3 klíčové komponenty marketingu pro mobilní publikum

Mobilní marketing
Vzhledem k tomu, že mobilní reklama stále více dominuje reklamním výdajům a roste využívání strategií zaměřených na geografické cílení, vyvíjejí se i techniky a způsoby použití mobilní reklamy.

Příchod digitální reklamy s sebou přinesl sofistikované využití dat pro cílení na úzce zaměřená publika. Zatímco soubory cookie sloužily jako hlavní zdroj informací pro vytváření publik na desktopu, údaje o poloze, které vyhovují požadavkům na ochranu soukromí, nyní slouží jako primární součást marketingu mobilního publika, a to prostřednictvím marketingových strategií založených na poloze, jako je například geografické cílení.

Obchodníci se však dnes primárně zaměřují pouze na jednu součást mobilního marketingu – snaží se oslovit správné publikum. Neméně důležité jsou však i další aspekty marketingu, kterým bychom měli také věnovat pozornost. Například atribuci, připsání konverzí jednotlivým marketingovým kanálům, která vám poskytne informace, které marketingové kanály se vám více vyplácejí.

Je zde také třetí prvek úspěšného marketingu založeného na publiku, kterému se však dnes dostává jen málo pozornosti – pochopení toho, co návštěvníci dělají předtím, než učiní finální nákupní rozhodnutí.

Obchodníkům, kteří používají k propagaci svých produktů mobilní marketing, chybí zhruba dvě třetiny obrazu, který dnes mohou mít k dispozici.

Mobilní marketing podle polohy zákazníků

Nejúspěšnější společnosti využívají analytické funkce založené na poloze zákazníků a používají tato data k tomu, aby se dozvěděly, z jakých lokalit jde nejvíce prodejů, jaké lokality jsou pro jejich byznys nejvýnosnější, a segmentují na základě toho své publikum. Díky tomu dokážou zjistit, které lokality si zaslouží větší díl nákladů na reklamu, a tím zvýšit efektivitu svých reklamních výdajů.

Jedním z nejefektivnějších případů využití jsou agentury a obchodní týmy, které tyto údaje využívají již v počátcích prodejního cyklu, aby si dokázaly lépe představit si a pochopit své publikum, což zvyšuje nejen jejich důvěryhodnost, ale také jejich schopnost zvítězit v podnikání.

Budování a oslovení publika

Druhá součást mobilního marketingu zahrnuje budování a oslovování publika. Publika můžeme vytvořit na základě mnoha kritérií. Google Ads například umožnuje automatické vytvoření publik na základě informací, které sbírá o svých uživatelích. Vytvoří pro vás publika například:

Podle zájmů, kde si můžete vybrat z mnoha podrobných kategorií, které zahrnují prakticky jakýkoli zájem či hobby.

Podle demografických údajů – vytvořte publika na základě údajů, jako je věk, pohlaví, vzdělání a podobně.

Podle pravděpodobnosti zájmu o koupi – Google zahrne do automaticky vytvořeného publika uživatele, u kterých je vyšší pravděpodobnost, že si váš výrobek koupí.

Podle důležitých životních událostí – vytvořené publikum bude obsahovat lidi, kteří právě prožívají důležitou životní událost, jako je svatba, promoce, narození dítěte, stěhování a podobně. Tento typ publika obvykle neobsahuje mnoho lidí, ale jsou zde zajímavé konverze, protože tento typ událostí většinou vede k vyšším výdajům.

Další typy publik

Publikum můžete definovat také podle klíčových slov nebo URL adres, které uživatel v minulosti navštívil.

K vytvoření publika můžete použít i seznam zákazníků. Toto publikum vytvoříte pomocí informací o vašich předchozích zákaznících, jako jsou e-maily, telefonní nebo poštovní směrovací čísla, které vaši zákazníci zadali na vašich stránkách.

Podobná publika

Google Ads umí analyzovat vaše stávající publika a na jejich základě vytvořit publikum nové, do kterého zahrne uživatele, kteří se svými charakteristikami podobají členům stávajícího publika. Díky této funkci můžete získat spoustu nových návštěvníků, které můžete oslovit pomocí vaší reklamy.

Atribuční modely

Atribuce

Poslední součástí marketingu pro mobilní zařízení (a pravděpodobně nejobtížnější) je přiřazování jednotlivých konverzí ke konkrétním marketingovým kanálům, podle toho, jakou měrou se o výsledek zasloužily. Přestože existuje velké množství různých atribučních modelů, které mapují „dotykové body“ a přisuzují jim podle algoritmu různou míru zásluh, stále neexistuje žádné holistické řešení, které by dokázalo poskytnout naprosto přesnou odpověď.

Tento problém zůstává v zásadě nevyřešen, protože některé marketingové kanály nejsou schopny vzájemně komunikovat. Reklama, která se zobrazuje v televizi, nemůže informovat telefon nebo notebook o zhlédnutí, a při prodeji v kamenném obchodě nemůžete vědět, jakou reklamu zákazník předtím viděl a který marketingový kanál jej nejvíc ovlivnil.

Jednou snad bude k dispozici atribuce, která naprosto přesně změří zásluhy jednotlivých kanálů na výsledné konverzi, zatím se však musíme spokojit s tím, co máme.

Schopnost oslovit publikum a pochopit jeho motivace je pro úspěch v marketingu naprosto klíčová. S tím, jak neustále roste podíl mobilních zařízení na přístupech k internetu, roste i důležitost mobilní PPC reklamy, která je v mnoha ohledech odlišná od reklamy na desktopech.

Zejména díky možnosti cílení na uživatele podle toho, kde se právě nachází, můžete potenciální zákazníky oslovit mnohem cíleněji.

Mobilní marketing zpočátku přijal mnoho osvědčených přístupů z marketingu na desktopech. Vzhledem k tomu, že mobilní reklama se neustále vyvíjí, roste i schopnost obchodníků využívat data získaná před kampaněmi, během kampaní a po kampaních. Tento komplexní přístup nakonec zvyšuje efektivitu a důvěryhodnost kampaní.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp