Špatná zpráva: drobní podnikatelé se nestarají o svůj web

SEO
V květnu byly zveřejněny výsledky zajímavého průzkumu. Nepříliš pozitivní závěr zněl, že malé firmy a živnostníci se o svůj web téměř nestarají.

Špatná zpráva: drobní podnikatelé se nestarají o svůj web

Přínos webové prezentace pro úspěch v podnikání si přitom uvědomují a sami ho potvrzují.

Pojďme na tento paradox nahlédnout blíže.

Webová stránka jako klíčová vizitka na internetu

Webová stránka je primárním nástrojem online komunikace, přestože ji v současné době v některých ohledech mohou suplovat sociální sítě. Nadále však platí, že web je hlavní online vizitkou každého businessu. Je komunikačním kanálem, ale i způsobem propagace.

Ruku v ruce se správou webu jde i optimalizace pro vyhledávače (SEO), díky které může web oslovit zcela nové potenciální i reálné návštěvníky. Základem správy webu i SEO je však aktualizace. I ten nejzdařilejší web, s dokonalou grafikou i propracovaným obsahem může ve vyhledávání propadnout, pokud není pravidelně aktualizovaný.

Weby drobných podnikatelů v Česku: na aktualizace není čas

Bohužel, dle výzkumu společnosti Webnode realizovaném na vzorku více než pěti set dotazovaných, který vydala agentura ČTK, řada drobných podnikatelů nepřikládá aktualizaci velkou váhu. Dokonce až dvě třetiny z nich své webové stránky aktualizují pouze nárazově, méně než jednou za měsíc, zpravidla několikrát ročně. Jen pětina podnikatelů se věnuje svému webu alespoň jednou týdně. Výjimku tvoří asi 4 % dotazovaných, kteří se pochlubili tím, že se správě webu věnují každý den.

Takřka 60 % živnostníků a malých podniků se však aktualizaci webu nevěnuje více než několik málo hodin za měsíc. Celých 13 % podnikatelů přitom webové stránky nijak neupravilo od začátku jejich spuštění. Návštěvnost webu potom sleduje jen 20 % drobných podnikatelů.

Důvodem zanedbávání webu je to, že drobní podnikatelé bývají velmi vytížení a businessu se často věnují i na úkor svého volného času. To je pochopitelné. Dle výzkumu web totiž spravují přímo majitelé firmy, v oblasti malého podnikání je to až v 85 % případů. Najít v napnutém časovém harmonogramu majitele firmy či živnostníka další hodiny pro práci na webu tak bývá nereálné.

Taková adekvátně vynaložená práce na webu by se přitom mohla odrazit i v lepších obchodních výsledcích. To platí také o SEO technikách, které v malém businessu stojí neoprávněně v pozadí.

Na závěr uvádíme stěžejní důvody, proč má aktualizovaný firemní web smysl a vyplatí se o něho starat. Možná do budoucna, aspoň malým dílem, přispějí k vylepšení statistik o firemních webech malých podniků a živnostníků.

10 důvodů proč se starat o firemní web

  • WEB funguje jako významný marketingový kanál
  • WEB rozšiřuje lokalitu působnosti a velikost trhu
  • WEB levně přivádí nové zákazníky
  • WEB pomáhá budovat vlastní značku
  • WEB posiluje vazby zákazníků k firmě
  • WEB zvyšuje důvěryhodnost
  • WEB zkvalitňuje komunikaci se zákazníky
  • WEB představuje efektivní způsob distribuce
  • WEB umožňuje prezentovat a prodávat nonstop
  • WEB dává prostor pro zveřejňování aktuálních informací

Autor: Ing. Radka Křivánková

Zdroj: ČTK

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp