Zdvojnásobte návštěvnost z Nákupů Google

Zdvojnásobte návštěvnost z Nákupů Google
Získejte návštěvnost z Nákupů Google i na další klíčová slova. Přečtěte si jak na to.

Nákupy Google jsou skvělým zdrojem cílené návštěvnosti, která má poměrně vysoký konverzní poměr díky tomu, že přivádí lidi, kteří jsou již skoro přesně rozhodnuti, co vlastně chtějí. Bohužel je však počet klíčových slov, na která můžeme jednotlivé produkty cílit, značně omezen, takže když si vyberete klíčová slova, bude to na úkor mnoha dalších. Nebylo by skvělé, kdybyste mohli získat návštěvnost z Nákupů Google i pro tato další klíčová slova?

Naštěstí však existuje poměrně snadno implementovatelná strategie, která zvýší vaši návštěvnost z Nákupů Google, a tím pochopitelně i vaše příjmy. Tato technika je ideální pro e-shopy s nízkým počtem položek, které jsou však hledány velkým množstvím klíčových slov.

Problémy se získáváním většího objemu návštěvnosti v Nákupech Google

V Nákupech Google nepoužíváte k cílení klíčová slova, tak jako v PPC kampaních ve vyhledávací síti. Google určuje relevanci vaší reklamy ve vašem nákupním kanálu na základě názvu a popisu produktu, což ale nikdy nebude tak přesné jako cílení na fráze nebo přesné klíčové slovo.

Navíc musíte dodržovat přísné limity počtu znaků, čímž ještě více omezíte cílení. I když můžete teoreticky vložit nadpisy až do délky 150 znaků, Google důrazně doporučuje 70 znaků nebo méně, jelikož 70 znaků je maximum, které se zobrazí ve vyhledávání.

Aby váš nadpis dokázal zaujmout potenciální zákazníky, musí dávat smysl, nemůžete jej tudíž naplnit samými klíčovými slovy. To samé platí pro popis. Efektivně tak dostanete do nadpisu a popisu vašeho produktu maximálně 1 až 2 klíčová slova.

Aby to bylo ještě komplikovanější, algoritmus Google upřednostňuje slova na začátku vašich nadpisů a popisů. Takže v názvu „Adidas dámské růžové funkční tričko“ bude mít značka Adidas a modifikátory „dámské“ a „růžové“ teoreticky větší váhu než „funkční tričko“.

Co z toho plyne? Přestože je váš produkt možná vysoce relevantní na mnoho dotazů a klíčových slov, nezobrazí se po jejich zadání, jelikož se tato slova do názvů a popisů zkrátka nevejdou. Co byste měli dělat, pokud máte produkt, který se vztahuje na více klíčových slov, než se jich vejde do názvu a popisu produktu? Existuje způsob, jak obsáhnout i tato klíčová slova a tím oslovit více zákazníků prostřednictvím Google Nákupů.

Krok 1: Zahajte průzkum klíčových slov

Nejprve budete muset sestavit relevantní klíčová slova v sestupném pořadí podle objemu nebo podle relevance. Zadejte do Plánovače klíčových slov vaše hlavní klíčová slova a výsledný seznam uspořádejte podle objemu hledanosti.

Nyní máte seznam klíčových slov, pro která chcete zobrazovat reklamy v Nákupech Google, a jste připraveni najít způsob, jak na ně cílit.

Krok 2: Napište více názvů produktů na základě výzkumu klíčových slov

Toto je ta zábavná část - napište další názvy a popisy jednotlivých produktů, ve kterých využijete i vaše další klíčová slova. Zkuste umístit různá klíčová slova s velkou hledaností do různých částí popisu a nadpisu (začátek, prostředek, konec). Snažte se, aby se klíčová slova co nejméně opakovala, to znamená, že konkrétní klíčové slovo by se mělo v seznamu v ideálním případě objevit pouze jednou. Jakmile budete mít sbírku různých titulů a popisů, můžeme přejít ke kroku tři, vytvoření několika datových zdrojů.

Krok 3: Vytvořte a přidejte více datových zdrojů

Nejprve svůj stávající produktový zdroj přejmenujte například na „[Značka] Nákupy produktový kanál A“ nebo nějaký jiný název, který vám umožní udržet si v kanálech přehled, jakmile jich budete mít k Merchant Center připojeno více. Poté zkopírujte všechna data tohoto listu a vložte je do dvou dalších listů tabulky s názvem "[Značka] Nákupy produktový kanál B" a "[Značka] Nákupy produktový kanál C".
Nyní budete mít v Tabulkách Google tři identické zdroje produktů:

• [Značka] Nákupy produktový kanál A
• [Značka] Nákupy produktový kanál B
• [Značka] Nákupy produktový kanál C

Poté vezměte své nové názvy a popisy a nahraďte názvy a popisy v těchto listech. Vaše tři zdroje produktů by měly být stále stejné, kromě nadpisů a popisů. Vytvořte tolik listů, kolik chcete otestovat. Jakmile budete mít dva nebo více produktových zdrojů s různými názvy a popisy, nahrajte je do Google Merchant Center.

Krok 4: Vytvořte jednu kampaň Google Ads na každý datový zdroj

Nyní, když máte ke službě Merchant Center připojeno několik různých zdrojů produktů (každý cílí na stejné produkty, ale s různými názvy a popisy), budete muset ve službě Google Ads vytvořit tři standardní kampaně v Nákupech. Předpokládáme, že váš účet Google Ads a účet Merchant Center jsou již propojeny a že máte zkušenosti se sestavováním standardních kampaní v Nákupech.

Vytvořme následující tři standardní nákupní kampaně ve službě Google Ads (chceme, aby názvy odpovídaly zdrojům ve službě Google Merchant Center):
• Nákupy - [Značka] produktový kanál A
• Nákupy - [Značka] produktový kanál B
• Nákupy - [Značka] produktový kanál C

Tyto kampaně navzájem oddělíme pomocí seznamů vylučujících klíčových slov.

Naším záměrem je pro každý produktový zdroj spouštět reklamy jen v kampani Google Ads se stejným názvem.
Abychom mohli každou kampaň sladit s odpovídajícím zdrojem, musíme v každé kampani nastavit jako negativní klíčová slova výrazy z ostatních dvou kampaní. Pro vylučující slova používejte přesnou shodu, protože jednotlivé kampaně mohou obsahovat podobné výrazy v jiném tvaru a podobně.

Krok 5: Spusťte kampaně a sledujte hledané výrazy

Nejprve spusťte všechny tři kampaně současně; ujistěte se, že maximální CPC a další nastavení jsou stejná (aby to byl skutečný A / B / C test). Každý den také sledujte přehledy vyhledávacích dotazů - musíte si ověřit, zda seznamy vylučujících klíčových slov skutečně slouží svému účelu a zabraňují většině překrývání. Poté, co uvidíte, že jedna kampaň překonává ostatní, nebo pokud si všimnete, že jedna kampaň nezískává tolik zobrazení, protože cílí na klíčová slova s větší konkurencí, můžete podle potřeby začít upravovat CPC.

Pokud jsou vaše nadpisy a popisy napsány dobře, a pokud jste správně zabránili překrývání dotazů pomocí vylučujících klíčových slov, měli byste hned první den zaznamenat výrazný nárůst vysoce relevantních dotazů. Pokud v budoucnu uvažujete o dalších klíčových slovech, na která se vaše současné kampaně nezobrazují,
jednoduše přidejte další zdroje a kampaně, jak je uvedeno výše.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp