Co je to evergreen obsah a proč je důležitý pro SEO?

SEO
Zjistěte, proč je pro úspěch obsahového marketingu klíčové vytvářet i evergreenové materiály, a ne pouze ty, které se zaměřují na trendy nebo jsou aktuální.

Evergreen obsah představuje obsah s dlouhou životností, který si udržuje svou relevanci a aktuálnost i po delší dobu od svého vytvoření. Jeho význam však nekončí pouze u dlouhodobé atraktivity pro čtenáře – je klíčový i z hlediska optimalizace pro vyhledávače (SEO). Tento článek nabízí komplexní pohled na koncept evergreen obsahu, včetně toho, co činí téma evergreenem, proč je tento typ obsahu klíčový a několika příkladů, které mohou poskytnout inspiraci. Prozkoumáváme, jak evergreen obsah poskytuje stabilní a trvalý základ pro organický růst webového obsahu, zvyšuje viditelnost ve vyhledávačích a přitahuje uživatele i po uplynutí delší doby. Přinášíme také ucelené informace o tom, jak efektivně vytvořit a spravovat evergreen obsah, abyste dosáhli maximálního prospěchu pro svou digitální strategii a udrželi váš obsah aktuální a relevantní i v budoucnosti.

Co je to evergreen obsah?

Evergreen obsah označuje jakýkoli typ obsahu, který zůstává stále relevantní, stále přesný a stále užitečný i dlouho po datu svého zveřejnění.

Představte si to takto: Stálezelené stromy vypadají vždy zeleně a svěže, a to i uprostřed zimy.

Stejně tak i evergreen obsah vypadá vždy zeleně, svěže a aktuálně - i když byl publikován před dvěma lety. Dva roky starý obsah je podle internetových standardů velmi starý, ale pokud je váš obsah „stálezelený“, není to problém.

Aby byl váš obsah považován za evergreen, musí projít těmito kontrolními body:

 • Je napsán na téma, které se rok od roku výrazně nemění. (Například nevycházejí neustále nové výzkumy, kvůli kterým by staré myšlenky/způsoby uvažování o tématu zastaraly).
 • Obsahuje poznatky, které jsou pro danou oblast studia nebo dovednosti základní.
 • Většina informací je trvale užitečná.
 • Většina informací je trvale přesná a relevantní.
 • Může obsahovat několik zastaralých faktů nebo odkazů, ale ty musí být nepodstatné (můžete je aktualizovat bez většího úsilí).

Váš obsah není evergreenem, pokud obsahuje některý z těchto charakteristických znaků:

 • Obsahuje novinky
 • Obsahuje sezónní informace nebo informace vázané na konkrétní datum, událost nebo rok.
 • Je založen na výzkumech nebo statistikách, které časem ztratí relevanci, protože zastarají.
 • Je založen na výzkumech nebo statistikách, které jsou pravidelně aktualizovány. (Například se každoročně vydává nová zpráva, takže statistiky z předchozího roku zastarávají).
 • Obsah je vázaný na aktuální módní výstřelky nebo trendy.

Příklady témat evergreen obsahu

 • Jak vyrobit poličku
 • 10 tipů pro správu osobních financí
 • Jakou vybrat barvu stěn do ložnice
 • Průvodce začátečníka obsahovým marketingem
 • Jak naučit psa aportovat
  • 5 nápadů na halloweenskou párty pro vaše děti (sezónní téma)

Příklady obsahových témat, která nejsou evergreenem

 • Novinky v ChatGPT (Novinky)
 • Místní fotbalový tým porazil svého největšího rivala (Sportovní zprávy)
 • 10 SEO trendů, které je třeba sledovat v roce 2023 (Aktuální trendy/vázané na datum)
 • Zpráva o výzkumu obsahového marketingu pro rok 2023 (Výzkum vázaný na konkrétní rok)

Proč evergreen obsah zlepšuje SEO 

Víme tedy, že charakteristickým rysem evergreen obsahu je dlouhá životnost po datu jeho původního zveřejnění. Ať už si jej přečtete nyní, za dva měsíce, za rok nebo za dva roky, informace, které zprostředkovává, by měly zůstat z velké části přesné, relevantní a užitečné. Proč je to ale důležité pro SEO?

Spolehlivost

Podle své definice jsou evergreenová témata obsahu taková, která lidi zajímají bez ohledu na okolnosti. Ta se nezmění s ročním obdobím, aktuálními událostmi ani nejnovějšími výzkumy. Evergreenová témata jsou trvale aktuální a zajímavá. Lidé vždy vyhledávají evergreenové znalosti prezentované v evergreenovém obsahu a spoléhají na ně.

Co to znamená pro SEO?

Věčně zelené části obsahu, které optimalizujete pro vyhledávání, budou získávat kliknutí a návštěvníky stabilněji než vaše aktuálnější části, protože lidé tato témata ve vyhledávačích neustále vyhledávají. Shrnuto a podtrženo, evergreenový obsah pro SEO = stálý a spolehlivý příliv potenciálních zákazníků.

Udržitelnost

Evergreen SEO obsah je také udržitelný. Proč? Na vytvoření tohoto typu obsahu musíte vynaložit prostředky pouze jednou. Bude potřebovat jen málo aktualizací, pokud vůbec nějaké. A díky věčně zelenému zájmu o evergreenová témata bude po dlouhou dobu přinášet stálý proud návštěvníků.

A konečně, pokud jste vytvořili vysoce kvalitní obsah zaměřený na konverze, bude tento obsah také přinášet potenciální zákazníky.

Nakonec budete mít ze svého evergreenového kusu obsahu dlouhodobě mnohem větší užitek než z "trendovějšího" obsahu. Bude fungovat měsíce a roky oproti dnům a týdnům, aniž byste do něj museli vyhazovat peníze. V tomto případě možná můžeme evergreen obsah označit také za "ekologický" pro vaši značku.

Typy evergreen obsahu, na které je třeba se zaměřit

Některé typy obsahu se k evergreenovým tématům hodí snadněji než jiné.

Například obsah typu "jak na to" je typ, u kterého často zjistíte, že má evergreen potenciál. Je to proto, že témata "jak na to" obvykle zahrnují evergreenové znalosti, které nikdy nezastarávají. 

Příklady:

 • Jak vyrobit poličku
 • Jak upéct dort
 • Jak stříhat růže 
 • Jak zaujmout na přijímacím pohovoru

Další skvělou možností pro evergreen obsah oblíbené seznamy.

I když se může zdát, že je to módní, protože se denně publikuje obrovské množství různých seznamů, ve skutečnosti se k evergreenovým tématům hodí docela dobře. 

Příklady: Seznamy, které se objevují na internetu, jsou například:

- X tipů, jak něco udělat

- X způsobů, jak něco získat

- X nejlepších knih (filmů, her) všech dob

Nezapomeňte na informační obsah. Může jít o základní články, jako jsou příručky pro začátečníky, které poskytují obecný přehled nebo úvod do tématu.

4 tipy pro psaní evergreen obsahu

Při psaní evergreen obsahu platí všechny imperativy pro psaní kvalitního obsahu.

Přesto vám přinášíme několik konkrétních tipů, které zajistí, že váš obsah nebude za tři měsíce potřebovat aktualizaci. (Skutečný evergreen obsah nebude potřebovat aktualizaci po dlouhou dobu, ideálně nikdy.)

Udržujte příklady nadčasové

Vyvarujte se byť jen letmých odkazů na kulturní události, novinky nebo trendy, které za pár měsíců rychle zastarají.

Nepoužívejte je jako příklady ani o nich nevtipkujte (pokud tedy hlas vaší značky vyžaduje vtipy).

Například mnoho článků o marketingu sociálních médií z určitého období odkazovalo na dnes již zastaralé technologie, jako je Google+ nebo Vine - a jakmile tyto aplikace/služby zanikly, musely být tyto zmínky upraveny, aby obsah zůstal evergreen. Každopádně se snažte diskuse o trendech omezit na jejich vlastní příspěvky na blogu.

Odkazujte pouze na zdroje, které obstojí ve zkoušce časem

Odkazování na výzkumy a data je skvělý způsob, jak dodat obsahu důvěryhodnost. Jen si dejte pozor na to, jak to uděláte, když píšete evergreenový obsah.

Například na zdroje odkazujte jen tehdy, když je to nezbytně nutné, například když potřebujete statistiku, abyste dokázali svůj názor, nebo když je konkrétní výzkumná zpráva nedílnou součástí pochopení vašeho tématu.

A když už musíte odkazovat na zdroj, pečlivě si ho vyberte. Neodkazujte na obskurní webové stránky, které mohou, ale nemusí za rok zmizet, ale spíše na důvěryhodné subjekty s pevnou a prověřenou online autoritou.

Na některé studie nebo zprávy staré několik let může být stále vhodné odkazovat - ale pouze v případě, že se jedná o vynikající nebo jedinečné příklady výzkumu v daném oboru nebo obsahují údaje, které nikde jinde nenajdete.

Pravidelně kontrolujte svůj evergreenový obsah, abyste se ujistili, že vaše citace a odchozí odkazy jsou stále relevantní a funkční. Pokud jsou některá fakta nebo statistiky zastaralé, jejich aktualizace novými by měla zabrat jen několik minut.

Pište s ohledem na čitelnost

Při psaní evergreenového obsahu mějte na paměti především čitelnost. 

Čitelný obsah je snadno pochopitelný. Myšlenky jsou jasné. Vaše publikum se z takového obsahu může bez problémů učit.

A nekonečně čtivý, evergreenový obsah je obsah, který přitáhne nekonečné výsledky.

Jak psát čtivý obsah? Pro oživení paměti si zapamatujte, že čtivý obsah je:

 • Dobře strukturovaný, s logickým přechodem z oddílu do oddílu a z bodu do bodu.
 • Uspořádaný do sekcí s nadpisy, které čtenářům říkají, co mají očekávat.
 • Formátovaný, aby se text dal snadno přečíst, s prvky, jako jsou seznamy s odrážkami a číslované seznamy, krátké odstavce a nadpisy, které se odlišují od hlavní části textu.
 • Napsaný tak, aby jasně vysvětloval myšlenky a koncepty, bez žargonu a zbytečných slov.
 • Napsaný pro konkrétní úroveň znalostí a porozumění cílové skupiny.

Optimalizujte

Evergreenový obsah, který není správně optimalizován pro vyhledávače, nezíská výsledky, ve které doufáte. Aby váš evergreenový obsah plnil svou funkci, musí mít šanci na úspěch díky správné SEO optimalizaci

Zde jsou základní kroky, kterými je třeba začít:

 • Spojte své evergreenové téma s klíčovým slovem, na které se vaše značka může umístit. 
 • Pište obsah tak, aby pomohl především čtenáři. Při psaní se snažte především o užitečnost. Zapomeňte na používání klíčového slova. Vždy můžete text později upravit tak, aby obsahoval více jeho výskytů. V prvním návrhu by však mělo jít především o vytvoření co nejlepšího obsahu k danému tématu.
 • Klíčové slovo uvádějte na hlavních místech. Nadpisy, první odstavec, alt text obrázku a meta titulek a popis jsou důležitými místy.
 • Prostudujte si, co se umisťuje na předních místech v Googlu, a zrcadlete strukturu - ale přidejte svůj jedinečný úhel pohledu. Zahrňte všechny informace, které obsahují špičkové články, ale snažte se, aby váš evergreenový obsah byl lepší a jedinečný pro vaši značku. Vysvětlujte pojmy hlasem značky a využívejte její jedinečné odborné znalosti. Neopakujte to, co už je k dispozici. Co můžete k tématu dodat, co ještě nebylo řečeno milionkrát? 
 • Evergreen obsah by měl být základním kamenem vaší strategie obsahového marketingu. Vytvořte ho jednou dobře a měl by fungovat měsíce a dokonce roky.
 • Věnujte pozornost tématům, která pro evergreen obsah vybíráte - ujistěte se, že jsou relevantní pro vaše podnikání a mají trvalou sílu z hlediska zájmu čtenářů.
 • Jedná se o fundamentální znalosti? Jsou nekonečně užitečné? Budou se o ně lidé později zajímat stejně jako nyní? Pokud jste na některou z výše uvedených otázek odpověděli "ano", máte v rukou vítězné téma pro evergreen obsah.

Aby pro vás tento obsah stále tvrdě pracoval, navažte ho na klíčové slovo, se kterým můžete vyhrát, a optimalizujte ho pro vyhledávače. Evergreenový obsah, který se umisťuje v první desítce vyhledávače Google, má obrovskou sílu a potenciál dlouhodobě přivádět stálé návštěvníky webu a potenciální zákazníky.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp