Jste připraveni?

V březnu 2024 vstoupí v platnost nová verze Google Consent Mode pod názvem V2, reagující na nedávné legislativní změny v oblasti ochrany osobních údajů, zejména v reakci na Nařízení o digitálním trhu (DMA). Aktualizace Google Consent Mode V2 má za cíl umožnit webovým stránkám efektivněji respektovat soukromí uživatelů a zároveň jim poskytuje mechanismy pro sběr nezbytných dat pro jejich běžné fungování. Tímto způsobem se snaží přizpůsobit novým právním požadavkům a standardům ochrany osobních údajů, které přináší DMA. Pro weby a jejich provozovatele to znamená nejen přizpůsobení se novým pravidlům, ale také optimalizaci postupů souhlasu tak, aby byla co nejefektivnější a respektovala individuální preference uživatelů ohledně zacházení s jejich osobními údaji. 

Jak fungují nové regulace 

Digital Market Acts (DMA) je evropský zákon, který má za cíl zabránit velkým online platformám, které propojují spotřebitele s obsahem, zbožím a službami, aby zneužívaly své tržní síly a omezovaly konkurenci. DMA se zaměřuje na největší digitální platformy působící v Evropské unii, které jsou označovány jako “Gatekeepers” ("strážce brány"). Gatekeepers jsou digitální platformy, které poskytují tzv. základní platformní služby, jako jsou například online vyhledávače, obchody s aplikacemi, komunikační služby. Brány musí dodržovat seznam povinností a zákazů uvedených v DMA. DMA je jedním z prvních regulačních nástrojů, který komplexně reguluje moc největších digitálních společností.  

K tomu, aby byla firma klasifikována jako "strážce brány" v rámci Evropské unie, musí splňovat specifická kritéria, jako například zásah do života více než 45 milionů uživatelů v EU, mít více než 10 tisíc firemních zákazníků a generovat obrat přesahující 7,5 miliardy €. Seznam těchto konkrétních "Gatekeepers" je veřejně dostupný na webových stránkách Evropské komise

Některé z povinností a zákazů, které DMA stanoví pro brány, jsou:

 • Nesmí kombinovat data shromážděná ze dvou různých služeb patřících téže společnosti (např. v případě Meta, její sociální síť Facebook a její komunikační platforma WhatsApp ).
 • Musí chránit uživatele svých platforem (včetně inzerentů a vydavatelů).
 • Nesmí upřednostňovat své vlastní produkty nebo služby na úkor jiných (např. preferenční výsledky pro produkty nebo služby Google při použití vyhledávače Google ).
 • Nesmí předinstalovávat některé služby (např. Android ).
 • Musí zajistit interoperabilitu, přenositelnost a přístup k datům pro podniky a koncové uživatele

Co je to Google Consent Mode V2?

Google Consent Mode V2 je technické řešení, které umožňuje webům sdělovat Google, jak uživatelé souhlasili s používáním cookies a dalších technologií sledování. Google Consent Mode V2 definuje dva základní módy:

 • Základní režim (Basic Mode): Jedná se o binární volbu, kdy uživatel buď souhlasí, nebo nesouhlasí se shromažďováním dat. V případě nesouhlasu se žádná data nesmí shromažďovat.
 • Pokročilý režim (Advanced Mode): Umožňuje uživateli detailněji specifikovat, jaká data a pro jaké účely mohou být shromažďována.

Google Consent Mode V2 také oproti své původní verzi zavádí dva nové parametry:

 • ad_user_data: Tento parametr řídí, zda se neanonymizovaná data uživatelů mohou používat v reklamních systémech (např. Google Ads).
 • ad_personalization: Řídí, zda se uživatelé mohou zařazovat do publik pro remarketing.

Proč se weby neobejdou bez Google Consent Mode V2?

Od 1. března 2024 budou weby, které neimplementují Google Consent Mode V2, čelit omezení možnosti fungování. Tato aktualizace bude mít důsledky pro mnoho aspektů webového provozu. Webům bez Google Consent Mode V2 bude odepřena možnost využívat Google Analytics pro sledování návštěvnosti, což ovlivní schopnost detailně analyzovat a porozumět uživatelskému chování. Navíc nebudou schopny zobrazovat personalizované reklamy, což má potenciál ovlivnit efektivitu marketingových kampaní a zážitek uživatelů. Absence Google Consent Mode V2 také omezuje možnost využívání remarketingu, čímž snižuje schopnost opětovného oslovení návštěvníků webu. Kromě toho nebude možné měřit konverze s potřebnou přesností – to pochopitelně ovlivní schopnost posuzovat výkonnost webových stránek a optimalizovat je v souladu s cíli. Ať se vám to tedy líbí nebo ne, Google Consent Mode V2 se tak stává klíčovým prvkem pro zachování plné funkčnosti a účinnosti webových stránek v novém regulačním prostředí.

Jaké má Google Consent Mode V2 výhody?

Google Consent Mode V2 přináší řadu výhod, které jsou klíčové pro zajištění etického a transparentního zacházení s osobními údaji uživatelů:

 • Respektuje soukromí uživatelů: Tím, že umožňuje uživatelům lépe kontrolovat, jaká data o nich jsou shromažďována, poskytuje Google Consent Mode V2 důležitý prvek v ochraně soukromí. Uživatelé mají možnost aktivně ovlivňovat, které informace jsou sdíleny a využívány při jejich interakci s weby.
 • Zajišťuje soulad s GDPR a DMA: Google Consent Mode V2 je navržen tak, aby pomáhal webovým stránkám dodržovat přísné legislativní požadavky v oblasti ochrany osobních údajů, zejména v souladu s Nařízením GDPR a Digital Market Acts (DMA). Tímto způsobem mohou weby aktivně pracovat na splnění nových právních standardů a minimalizovat rizika spojená s porušením předpisů.
 • Zlepšuje transparentnost: Díky tomu, že poskytuje uživatelům lepší porozumění v tom, jak se s jejich daty nakládá, Google Consent Mode V2 zvyšuje transparentnost provozovatelů webů. Tato transparentnost je klíčová pro budování důvěry uživatelů, kteří mají právo vědět, jak jsou jejich osobní údaje shromažďovány a využívány.

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp