Další srpnové novinky ze světa SEO a online marketingu

Srpnové SEO novinky
Jaké další žhavé letní novinky ze světa SEO a online marketingu by vás během srpna rozhodně neměly minout?

Nejenže srpen přináší horké letní teploty, ale také horké novinky v oblasti SEO a digitálního marketingu. V neustále se měnícím digitálním prostředí je sledování novinek klíčové pro úspěch každého podniku. Každý měsíc přináší nové události, které mohou zásadním způsobem ovlivnit způsob, jakým webové stránky dosahují vyšší viditelnosti a efektivně oslovují svou cílovou skupinu. Srpen není výjimkou, a proto vám i dnes přinášíme klíčové novinky, které byly v oblasti SEO a online marketingu představeny v průběhu tohoto měsíce.

Agentura AP zveřejnila pravidla práce s umělou inteligencí

Zpravodajské agentury si stanovují limity pro zapojení modelů typu ChatGPT do své tvorby. Je to téma i v Česku. Nástup jazykových modelů jako ChatGPT do mediálního světa skýtá nové výzvy a příležitosti. Zpravodajské agentury se snaží stanovit limity a směrnice pro zapojení těchto modelů do své tvorby, a to i v České republice, kde se diskutuje o vlivu těchto modelů na práci novinářů a redakčních týmů. Zpravodajské agentury se snaží najít správnou rovnováhu mezi využíváním umělé inteligence a lidskými novináři. I zde je otázka, zda modely typu ChatGPT představují potenciální hrozbu pro pracovní pozice v oblasti tvorby obsahu.

Příkladem je americká zpravodajská agentura Associated Press (AP), která nedávno zveřejnila směrnice ohledně využívání modelů jako ChatGPT ve své práci. Podle viceprezidentky AP pro firemní standardy a inkluzi, Amandy Barrettové, nevnímá AP umělou inteligenci jako náhradu za novináře. Místo toho hledá způsoby, jak tuto technologii začlenit do svého procesu tvorby obsahu tak, aby novináři stále hráli klíčovou roli v ověřování, editaci a vytváření kvalitního novinářského obsahu.

Směrnice a pravidla, která AP zveřejnila, jsou způsobem, jakým agentura chce zabezpečit, že modely jako ChatGPT budou využívány zodpovědně a s ohledem na novinářské etické standardy. Tím se snaží minimalizovat riziko šíření neověřených nebo nepřesných informací.

Investice do mobilní reklamy ve Skliku rostou dvouciferně

Podíl investic do mobilní reklamy v Skliku, provozovaného společností Seznam.cz, zaznamenaly v meziročním srovnání růst ve všech inzertních segmentech. To naznačuje rostoucí trend a využívání mobilní reklamy jako účinného prostředku pro dosažení cílového publika.

Podle dat Seznam.cz získaných porovnáním investic zadavatelů mezi letošním a loňským rokem byl všech inzertních segmentů v systému Sklik zaznamenán růst podílu investic do mobilní reklamy. Průměrně se tato zvýšila o 11 %. Tento trend svědčí o tom, že mobilní zařízení, zejména mobilní telefony, jsou stále populárnějším médiem pro zobrazení reklamních obsahů.

Růst investic do mobilní reklamy v různých segmentech naznačuje, že firmy a reklamní agentury si uvědomují význam a efektivitu mobilních zařízení jako kanálu pro dosažení svých cílových skupin. Mobilní reklama může být velmi účinným způsobem, jak oslovit uživatele na cestách, v různých situacích a ve volném čase, což dává větší prostor pro relevantní a cílený obsah.

Instagram testuje nové možnosti společných příspěvků

Instagram experimentuje s novou funkcionalitou, která by umožnila přidávat vlastní obrázky a videa k existujícím příspěvkům. To by usnadnilo přímější spolupráci v aplikaci.

Instagram stále hledá způsoby, jak zlepšit interakci a komunikaci mezi uživateli na své platformě. Nová funkcionalita, kterou momentálně experimentuje, by mohla zásadně ovlivnit způsob, jakým lidé sdílejí a komunikují pomocí obrázků a videí.

Tato nová funkcionalita by uživatelům umožnila přidávat vlastní obrázky a videa k existujícím příspěvkům. To by znamenalo, že by mohli reagovat na příspěvky svých přátel a kontaktů vlastními obsahy, což by posílilo přímější interakci a spolupráci v rámci aplikace. Ostatní uživatelé by mohli tvořit a sdílet doplňkové obsahy, které by byly viditelné až po schválení tvůrcem původního příspěvku. Tím by v podstatě vznikla možnost vytvářet skupinová fotoalba a sdílet společné zážitky.

Většina vydavatelů hledá cestu pro svět bez cookies

Přestože 70 % vydavatelů cítí nejistotu ohledně končící éry cookies, průzkum od odhaluje, že většina hledá řešení pro svůj další postup. Zjištění ukazují, že povědomí mezi vydavateli o konci cookies třetích stran stále není na optimální úrovni. Mnoho respondentů přiznává pocit nejistoty a zmatku vzhledem k blížícímu se konci tohoto typu sledování. Polovina z nich se domnívá, že tato nejistota vychází z bohatého výběru různých dostupných řešení. Zmatení je také způsobeno neznalostí nových technologií měření a nedostatečným povědomím o tom, jaké přínosy by mohly nové přístupy přinést. Tato situace způsobuje, že vydavatelé se necítí dostatečně připraveni na změny, které s koncem cookies přijdou.

Zároveň však většina vydavatelů uznává význam a dopad, který bude mít zrušení cookies třetích stran. I přes nejistotu jsou si vědomi nutnosti adaptovat své strategie a hledat nové způsoby, jak budou oslovovat svou cílovou skupinu, sledovat výkony svých kampaní a získávat relevantní data pro lepší cílení a personalizaci.

Tato funkce by mohla mít významný dopad na způsob, jakým se uživatelé zapojují a sdílejí na platformě Instagram. Mohla by také posílit propojení mezi uživateli a umožnit vznik nových interaktivních zážitků. Pokud by tato novinka byla povolena i pro business účty, firmy by mohly využít tuto funkcionalitu pro vytváření angažujícího obsahu a zapojení se do komunitního dialogu.

Metaverzu se předpovídá slibná budoucnost. Používá ho ale někdo?

Loni bylo metaverzum v hledáčku marketérů, letos se o jeho přidané hodnotě pochybuje. I přesto mu je předvídána slibná budoucnost. Metaverzum je koncept virtuálního světa, který spojuje různé digitální prostředí a umožňuje uživatelům interagovat, komunikovat a provádět různé aktivity pomocí digitálních avatarů. Ačkoli v minulém roce bylo metaverzum předmětem zájmu mnoha marketérů a značek, letošní trendy naznačují mírný pokles tohoto zájmu. Nicméně se mu stále předpovídá slibná budoucnost.

V minulém roce bylo metaverzum atraktivním pro marketéry a značky, kteří ho využívali k vytváření virtuálních zážitků pro své zákazníky. Značky jako Nike, H&M, Gucci a T-Mobile vytvořily své vlastní digitální světy, ve kterých mohli uživatelé nakupovat, komunikovat, poslouchat hudbu nebo se zúčastňovat různých aktivit.

Avšak v současném roce lze pozorovat mírný pokles zájmu o tento koncept. Existuje několik faktorů, které by mohly hrát roli v tomto poklesu. Jedním z důvodů může být to, že uživatelé možná zatím nejsou plně připraveni na přechod do takového virtuálního světa a nepociťují naléhavou potřebu těchto zážitků. Dalším faktorem může být i to, že značky a marketéři ještě hledají nejlepší způsoby, jak využít metaverzum k efektivní interakci se svými cílovými skupinami.

Knihkupci zahájili kampaně pro školáky

Knihkupectví zahajují kampaně navázané na začátek školního roku, které mají oslovit školáky a jejich rodiče. Tyto kampaně zdůrazňují výhodu nákupu v knihkupectví, kde lze získat všechny potřebné školní pomůcky a učebnice na jednom místě.

Od srpna se knihkupci zaměřují na komunikaci ohledně blížícího se začátku školního roku. Některá knihkupectví dokonce upravila svou dlouhodobou strategii, aby lépe oslovila potřeby a očekávání zákazníků v tomto období. Například Adam Pýcha, e-commerce ředitel a CMO společnosti Knihy Dobrovský, uvádí, že po třech letech mění kampaň s školními příšerkami a přichází s novou komunikací, která bude pokračovat až do roku 2025.

Cílem těchto kampaní je připomenout zákazníkům, že v knihkupectvích mají možnost nakoupit všechny potřebné školní pomůcky, učebnice a další materiály na jednom místě. Tím se zjednodušuje proces nákupu a šetří čas a energii, které by jinak byly vynaloženy na hledání a nákup různých položek z různých zdrojů.

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp