Zhoršily se vaše pozice v Google? Možná něco děláte špatně

keyword stuffing
Vyhněte se zastaralým a pochybným taktikám SEO. Zde jsou tipy, jak provádět SEO, které je přínosné pro skutečné uživatele.

Když Google na konci roku 2022 spustil novou aktualizaci pro potlačení spamu, začaly se množit stížnosti, protože webmastři byli zaskočeni. Byli to většinou ti, kteří stále používají zastaralé taktiky SEO jako "keyword stuffing". Je to i váš případ? Zde se dozvíte, co dalšího jste možná udělali špatně a jak můžete praktikovat skutečné SEO, které přináší prospěch reálným uživatelům.

Proč je "keyword stuffing" stále problémem a jaký má vliv na uživatele

V oblasti SEO se stále setkáváme s problémem nazývaným "keyword stuffing", který je spojen s přeplněním obsahu webových stránek klíčovými slovy. I přesto, že se tato taktika považuje za zastaralou a neefektivní, někteří webmasteři ji stále používají, což může mít negativní dopad na uživatele. Pojďme se podívat na důvody, proč je "keyword stuffing" stále používán, a jak ovlivňuje uživatelskou zkušenost.

Na začátek trocha historie: "Keyword stuffing" byla taktika, která byla populární na konci 90. let minulého století. Spočívala v umělém vkládání klíčových slov do obsahu webových stránek s cílem zvýšit jejich viditelnost ve vyhledávačích. Avšak s příchodem pokročilých algoritmů vyhledávačů, jako je Google PageRank v roce 2001, se tato taktika stala neúčinnou a byla oficiálně označena za spamovou.

Proč se ale "keyword stuffing" stále používá? Existuje několik důvodů, proč jej někteří lidé stále používají. Jedním z nich je nedostatek povědomí o aktuálních pravidlech a nejlepších postupech v oblasti SEO. Mnoho webmasterů nemá aktuální znalosti a stále se drží zastaralých taktik, které dříve fungovaly.

Dalším důvodem může být snaha dosáhnout "ideální hustoty klíčových slov", což je mylný předpoklad. Neexistuje žádná pevná hodnota, kterou byste měli sledovat, a přeplňování klíčovými slovy může mít negativní dopad na čitelnost a srozumitelnost obsahu.

Negativní dopad na uživatelskou zkušenost

 "Keyword stuffing" má zásadní negativní dopad na uživatelskou zkušenost. Pokud je obsah přeplněn klíčovými slovy, je často nepřirozený a těžko čitelný. Uživatelé mají zájem o obsah, který je informativní, poutavý a relevantní pro jejich potřeby. Přeplnění klíčovými slovy na úkor kvality a srozumitelnosti obsahu má za následek frustraci uživatelů, kteří hledají relevantní informace. Když se uživatel setká s obsahem přeplněným klíčovými slovy, může to vést k ztrátě důvěry v danou webovou stránku a odchodu na konkurenční stránky, které nabízejí kvalitnější a čitelnější obsah.

Dalším negativním dopadem "keyword stuffingu" je ovlivnění přístupnosti webových stránek pro uživatele se zrakovými postiženími. Klíčová slova často ztrácejí smysl, když jsou vložena bezohledně a mohou představovat obtíž pro ty, kteří používají čtečky obrazovky. Tyto nástroje přečtou každé jednotlivé slovo na stránce a přeplnění klíčovými slovy může způsobit zmatení a narušení plynulého čtení obsahu.

Správný přístup k SEO

Správným přístupem k SEO je zaměřit se na kvalitní a relevantní obsah, který odpovídá potřebám uživatelů. Klíčová slova by měla být přirozeně začleněna do obsahu tak, aby zůstal srozumitelný a poutavý. Důležité je také dbát na přístupnost webových stránek pro všechny uživatele, včetně těch se zrakovými postiženími. Používání velkých písmen či zkratek je vhodné omezit, aby se minimalizovala zátěž pro čtečky obrazovky.

"Keyword stuffing" je zastaralá taktika, která má negativní dopad na uživatelskou zkušenost a přístupnost webových stránek. Je důležité se držet aktuálních pravidel SEO a zaměřit se na kvalitní obsah, který je relevantní pro uživatele. Pouze tak můžeme zajistit, že uživatelé budou spokojeni s obsahem našich webových stránek a budou se k nim rádi vracet.

Správná SEO zajišťuje nalezitelnost a stará se o to, aby všichni uživatelé našli na webu to, co chtějí. Proto je třeba brát ohled na použitelnost a přístupnost webových stránek - nikoli je sabotovat.

Jak se zbavit „tenkého“ obsahu a zlepšit kvalitu webových stránek

„Tenký“ obsah je problém, který stále existuje na mnoha webových stránkách a může mít negativní dopad na jejich viditelnost ve vyhledávačích. I když se o této problematice dnes už tolik nemluví, je stále důležité věnovat jí pozornost a podobného obsahu se zbavit.

Proč se zbavit tenkého obsahu:

„Tenký“ obsah je obsah, který je chudý na informace a přináší uživatelům jen minimální hodnotu. Tento druh obsahu nemá výrazný dopad na uživatelskou zkušenost a často je považován za spamový. Vyhledávače, jako je Google, se snaží zlepšit kvalitu výsledků pro své uživatele a preferují weby s kvalitním a informačně bohatým obsahem. Zbavit se tenkého obsahu je tedy důležité pro získání lepšího hodnocení ve vyhledávačích a zlepšení uživatelské zkušenosti.

Jak se zbavit tenkého obsahu:

Audit obsahu: Proveďte důkladný audit obsahu vašich webových stránek a identifikujte stránky s tenkým obsahem. To mohou být stránky s nedostatečným množstvím textu nebo s obsahem, který není relevantní pro uživatele.

  • Přepracování a doplnění obsahu: Rozšiřte a upravte stránky s tenkým obsahem tak, aby poskytovaly uživatelům hodnotné informace. Zaměřte se na důkladné a kvalitní psaní, které odpovídá potřebám uživatelů a řeší jejich dotazy a problémy.
  • Vyřazení nekvalitního obsahu: Pokud některé stránky s tenkým obsahem nelze opravit nebo jim nelze přidat hodnotu, zvažte jejich odstranění nebo vyřazení z vyhledávačů. Tím zajistíte, že vaše webové stránky budou obsahovat pouze relevantní a kvalitní obsah.
  • Optimalizace struktury stránek: Zajistěte, aby vaše webové stránky měly logickou a čitelnou strukturu. To zahrnuje dobře organizované menu, vhodné použití nadpisů a odstavců, a jasnou navigaci pro uživatele. Taková struktura usnadňuje uživatelům procházení stránek a nalezení požadovaných informací.
  • Kontrola kvality obsahu: Nezapomeňte pravidelně kontrolovat a aktualizovat váš obsah. Ujistěte se, že je stále relevantní, aktuální a odpovídá potřebám uživatelů. Můžete také zvážit přidání multimediálního obsahu, jako jsou obrázky, videa nebo infografiky, které zpříjemní a obohatí uživatelskou zkušenost.
  • Zaměřte se na kvalitu, ne kvantitu: Místo vytváření mnoha stránek s tenkým obsahem se soustřeďte na tvorbu kvalitních a informačně bohatých stránek. Je lepší mít menší počet stránek s hodnotným obsahem, které osloví uživatele a vyhledávače, než mít mnoho stránek s nedostatečným obsahem.

Tenký obsah je stále problémem na mnoha webových stránkách, kterým negativně ovlivňuje viditelnost ve vyhledávačích a uživatelskou zkušenost. Je důležité se ho zbavit a zaměřit se na tvorbu kvalitního obsahu, který poskytuje uživatelům hodnotné informace a odpovídá jejich potřebám. Sledování kvality obsahu, aktualizace a optimalizace struktury stránek jsou klíčové prvky pro dosažení úspěchu ve vyhledávačích a zajištění spokojenosti uživatelů. Najměte si skutečné autory a editory a/nebo si obsah napište sami a požádejte o pomoc odborníky - interní nebo externí -, kteří se mohou podělit o postřehy z první ruky.

Co ještě děláte špatně, že si zasloužíte, aby vás protispamová aktualizace zasáhla?

Opět k vám budu upřímný. Jsme SEO optimalizátoři, ne spammeři. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsme se v oboru etablovali.

Od prvního dne děláme SEO etickým způsobem, a to i v době, kdy podvádění Googlu bylo ještě běžné. Dokázali jsme, že máme na víc a nemusíme uměle nafukovat pozice nekvalitních webů. SEO pro nás znamená, že můžeme vzít jakýkoli web a správným přístupem ho nechat zazářit.

Proto mě zarazí pokaždé, když vidím, že někdo pomocí spamových taktik klesá zpět pod úroveň skutečného SEO. Nebudeme se zde příliš věnovat pochybným taktikám, které zasáhla poslední aktualizace spamu. Ani v nejmenším nás nezajímají. Místo toho se s vámi podělíme o to, co může být špatně ve vašem celkovém SEO přístupu nebo filozofii, abyste se těmto chybám mohli vyhnout.

Používání zkratek

Automatizace je v pořádku. Líbila by se mi budoucnost, kdy už nikdo nebude muset dělat nudné, opakující se úkoly. Přesto existují věci, které automatizovat můžete, ale neměli byste. V našem oboru je stále nejdůležitější lidská interakce a kreativita. Takže kdykoli si myslíte, že můžete "rychle zbohatnout" vytvořením milionu automatizovaných "obsahových" stránek, pravděpodobně to děláte špatně.

Pohled na Google jako na nepřítele

Když jste naštvaní, máte větší tendenci vinit ze své špatné nálady někoho jiného, zejména "zlé" korporace, jako je Google. Ale uvažovat tímto způsobem je chyba. Skutečnost je mnohem méně senzační. I korporace se skládají z lidí, kteří prostě dělají svou práci a snaží se být užiteční. Ať už pracujete pro Google, nebo pro klienty, udělejte svůj díl práce. Při provádění SEO berte vyhledávač jako rozhodčího, zatímco vy soutěžíte s ostatními o to, kdo bude patřit mezi nejlepší sportovce v této disciplíně.

Sobecký nebo egocentrický přístup

Upřednostnění vlastních potřeb je zcela v pořádku. Nikdo nechce, abyste pracovali zadarmo. Honit  však pozice v Googlu kvůli honbě za penězi, postavením nebo dokonce slávou a proslulostí je stejně slepá ulička jako dělat takové věci v jiných oblastech života.

Když se staráte jen o sebe a ignorujete potřeby ostatních lidí, máte velmi úzké tunelové vidění, které vám neumožní správně optimalizovat obsah a webové stránky. Efektivní SEO zahrnuje předvídání potřeb ostatních lidí a vcítění se do nich. Překonejte sami sebe a přijměte lidi okolo.

SEO je o tom, že pomáháte lidem najít to, co potřebují, ne jen o tom, že vám zajistí vyšší zisk.

Zaměření na kvantitu místo kvality

Pokud se zaměřujete na kvantitu, a místo toho, abyste napsali jeden unikátní článek, vytvořili jste tucet nebo stovku automatizovaných článků založených na datech, ke kterým mají přístup všichni ostatní, není to dobrý nápad. A je to špatné rozhodnutí pro vaši celkovou autoritu a dlouhodobé příjmy.

Nikdo se nechce prokousávat tunami strojově generovaného textu a dokonce i obsah, který lze snadno automatizovat nebo reprodukovat (například zprávy, sportovní výsledky nebo aktualizace počasí), vyžaduje určitou práci navíc, aby se s ním lidé mohli ztotožnit.

Možná je lepší udělat jednu skvělou věc než tucet průměrných nebo sto podřadných?

Ignorování skutečných návštěvníků webu

V rané éře SEO se lidé soustředili hlavně na Google a na to, jak vyhledávač přesvědčit, že váš web musí být na první stránce výsledků.

To už je jen krůček od logiky "účel světí prostředky" a prostého podvádění, abyste se zobrazovali na prvních místech bez ohledu na to, zda si to zasloužíte, nebo ne.

Ujistěte se, že máte na paměti, pro koho vlastně optimalizujete - pro skutečné lidi, kteří váš web navštíví a použijí ho v lepším případě k tomu, aby si něco koupili.

Místo toho, abyste se soustředili pouze na Google, můžete se chovat jako majitel skutečného obchodu, být svým zákazníkům nápomocni a přeměnit potenciální návštěvníky na kupující. To je obrovský rozdíl.

Google je pouze prostředník a amorfní "návštěvnost" není cílem SEO

Návštěvnost jsou lidé, kteří procházejí kolem vašeho obchodu, koukají do výlohy a nic nekupují. Takže se prostě zaměřte na výsledek, který si přejete, a najděte způsob, jak se k němu dostat a zároveň sloužit zájmu skutečných lidí.

Bez ohledu na to, jaké spamové taktiky se staly zastaralými díky poslední aktualizaci, můžete se ujistit, že se nestanete obětí těch příštích, když použijete opačnou "strategii".

Jak se vyhnout budoucím antispamu aktualizacím

Zaměřme se tedy na světlou stránku věci. Ačkoli SEO znamená optimalizaci pro vyhledávače, nemůžeme optimalizovat přímo vyhledávače. To, co děláme, je spíše "optimalizace výsledků pro uživatele".

Zasloužíte si umístění na předních místech? Použijte Google a vyhledejte svá oblíbená klíčová slova. podívejte se, co je nahoře, a pak se znovu zamyslete.

Zde je několik nadčasových způsobů, jak se dostat na první stranu vyhledávání, aniž byste kohokoli podvedli, ani Google, ani návštěvníky, ani sebe.

Zjistěte, co lidé chtějí, pomocí průzkumu trhu

Většina SEO projektů začíná průzkumem klíčových slov. Je to kritická fáze, která pomáhá určit strategii a obsah pro optimalizaci webových stránek. Nicméně, často se stává, že všechna důležitá rozhodnutí jsou učiněna předtím, než je proveditelnost skutečné poptávky na trhu zjištěna. To je zvláště pravdivé pro startupy, které mají tendenci vytvářet nové a revoluční produkty nebo služby, které lidé ještě neznají.

Zjistění reálné poptávky

Startupy často investují obrovské množství zdrojů do přesvědčování lidí, že potřebují jejich produkt nebo službu. Využívají pochybné metody, jako je FOMO (strach z propásnutí) nebo manipulativní designové vzory, aby vzbudily zájem. Ale co když je mnohem snazší a efektivnější obsloužit existující trh, kde není příliš silná konkurence? To vyžaduje důkladný průzkum trhu, abyste zjistili, co lidé skutečně potřebují, i když si to sami možná neuvědomují.

Skutečný průzkum trhu

Abychom se vyhnuli otravování lidí, dokud nebudou připraveni přijmout naše řešení, musíme začít s průzkumem trhu již na začátku. Nespoléhejte se pouze na nástroje na klíčová slova, která vám řeknou, co je populární. Místo toho se zaměřte na skutečnou potřebu, která již existuje a kterou můžete splnit. Zkuste identifikovat problémy, které lidé mají a jak jim můžete pomoci. Vytvořte jedinečnou prodejní nabídku, která osloví konkrétní skupinu lidí.

Nechte se inspirovat

Průzkum trhu může zahrnovat analýzu chování a potřeb vaší cílové skupiny, studium konkurence, sledování trendů a poslech zpětné vazby od zákazníků. Mějte na paměti, že průzkum trhu je kontinuální proces. Sledujte změny v chování a potřebách vaší cílové skupiny a pravidelně aktualizujte svou strategii, aby byla stále relevantní.

Jakmile jste provedli důkladný průzkum trhu a identifikovali reálnou potřebu, je čas vybudovat svou SEO strategii kolem těchto poznatků. Zde je několik tipů, jak postupovat:

  • Cílová klíčová slova: Na základě průzkumu trhu vyberte klíčová slova, která jsou relevantní pro vaši cílovou skupinu. Zaměřte se na klíčová slova, která odrážejí skutečné potřeby a zájmy vašich potenciálních zákazníků. Vyhněte se obecným a příliš konkurenčním klíčovým slovům a zaměřte se na ty, které mají nižší konkurenci, ale vyšší relevanci.
  • Obsah založený na potřebách: Vytvořte obsah, který odpovídá potřebám a zájmům vaší cílové skupiny. Informujte, poradte a nabídněte hodnotu prostřednictvím vašeho obsahu. Využijte klíčová slova organicky ve svém obsahu, ale soustřeďte se na kvalitu a relevanci pro čtenáře, nikoli na jejich počet.
  • Optimalizace struktury webu: Zajistěte, aby vaše webové stránky měly přehlednou strukturu a snadnou navigaci. Každá stránka by měla mít jasný a relevantní obsah spojený s daným klíčovým slovem nebo tématem. Používejte srozumitelné URL adresy, které vypovídají o obsahu stránky.
  • Získávání kvalitních zpětných odkazů: Investujte do budování kvalitních zpětných odkazů, které přispějí k autoritě a důvěryhodnosti vašich webových stránek. Hledání příležitostí pro spolupráci, sdílení obsahu a zapojení se do relevantních komunit může posílit váš profil zpětných odkazů.
  • Sledování výsledků: Nezapomeňte pravidelně sledovat výsledky své SEO strategie. Analyzujte provoz na vašich stránkách, sledujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a přizpůsobujte svou strategii na základě zjištěných dat.

Naléhavá potřeba řešení skutečných problémů

Rozhodnout se, jakým způsobem pomoci ostatním, je zásadním krokem při hledání své role ve společnosti. Zamyslete se nad tím, co vás dlouhodobě trápí, a hledejte řešení skutečných reálných problémů. Místo toho, abyste se snažili vyřešit globální problém, zaměřte se na konkrétní část problému, o jehož řešení se můžete přičinit.

Hledání konkrétního řešení

Existuje mnoho aplikací a nástrojů, které vám mohou pomoci řešit problémy související s konkrétními globálními problémy. Nicméně, pokud lidé nevědí, že existuje alespoň jedno takové řešení, pravděpodobně ho nebudou aktivně hledat. Je proto důležité zvýšit povědomí a informovat lidi o vaší potenciální nabídce.

Průzkum poptávky:

Pro získání představy o tom, co lidé hledají a co se týká vašeho potenciálního řešení, můžete prozkoumat, jaké otázky lidé zadávají na vyhledávači Google. Tím získáte cenné informace a můžete lépe porozumět potřebám vaší cílové skupiny.

Jedinečná prodejní nabídka (USP):

Ideálně byste měli nabízet řešení, které ještě nikdo jiný nepřinesl na trh. To vám zajistí jedinečnou prodejní nabídku (USP). Velké zavedené společnosti často dosahují tohoto cíle prostřednictvím vývoje nových produktů. Malé a agilní firmy se naopak mohou zaměřit na specifickou mikronabídku, ve které nemá konkurence ani větší podnik.

Hodnotný obsah a rozšíření povědomí:

Jakmile máte svou jedinečnou prodejní nabídku, je důležité vytvořit hodnotný obsah, který sám o sobě má hodnotu pro vaši cílovou skupinu. Můžete vytvářet návody, tutoriály nebo infografiky, které lidem pomohou identifikovat a řešit problémy, které jste schopni vyřešit. Tím budete budovat povědomí o své značce a zároveň poskytovat užitečné informace.

Investujte do vývoje:

Zavedené společnosti často dosahují svých cílů prostřednictvím investic do vývoje produktů. Tento přístup může posílit vaši nabídku a poskytnout unikátní řešení, které ostatní nemají.

Rozhodnout se, jak pomoci lidem, vyžaduje reflexi nad skutečnými problémy a hledání konkrétních řešení. Zaměřte se na to, co vás trápí a co můžete nabídnout jako jedinečné řešení. Vytvořte hodnotný obsah, který poskytne užitečné informace a rozšíří povědomí o vaší značce. Investujte do vývoje, abyste posílili svou nabídku a vyčnívali na trhu. Společně můžete přinést skutečnou hodnotu a pomoci lidem řešit jejich problémy.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp