Zlepšete vaše SEO pomocí interních odkazů

interní odkazy
Jak je na tom váš web s interním prolinkováním? Možná jako majitel stránky nevyužíváte všech možností interních odkazů.

Interní odkazy představují skvělou příležitost pro zlepšení SEO. Mnoho majitelů internetových stránek se z nepochopitelných důvodů vzdává interních odkazů na svých webových stránkách, aby upřednostnili jiné oblasti optimalizace. Věděli jste, že tyto drobné interní odkazy mají skvělou schopnost vylepšit vaše pozice v hodnocení klíčových slov na vašich stránkách? Budování interních odkazů může mít zásadní dopad na veškeré oblasti vašeho SEO výkonu. Jak to? Protože interní odkazy jsou pro roboty ve vyhledávačích nezbytné k tomu, aby stránky dobře indexovaly, porozuměly jim a propagovaly váš obsah.

Co je interní propojení?

Hyperlinkování je proces interního odkazování na jiné stránky na vašem webu. Oproti externím odkazům (outlinks), což jsou hypertextové odkazy, směřující na stránky na jiných webech, interní odkazy udržují uživatele pouze na vašem webu. Neměly by být zaměňovány za zpětné odkazy. To jsou pro změnu odkazy z jiných domén, které směřují na váš web.

Správně provedené vnitřní odkazy mají pozitivní vliv na celkovou architekturu vašeho webu. Pokud si své internetové stránky představíte ve tvaru pyramidy, kde je domovská stránka nahoře, tvoří strukturu této pyramidy váš interní propojovací profil. Nejlepší je, když každá stránka vašeho webu je dostupná třemi kliknutími.

Interní propojení je jedním ze základů SEO. Pomáhá totiž sdělovat webovým prohledávačům, které stránky jsou na vašem webu nejdůležitější, méně důležité až po ty nejméně důležité.

Jak se interní odkazy vytvářejí?

Interní odkazy vytvoříte jednoduše pomocí obrázků, tlačítek a ikon, na které lze kliknout. Dále prostřednictvím kotvícího textu nebo klikací části hypertextového odkazu, odkazující na jinou stránku. Když text kotvy pro stránku obsahuje klíčové slovo té dané stránky, na kterou odkazuje, pomáhá zlepšit hodnotu SEO stránky.

Typy vnitřních odkazů

Interní odkazy mohou mít hned několik variant. Pochopení jejich rozdílů je důležité, protože hrají důležitou roli v cestě návštěvníků vašeho webu.

1. Menu/navigační odkazy

Nejdůležitějšími interními odkazy na webu jsou ty v primární navigační nabídce. Jedná se o trvalé texty v záhlaví menu, které uživatelům sdělují vaši hierarchii webu. Nejčastěji jsou organizovány podle kategorií produkty, služeb nebo klíčových tematických oblastí.

Tyto odkazy sdělují uživatelům, kde jsou další nejdůležitější stránky po příchodu na váš web. Říká se jim navigační odkazy. Fungují totiž jako mapa a navádějí návštěvníky, kam by se měli dále podívat.

2. Zápatí

Odkazy umístěné v zápatí také zůstávají konzistentní. Měly by ukazovat na další důležité stránky na vašem webu, které by mohly návštěvníka zajímat. Jestliže návštěvník nenašel to, co hledal, v době, kdy se posune na konec stránky, určitě chcete, aby mu vaše interní odkazy v zápatí pomohly najít jiné místo, kam kliknout.

V zápatí se často umisťují odkazy na váš kontakt, nápovědu, často kladené dotazy nebo podobné stránky typu zdrojů.

3. Postranní panel

Postranní panel obsahuje kontextové odkazy, také sloužící k účelu navigace. Některé webové stránky používají interní odkazy na svém postranním panelu k nasměrování návštěvníků na relevantní nebo oblíbený obsah. Odkazy v postranním panelu jsou velmi běžné u webových stránek s velkým obsahem textu. Mohou to být například weby zaměřené na zprávy, recepty nebo magazíny. Uživateli zpříjemňují pohyb na stránce. Nemusí nutně hledat něco konkrétního, ale pouze prochází z jedné stránky na druhou.

4. V textu

V textu jsou umístěné odkazy, které se objevují v těle obsahu webové stránky. Často se používají v příspěvcích v blogu. Tyto interní odkazy odkazují na relevantní informace, ke kterým má uživatel přístup dle svých preferencích.

Proč budování interních odkazů?

Věnovat se budování interních odkazů má celou řadu výhod. Podívejme se, jak pomáhají zlepšit vaši SEO strategii.

Zlepšují uživatelskou zkušenost

Pokud budou vaše odkazy relevantní, udělají z vašeho webu lepší místo pro návštěvníka. To platí zejména pro ty návštěvníky, kteří jsou na vašem webu poprvé a neznají jej zatím tak dobře. Interními odkazy jim usnadníte procházení vaším webem a poskytnete jim rychlé nalezení toho, co je zajímá.

Udrží uživatele na vašem webu déle

Interní odkazy snižují pravděpodobnost, že uživatel odejde na jinou webovou stránku nebo se vrátí do výsledků vyhledávání ve vyhledávači. To znamená delší návštěvy stránek a více zobrazení. Delší doba na stránce poskytne návštěvníkům více příležitosti ke konverzi, pokud jsou vaše výzvy k akci konverzní akce správně optimalizovány.

Pokud návštěvníci přijdou na váš web z výsledků vyhledávání z Google a zůstanou na vaší stránce déle, sdělí to Googlu, že uživatelé nalézají informace, které hledají a že obsah u vás musí být hodnotný.

Pomozte čtenářům dozvědět se více v příspěvcích na blogu

Propojte své relevantní blogové příspěvky. Pomůžete tím získat svým čtenářům více informací o vašich produktech, službách či tematických oblastech. Interní odkazy na hloubkové a vysoce kvalitní příspěvky na blogu mají účinek na zvýšení odbornosti vaší značky v oboru očích vašich čtenářů.

Prolinkování

SEO výhody interního propojení

Kromě toho, že interní odkazy přesměrovávají uživatele na váš web, umí také posílat vyhledávače, aby procházely a integrovaly všechny tyto stránky. Tím, jak webové prohledávače procházejí váš web, jsou schopny získat více informací o obsahu webu. To ovlivňuje propagaci stránky v SERP.

Pro Google je snazší procházet a objevovat nové stránky

Jak už jsme zmínili výše, na každou stránku by se mělo v ideálním případě dostat ze tří kliknutí z domovské stránky. Zajistěte, aby stránky, které mají být roboty hodnoceny, byly snadno dohledatelné. Indexování je zkrátka nezbytným prvním krokem k tomu, aby byl váš web na SERP viditelnější.

Relevance signálu a kontext

Google hodnotí i kotvící text interních odkazů, aby pochopil relevanci a kontext pro různé hledané výrazy. Pokud text kotvy neodpovídá obsahu na odkazované stránce, je málo pravděpodobné, že Google bude stránce důvěřovat nebo ji propagovat v SERP pro související klíčové fráze. Použití vhodného kotvícího textu pomůže Googlu lépe porozumět obsahu dané stránky. To je důvod, proč je při vytváření odkazů důležité používat klíčové slovo v kotvícím textu.

Hodnocení PageRank

Interní odkazy pomáhají k lepšímu hodnocení PageRank, což je vlastní metrika Google, vypovídající o popularitě webové stránky měřené celkovým počtem odkazů, které na ni ukazují. Když stránka odkazuje na jinou, předává část svého PageRanku.

Google využívá PageRank pro výpočet algoritmu hodnocení. Čím vyšší hodnocení má stránka na PageRank, tím je pravděpodobnější, že se dobře umístí v SERP.

Pomozte Googlu porozumět vaší autoritě v daném tématu

Když roboti Google uvidí, že má váš web velké množství interních odkazů směřující na relevantní obsah, budou váš web považovat za autoritu v klíčových tematických oblastech. Klíčové obsahové aktivum o vytváření odkazů může být také propojeno ze stránek o kotevním textu, analýze profilu zpětných odkazů, příspěvcích hostů nebo jiných relevantních podtématech, týkajících se vytváření odkazů jako celku.

Doporučené postupy a tipy pro interní propojení

Interní propojení je nedílnou součástí optimalizace na stránce. Nesprávné použití může snížit váš výkon v SERP. Jak provést interní propojení s cílem zvýšit potenciál hodnocení?

1. Použijte popisný kotevní text bohatý na klíčová slova

Optimálně by měl text kotvy přiměřeně popisovat obsah stránky. Chcete-li, aby vaše stránka, na kterou odkazuje, hodnotila podle konkrétních klíčových slov, ujistěte se, že používáte částečnou shodu nebo kontextový kotvící text.

2. Strategické využití dofollow/nofollow

Pro předání hodnocení PageRank musí vaše interní odkazy být dofollow. Dofollow je příkaz pro vyhledávání robotů, který prohledávačům Google říká, že mohou odkazy na stránce sledovat, nikoli je ignorovat.

Značku nofollow používejte pro stránky, které nepotřebují hodnocení. Mohou to být potvrzovací stránky nebo děkovné stránky.

3. Odkazujte na staré příspěvky v nových příspěvcích na blogu

Na vašem webu by neměl být zveřejněn žádný nový blogový příspěvek bez interních odkazů na starší příspěvky s relevantním obsahem. Pokud si nejste jisti, na které články v blogu odkazovat, můžete použít softwarové nástroje, jako například SearchAtlas a prohlédnout si návrh interních odkazů, které vám doporučí.

Nikdy však nevynucujte spojení vnitřními odkazy na stránky, mezi kterými neexistuje přirozený vztah. To může ve výsledku poškodit vaše SEO. Jestliže zatím relevantní obsah na svém webu nemáte, přidejte si termín do kalendáře a vraťte se k tomu později.

4. Odkaz na nové příspěvky ve starých příspěvcích

Přijdete interní odkazy i do starších příspěvků, které budou ukazovat na nové blogy. Tento krok mnoho lidí zapomíná, ale znovu: Google nemůže najít stránku, pokud na ní nevedou žádné odkazy. Přitom je to skvělý způsob, jak získat vyšší návštěvnost z vašeho evergreen obsahu.

5. Monitorujte a opravujte nefunkční odkazy

Pokud přidáváte nový obsah, aktualizujete starý obsah nebo měníte cestu URL, mohou se interní odkazy na vašem webu dočasně přerušit. Některé systémy správy obsahu automaticky přidají přesměrování, když tyto klíčové prvky změníte, ale ne vždy. Naplánujte si pravidelnou údržbu do své strategie, kontrolujte nefunkční odkazy a ty poté odstraňte.

6. Odkazy otevřete na stejné stránce

Osvědčeným postupem je považováno to, když se vaše interně propojené odkazy po kliknutí otevřou na stejné kartě. Uživatelé si mohou jednoduchým kliknutím zpět vrátit na stránku, na které byli předtím. Jedná se o opak externích odkazů, které by se měly otevírat na nové kartě. Pokud ne, vaše odkazy odesílají uživatele z vašeho webu, namísto toho, aby ho tu udržely co nejdéle.

3 pokročilé strategie interního propojení

Už máte interní odkazy rozmístění po celém webu, ale chcete je ještě více využít? Pak pro vás máme další užitečné tipy:

1. Pilířové stránky a tematické skupiny

Pilířové stránky jsou části obsahu na vysoké úrovni, které poskytují široké informace o základním tématu. Na stránkách pilířů jsou interní odkazy na komplexní články o dílčích tématech souvisejících s tímto základním tématem.

Vytváření pilířových stránek na vašem webu je časově náročné. Pokud však budete mít více tematických skupin, posílíte si váš interní profil propojení a upevníte si vaši tematickou autoritu v očích prohledávačů Google.

2. Vyřezávání PageRanku

Využijte PageRank pro lepší hodnocení vašeho webu prostřednictvím interních odkazů a značek nofollow. Často se stává, že jsou posílány vlastní odkazy na stránky, které se nemusí hodnotit. Získat hodnocení PageRank je dost obtížné. Neplýtvejte ho na stránkách, které nepřinášejí hodnotu.

Ačkoliv uživatelé neuvidí hodnotu PageRank, Google neustále pohlíží na PageRank jako na pochopení autority a hodnoty webových stránek. Většina hodnocení PageRank vašeho webu bude soustředěna na vaši domovskou stránku. V praxi to znamená, že odkazy pro navigaci a zápatí jsou velmi důležité.

 3. Optimalizace rozpočtu procházení

Google povoluje každému webu pouze určitou částku rozpočtu na procházení. Například podnikové weby mohou tuto částku velmi rychle vyčerpat. To znamená, že podnikové weby mohou mít mnoho vstupních stránek, které nejsou ani v indexu Google. I když jde o pokročilejší strategii, SEO často používá kombinaci interních odkazů, značek robots a souborů Sitemap pro zjištění toho, že webové prohledávače Google indexují nejhodnotnější stránky s nejvyšším počtem konverzí.

Neignorujte interní propojení

Jestliže chcete zvýšit návštěvnost svých webových stránek, nedoporučujeme podceňovat interní odkazy. Věnujte jim trochu času. Interní odkazy vám pomohou zobrazit více stránek v indexu Google a lepší pozice v hodnocení.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp