11 příkladů e-mailových pozdravů

e-mailing
Při psaní pracovních e-mailů je důležité udělat dobrý dojem. Věnujte čas tomu, abyste vytvořili dobře napsanou zprávu, která bude zdvořilá, stručná a jasná.

E-mailové pozdravy jsou důležitější, než byste předpokládali. Nastavují totiž tón pro zbytek e-mailové korespondence. Rychlá odpověď, která je profesionální a zdvořilá, ukazuje, že si držitel vašeho e-mailu našel čas pro přečtení zprávy a odpověď na něj, což jako odesílatel oceníte.  

V tomto článku probereme několik ukázek e-mailových pozdravů, které vám pomohou udělat z úvodního řádku ten nejlepší dojem.

Jak vybrat nejúčinnější e-mailový pozdrav

Dříve, než se rozhodnete, který e-mailový pozdrav použijete, je důležité zvážit, komu text svého e-mailu píšete. Formální pozdrav je vždy vhodnější pro pracovní e-mail než pro ten osobní. Zde pro vás máme pět tipů pro výběr toho nejlepšího a nejúčinnějšího e-mailového pozdravu pro vaši zprávu: 

  • Zvažte vztah: Zvážení vztahu mezi vámi a příjemcem je klíčovým krokem při výběru e-mailového pozdravu. Pokud píšete někomu, koho velmi dobře znáte, můžete použít přátelštější tón. Pokud někomu posíláte zprávu poprvé, nebo je váš vztah čistě profesionální, je nejlepší být při výběru opatrnější a zvolit formálnější pozdrav. 
  • Kontext e-mailu: Celý kontext e-mailu hraje významnou roli ve vašem pozdravu. Při psaní firemního e-mailu zvolte formálnější kontext než u osobní zprávy. 
  • Kultura příjemce: Důležitou roli hraje rovněž kultura příjemce. Uvědomte si, že kulturní rozdíly se projevují i v e-mailové korespondenci. V některých kulturách je běžnější používat křestní jména, zatímco u jiných je běžnější používat příjmení. 

Příklady e-mailových pozdravů

Výběr vhodného pozdravu u profesionálního e-mailu je důležitý, protože určuje tón pro zbytek e-mailu. Profesionální pozdrav může být jak formální, tak neformální. Vždy záleží na kontextu e-mailu. Všem možným variantám se budeme věnovat níže, včetně následných e-mailových pozdravů a dalších. 

Příklady pozdravů pro e-maily

Nyní se pojďme podívat na několik různých příkladů e-mailových pozdravů založených na různých situacích.

Formální e-mailové pozdravy

Formální e-mailové pozdravy patří mezi nejběžnější typy e-mailového oslovení. Lze je použít v nejrůznějších situacích, například když někoho svým e-mailem kontaktujete poprvé, nebo když je váš vztah čistě na profesionální úrovni. Některé příklady formálních e-mailových pozdravů mohou zahrnovat: „Vážený pane / Vážená paní“ nebo „Vážený pane / Vážená paní a příjmení dotyčného“. 

Následné e-mailové pozdravy

Pokud někomu posíláte e-mail, který navazuje na předchozí komunikaci, je důležité opět použít zdvořilý a profesionální e-mailový pozdrav. Mezi takové příklady následných e-mailových pozdravů můžeme zařadit například: „Děkuji za vaši pomoc“, „Děkuji za váš čas“ nebo „Vážím si vaší pomoci“. 

Neformální e-mailové pozdravy

Neformální e-mailové pozdravy patří oproti formálním e-mailovým pozdravům k méně častým. Přesto se dají v určitých situacích použít. Pokud posíláte svůj e-mail někomu, koho dobře znáte, například členovi rodiny nebo příteli, můžete použít známější tón oslovení. Některé příklady neformálních e-mailových pozdravů zahrnují „Ahoj“, nebo „Ahoj a jméno dotyčného“. 

Obchodní „studené“ e-mailové pozdravy

Takzvané „studené“ e-maily jsou zprávy odeslané příjemci, který nezná odesílatele. Často se tento typ e-mailu používá pro obchodní účely, například k propagaci produktu nebo služby. Při odeslání chladného e-mailu je důležité použít profesionální a zdvořilý pozdrav. Některé příklady chladných e-mailových pozdravů zahrnují například: „Vážený pane / Vážená paní“ nebo „Koho se to může týkat“. 

E-mailové pozdravy více lidem

Při odesílání e-mailu více lidem je důležité použít profesionální a zdvořilý pozdrav. Mezi příklady e-mailových pozdravů více lidem patří: „Vážení pánové / Vážené dámy“ nebo „Vážení“. Pokud máte kontaktní údaje, nezapomeňte v e-mailovém pozdravu uvést jména všech oslovených. 

E-mailové pozdravy pro různé země

Pokud posíláte e-mail někomu do jiné země, je důležité opět si uvědomit kulturní rozdíly. V některých zemích se považuje za zdvořilé používat formální pozdravy. A to i v případě, pokud svůj e-mail posíláte někomu, koho dobře znáte. Naopak v jiných zemích je běžné používat neformální pozdravy. Před odesláním e-mailu si nezapomeňte udělat průzkum kultury země, do které svou zprávu posíláte.  

Odpověď na e-mail 

Pokud odpovídáte na e-mail, vždy je důležité používat profesionální a zdvořilý pozdrav. Mezi příklady pozdravů s odpovědí na e-mail patří: „Děkujeme za Váš e-mail“, nebo „Děkujeme za Váš dotaz“ nebo „Děkujeme za Vaši zprávu“. Znáte-li kontaktní údaje, nezapomeňte v pozdravu odpovědi na e-mail uvést také jméno původního odesílatele. 

Denní čas pro e-mailové pozdravy

Tón vašeho e-mailového pozdravu může také ovlivnit i denní doba. Pokud někomu posíláte svou zprávu příliš brzy ráno, budete chtít použít formálnější pozdrav, než kdybyste posílali tentýž e-mail odpoledne. Některé e-mailové pozdravy v denní době zahrnují například: „Dobré ráno“, „Dobré odpoledne“ nebo „Dobrý večer“. 

Děkovné e-maily s pozdravem

Při odesílání děkovného e-mailu je důležité použít profesionální a zdvořilý pozdrav. Mezi časté příklady děkovných e-mailových pozdravů patří: „Děkuji za Vaši pomoc“, „Děkuji za Vaši trpělivost“ nebo „Děkuji za Váš čas“. Opět platí pravidlo, že pokud znáte kontaktní údaje původního příjemce, nesmíte zapomenout uvést jeho jméno i v děkovném e-mailovém pozdravu. 

E-mailové pozdravy s blahopřáním 

Odesíláte-li e-mail s blahopřáním nebo gratulací, použijte opět profesionální a zdvořilý pozdrav. Mezi příklady e-mailových pozdravů s gratulací patří: „Gratulujeme k nové práci“ nebo „Gratulujeme k povýšení“ nebo „Gratulujeme k úspěchu“. 

E-mailové pozdravy na rozloučenou

E-mailový pozdrav na rozloučenou se často používá, když jednotlivec opouští společnost či organizaci. Tyto typy e-mailových pozdravů lze použít k přání příjemci v jeho budoucím úsilí. Mezi příklady takových e-mailových pozdravů na rozloučenou řadíme například: „Přeji Vám vše nejlepší“ nebo „Hodně štěstí ve Vaší nové práci“ nebo „Budete nám chybět“. 

Tipy pro psaní e-mailových pozdravů

Výběr vhodného e-mailového pozdravu může být někdy složitý. Ale existuje několik obecných tipů, kterými se při výběru můžete řídit, přesto si můžete být jisti, že váš pozdrav bude účinný. Zde pro vás máme pět tipů, které je třeba mít vždy na paměti, abyste zjistili, že vytvoříte profesionální a přímočarý pozdrav: 

Vyberte krátký a příjemný pozdrav

E-mailové pozdravy nemusí být zbytečně složité ani dlouhé. Ve skutečnosti je nejlepší, když váš pozdrav bude krátký a příjemný. Obvykle stačí „Ahoj“ nebo „Ahoj se jménem příjemce“. 

Vyvarujte se používání vykřičníků

Mnozí z nás často vkládají k pozdravu vykřičník. Pozor! V e-mailové komunikaci se tohoto zlozvyku zcela vyhněte. Vykřičníky mohou v této korespondenci působit neformálně nebo dokonce neprofesionálně. Pokud chcete vyjádřit své nadšení, je nejlepší udělat to až v těle e-mailu. 

Držte se standardní interpunkce

Používání správné interpunkce je důležité v každém vašem e-mailu, ale zvláště důležité je to u pozdravu. Vyhněte se nadměrnému používání interpunkce. Jak už jsme zmínili, zcela se vyhněte vykřičníku a používání neformálních zkratek.

Zkontrolujte svůj e-mail

Než svou zprávu odešlete, zkontrolujte svůj e-mail. Každá zpráva musí zahrnovat pozdrav i tělo e-mailu. I jednoduchý překlep může zcela změnit význam vašeho e-mailu a ztížit jeho pochopení pro příjemce. 

Pečlivě volte slova

E-mail patří mezi písemnou formu komunikace. Volte při jeho psaní vhodná slova. Obsahem by měl být pozdrav, stejně jako tělo e-mailu. Vyhněte se používání žargonu, slangu a dávejte pozor na jakýkoliv potenciálně urážlivý jazyk. 

Jaký je správný pozdrav v e-mailu?

Výběr správného pozdravu ve vašem e-mailu bude záviset na tom, zda píšete e-mail v obchodním světě, nebo ve svém osobním životě. Pro obchodní e-mail je vhodné zvolit vždy formálnější pozdrav, například: „Vážený pane/paní a příjmení dotyčného“. Ve svém osobním životě můžete použít méně formální pozdrav ve stylu: „Ahoj a jméno dotyčného“. 

Jak zahájíte profesionální e-mailový pozdrav?

Pokud potřebujete napsat e-mail svému profesionálnímu kontaktu, je důležité začít zprávu zdvořilým a uctivým pozdravem. Několik příkladů, jak profesionálně zahájit e-mail, zahrnuje: „Dobré ráno“, „Vážený pane  / Vážená paní a příjmení dotyčného“ nebo jednoduché „Dobrý den“. 

Jaký je nejlepší úvodní řádek pro zahájení e-mailu?

Ideální způsob, jak začít váš e-mail, je být zdvořilý a představit se hned v první větě. Můžete použít například: „Dobrý den, jmenuji se _____ a zajímá mě Vaše nabídka práce.“ Takto zvolená formální slova vám pomohou udělat dobrý první dojem a ukázat příjemci, že jste profesionál. S vytvořením profesionálního e-mailingu vám rádi pomůžeme!

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Kristýna Franclová

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp