Audit informační architektury pomůže zlepšit konverze vašich stránek

Audit informační architektury
Cílem auditu informační architektury je identifikace a odstranění všech třecích ploch, které zhoršují uživatelskou zkušenost a snižují konverzní poměr.

V průběhu pandemie, kdy byly kamenné obchody nuceny dočasně zavřít své dveře, se přirozeně zvýšil online prodej. Značky, které do značné míry spoléhaly na offline prodej v kamenných obchodech a nebyly na přechod do online prostředí připraveny, pocítily následky toho, že jejich prodejny byly na mnoho týdnů uzavřeny. Dnes je proto existence webových stránek jednou z nejdůležitějších součástí provozování prakticky jakéhokoli podniku. Všechny značky, ať už velké nebo malé, musí mít určitou úroveň online přítomnosti a vlivu. Příliš často se však stává, že se mnoho firem – zejména těch začínajících – nechá strhnout tím, aby jejich webové stránky vypadaly esteticky, a to až do té míry, že zapomenou na primární cíl webových stránek, kterým je prodávat.

Jednou z největších a nejdůležitějších věcí, které je třeba při tvorbě webových stránek zohlednit, je proto nejen vzhled, ale i uživatelský komfort a to, jak snadno se spotřebitelé na stránkách orientují a jsou díky tomu schopni najít to, co hledají. Důležitá je samozřejmě i estetická stránka. Design webu by však měl podporovat konečné cíle uživatelů, což je proměna na platící zákazníky, a ne podkopávat použitelnost a nalezitelnost.

Audit informační architektury

Design webových stránek usnadňuje interakci, která probíhá různými způsoby, například nákupy a stahováním. Zatímco na úspěšně navržených webových stránkách se budou návštěvníci cítit příjemně, nesrovnalosti mohou u návštěvníků vyvolat pocit zmatku. Zmatení uživatelé budou jen stěží konvertovat, což sníží váš zisk.

Konzistence designu a informační architektury zásadně ovlivňují zkušenosti zákazníků. Dobře strukturovaný web zajistí, že uživatelé obdrží stejné sdělení v každém kontaktním bodě webu, proto jsou audity informační architektury zásadní součástí úspěchu každého webu. Audity mohou pomoci identifikovat problémy s designem a informační strukturou, které by mohly uživatelům bránit v konverzi.

S tím, jak firmy rostou, je nezbytné zajistit, aby růst firmy odrážel i váš web. To, co na webu fungovalo předtím, než firma dospěla na současnou úroveň, nemusí být při dalším růstu věrohodné.

Proč jsou architektonické audity důležité

Uživatelský zážitek je pro každý web či internetový obchod klíčový. Když mluvíme o architektonických auditech, nezkoumáme pouze estetickou stránku webu, jako jsou barvy, design a vizuální stránka, ale také jeho obsah. 

Když se webové stránky vytvářejí poprvé, většina firem je naplní obsahem, ale postupem času již mnoho z nich nedokáže udržet krok a obsah doplňovat a pravidelně aktualizovat. Problém s obsahem spočívá v tom, že ho nelze udělat jen jednou a udržovat ho na webu navždy.

Obsah na webu se musí vyvíjet spolu s vaší firmou. To znamená, že obsah musí nejen neustále odrážet postavení vaší značky na trhu, ale také musí odpovídat tomu, co je momentálně trendy a musí být vždy zaměřen na správné publikum. Vzhledem k tomu, že se publikum v průběhu času mění, je nezbytné, aby byl obsah webu aktuální a relevantní.

Správný architektonický audit vám také pomůže sledovat cestu uživatele v rámci webu a zvážit, jak snadné je pro něj dostat se k požadovanému produktu či informacím co nejrychleji po příchodu na váš web. Pamatujte si, že by nemělo trvat více než tři kliknutí, než se dostanete na požadovanou stránku.

To vám pomůže celý proces zefektivnit a lépe vám napoví, co je třeba přidat nebo změnit. Například tlačítko, které kdysi na webu fungovalo, již nemusí plnit svou funkci. Majitel webu se to však nedozví, dokud si neudělá audit svých webových stránek.

V úvahu je třeba vzít také čitelnost obsahu. Způsob čtení obsahu na obrazovce se liší od způsobu čtení slov na papíře. Texty webových stránek by proto měly být psány v krátkých odstavcích, které jsou snadno stravitelné. Pokud bude váš obsah dlouhý a složitý, pravděpodobně to poškodí váš konverzní poměr.

Struktura URL adresy

Struktura URL je nedílnou součástí efektivního informačního auditu. URL jsou důležité nejen pro vyhledávače, ale také poskytují návštěvníkům přehled o tom, kam se mají vydat.

URL adresy musí být jasné, krátké a čitelné jak pro návštěvníky, tak pro vyhledávače. Zdržte se například používání URL adres typu www.domena.cz/hchkr/dtn/569845236956/ a místo toho používejte popisné adresy jako například www.domena.cz/nazev-produktu/.

Architektura stránky

Jak bylo uvedeno výše, uživatelé by neměli potřebovat více než tři kliknutí, aby se dostali na požadovanou stránku. Využití efektivních kategorií a podkategorií, rozdělených například podle typů produktů či podle značek, navigaci na webu velmi usnadní. Žádná stránka by neměla být vzdálena více než tři kliknutí od jiné části webu a informační audit by měl tuto nutnost zohlednit. Díky zmapování webu můžete zjistit, jak vaše nabídky pomáhají propojit různé sekce dohromady. Pokud vidíte příliš velké mezery mezi stránkami, zapracujte na změně rozvržení.

Potenciální zákazníky můžete například přilákat do blogu na vašem webu. Pokud si návštěvník přečte dost na to, aby se rozhodl, že chce nakoupit, je důležité, aby nemusel procházet stránky, aby našel konkrétní produkty.

Architektura stránky

Navigace

Jak použitelná je vaše navigace? Jsou vaše nabídky umístěny na obvyklém místě (tj. v záhlaví webu)? Není překvapením, že zmatená navigace uživatelům ztěžuje nalezení příslušné stránky.

Navigaci na stránce lze zlepšit přehledným rozdělením do kategorií. Když jsou kategorie odděleny, jsou vizuálně lépe definovatelné a vytvoření podkategorií pomáhá uživatelům dostat se rychleji k požadovaným informacím. Udržování konzistentní navigace na stránce pomáhá uživatelům při nalezení obsahu a návratu na obsah, kde byli předtím. Jakmile se uživatelé seznámí s navigací na stránce, budou se při jejím prozkoumávání cítit pohodlněji.

Přehlednost je klíčem k tomu, abyste návštěvníkům na stránce pomohli najít to, co hledají. Používání přesných názvů v odkazech je tedy zásadní. Umožňuje uživatelům pochopit, kam budou po kliknutí na navigační tlačítka přeneseni – dává jim obecnou představu o stránce ještě předtím, než na ni kliknou. Naopak zavádějící a nejasná navigace může uživatele zmást a obtěžovat, což je nakonec od používání webu odradí.

U obrázků, které odkazují na jiné stránky, je nutné zajistit, aby každý klikatelný obrázek obsahoval alternativní text pomocí značky ALT. Díky tomu bude návštěvníkovi jasné, kam odkaz směřuje, bez ohledu na to, jakým způsobem na stránky přistupuje. A konečně je nezbytné zajistit, aby funkce vyhledávání na webu poskytovala relevantní výsledky a produkty.

Používejte heatmapy

Využívejte heatmapy, abyste získali vizuální představu o částech webu, které přitahují největší pozornost uživatelů. Heatmapy ukazují, kde uživatelé nejvíce klikají a na co se nejvíce zaměřují, což vám může poskytnout opravdu dobrou indikaci, kam byste měli umístit své „výzvy k akci“. Dobrým nástrojem, se kterým můžete začít, je Hotjar.

Pokud vaše heatmapy ukazují, že návštěvníci ignorují klíčové části vašeho webu, je nutné je lépe zvýraznit. Zde mohou pomoci větší tlačítka a lepší využití obrázků. Pokud máte na webu například krásný obrázek na pozadí, může to zlepšit estetický dojem, ale také to může odvádět pozornost, což poškozuje vaše výsledky.

Použitelnost pro mobilní zařízení

Jsou vaše webové stránky použitelné pro mobilní zařízení? Uvědomte si, že více než 50 % návštěvnosti dnes pochází z mobilních zařízení, takže mít web přizpůsobený mobilním zařízením je v dnešní době naprosto nezbytné.

Výkon a rychlost

Podle online průzkumů souvisí rychlost stránky s počtem uskutečněných konverzí. Pokud se vaše stránka načítá déle než 3 sekundy, dokáže to snížit počet konverzí až o 60 procent, což v závislosti na velikosti vaší firmy může znamenat i miliony korun. Toto číslo je ještě vyšší u návštěvníků z mobilních telefonů – pokud proto nechcete vyhazovat peníze na PPC reklamu zbytečně z okna, postarejte se o to, aby se vaše stránky načítaly co nejrychleji.

SEO

Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je zásadní pro všechny webové stránky, protože jim pomáhá zvýšit organickou návštěvnost z vyhledávačů. Všechny firmy chtějí být v daném oboru nebo na daném trhu na prvních místech a předstihnout tak své konkurenty. Čím vyšší pozice vaše webové stránky zaujímají, tím větší je šance, že na ně bude kliknuto. Obsah vašeho webu by proto měl odpovídat všem zásadám technického SEO. Při nahrávání obsahu na web je třeba kontrolovat, zdali stránky mají v pořádku meta tagy title, description, alt tagy, rychlost stránky, optimalizaci obrázků a další technické parametry.

Správná informační architektura pomůže zvýšit konverzní poměr

Konverze jsou velmi závislé na prodejních trychtýřích a na tom, jak uživatelé s webem a jeho obsahem a stránkami interagují. Aby uživatelé proplouvali prodejním trychtýřem plynule a bez nárazů, je třeba provést audit informační architektury webu. Ten pomůže zvážit, co je třeba změnit, aby se návštěvník proměnil ve spokojeného zákazníka. Pokud je například nákupní proces, jak zboží objednat a zaplatit, příliš dlouhý, je pravděpodobné, že jej méně uživatelů dokončí kvůli námaze, kterou si s tím musí dát. Naopak pokud je proces hladký a vyžaduje jen minimální úsilí, je celkový zážitek lepší a mnohem více lidí si zboží koupí. Problém může způsobit také nutnost registrace před nákupem. Pokud budete podmiňovat možnost nákupu registrací, mnoho zákazníků raději půjde ke konkurenci.  

Cílem auditů informační architektury je, aby tyto třecí plochy identifikovaly a odstranily. Pravidelné sledování webu pomůže jeho aktualizaci a zajistí lepší UX, protože případné problémy a chyby na webu lze rychle a pohotově opravit a pomoci tak zákazníkům konvertovat, což je samozřejmě hlavním cílem většiny webů.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp