Snadné tipy pro získání místních citací pro rychlé zvýšení návštěvnosti

SEO
Místní citace představují online zmínky o vaší firmě, obsahující základní údaje a další relevantní informace nezbytné pro lokální SEO.

Pro majitele malých podniků a obchodníky je silná online přítomnost klíčovým prvkem přilákání zákazníků a zvyšování prodeje. V dnešní době, kdy se konají miliardy vyhledávání ve vyhledávačích každý den, není pouhá viditelnost firmy dostatečná – je nutné vyniknout. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zlepšit viditelnost a zvýšit návštěvnost webových stránek, je budování místních citací.

Budování místních citací znamená zaznamenávat informace o vašem podniku online, zejména na online adresářích a platformách. Tato strategie zvyšuje šance na zobrazení vašeho podniku ve výsledcích místního vyhledávání a přitahuje pozornost potenciálních zákazníků. A s větší pozorností přichází i zvýšené obchodní příležitosti – prostě a jednoduše.

Tento článek se zaměřuje na důležitost místních citací pro malé podniky a poskytuje pět jednoduchých tipů, jak je efektivně a rychle budovat. Po jeho přečtení budete nejen lépe rozumět výhodám místních citací pro váš podnik, ale také získáte praktické rady, jak se dostat před více potenciálních zákazníků a umístění na první stránce výsledků vyhledávání. Zjistěte, jak tato jednoduchá opatření mohou posunout vaše podnikání na novou úroveň v digitálním prostoru.

Co jsou to místní citace?

Místní citace představují online zmínky o vaší firmě, obsahující základní údaje, jako jsou jméno, adresa, telefonní číslo, a další relevantní informace, včetně recenzí zákazníků a pracovních hodin. Tyto zmínky mohou pocházet z rozmanitých zdrojů, jako jsou adresáře, sociální média, recenzní platformy, blogy a zpravodajské články.

Pro malé podniky jsou místní citace klíčové, neboť mohou výrazně zvýšit jejich lokální SEO (Search Engine Optimization). Vyhledávače, jako je Google a Bing, využívají místní citace k ověření informací o podniku a k posouzení jeho relevance a autority v místní komunitě. Čím více citací má váš podnik, tím větší je pravděpodobnost, že se objeví na předních pozicích ve výsledcích místního vyhledávání. To nakonec vede k nárůstu návštěvnosti vašich webových stránek a posílení online přítomnosti vašeho podnikání. S touto strategií může váš podnik efektivně vystoupit z davu a oslovit potenciální zákazníky ve vašem regionu.

Proč je budování místních citací důležité?

Zde je několik důvodů, proč je budování místních citací pro podniky tak důležité.

Pomáhá při SEO. Citace hrají klíčovou roli v místní optimalizaci pro vyhledávače SEO tím, že vyhledávačům sdělují legitimitu a významnost vašeho podniku ve vaší oblasti. Kdokoli by například mohl tvrdit, že v určitém městě podniká v péči o trávníky již několik let, ale proč by mu bez důkazu měli věřit? Přidáním citací napříč internetem ve formě výpisů a recenzí přesvědčíte Google, že si zasloužíte, aby vás zařadil na vysoké pozice, když někdo v dané oblasti hledá službu v oblasti péče o trávníky.

Konzistentní a přesné informace o vaší firmě z více zdrojů vytvářejí důvěryhodnost, zlepšují pozice ve vyhledávači a viditelnost ve vyhledávání, která přivede návštěvnost na vaše webové stránky. Podle jedné studie tvoří citační signály 7 % faktorů hodnocení v místním vyhledávání. Malé podniky, které se chtějí zobrazovat ve výsledcích místního vyhledávání a přilákat více zákazníků, proto musí zajistit přesné a konzistentní citace. Stojí to za to.

Budování důvěry u potenciálních zákazníků. Přesné a konzistentní citace mohou také pomoci vybudovat důvěru u potenciálních zákazníků, zvýšit vaši důvěryhodnost a vytvořit z vašeho podniku autoritu ve vašem oboru. Lidé důvěřují recenzím stejně jako osobním doporučením. Sledováním webů s recenzemi a povzbuzováním stávajících zákazníků, aby vám na těchto webech zanechali zpětnou vazbu, tak můžete potenciální zákazníky ovlivnit, aby vyzkoušeli váš podnik.

Zvýšení viditelnosti vaší firmy. Vytváření místních citací vám také může pomoci zvýšit viditelnost vaší firmy, a to nejen zlepšením SEO, ale také tím, že vaše firma bude uvedena a zobrazena na více stránkách a na více místech online. Například vybudováním místních citací pro vaši firmu v katalozích můžete přilákat zákazníky, kteří tyto weby, aplikace a mapy používají k objevování nových podniků. Podobně, pokud jste vybudovali místní citace na komunitních zpravodajských webech, můžete oslovit více zákazníků, kteří tyto weby používají jako zdroj informací. Určením správných místních citací pro vaši firmu můžete zvýšit své šance, že vás potenciální zákazníci najdou na více místech online.

Typy místních SEO citací

Místní citace lze rozdělit do dvou hlavních kategorií: strukturované a nestrukturované citace. Oba typy citací mohou pomoci zlepšit pozice v místním vyhledávání, liší se však svým formátem a místem, kde se zobrazují online.

Strukturované citace

Strukturované citace mají specifický formát a nacházejí se na webových stránkách, jako jsou místní katalogy a stránky s recenzemi. Obsahují informace, jako je název firmy, adresa, telefonní číslo a adresa URL webu. Tyto citace se často označují jako citace NAP, protože obsahují vaše jméno, adresu a telefonní číslo. Příkladem strukturovaných citací jsou služby typu firemní profil Google (dříve Google My Business).  Strukturované citace nabízejí konzistentní formát informací o vaší firmě, což zase pomáhá zlepšit pozice v místním vyhledávání. Poskytují také cenné zpětné odkazy na vaše webové stránky, což je důležitý signál pro lokální SEO. Jejich vytvoření však může být časově.

Nestrukturované citace

Nestrukturované citace jsou naopak zmínky o vaší firmě, které nemají specifický formát a mohou se objevit na různých webových stránkách, jako jsou blogy, zpravodajské články a platformy sociálních médií. Příkladem nestrukturovaných citací jsou zmínky o vaší firmě na platformách sociálních médií, jako je Twitter nebo Instagram, příspěvky na blozích a zpravodajské články. Nestrukturované citace jsou flexibilnější než strukturované citace a mohou také pomoci zlepšit pozice v místním vyhledávání.

Nemusí však vždy obsahovat všechny informace o vaší firmě a může být obtížnější je sledovat, implementovat a monitorovat. Existuje také riziko, že v nestrukturované citaci budou vaše údaje uvedeny chybně, což může potenciálním zákazníkům, kteří se s vámi snaží spojit, způsobit nepříjemnosti.

Tipy pro budování místních citací

Použijte tyto tipy k budování a optimalizaci místních citací pro vaši firmu.

Vytvořte a optimalizujte svůj firemní profil na Googlu

Chcete-li zvýšit své šance na zobrazení ve výsledcích místního vyhledávání, je základním prvním krokem vytvoření a optimalizace vašeho firemního profilu na Google. Váš firemní profil Google se ve výsledcích vyhledávání Google zobrazuje na viditelném místě a poskytuje cenné informace o vaší firmě, jako je adresa, telefonní číslo, provozní doba a hodnocení zákazníků. Chcete-li požádat o svůj firemní profil Google, přejděte na webové stránky Google Business a postupujte podle kroků ověření pro vaši firmu. Jakmile si svůj zápis vytvoříte, je důležité jej optimalizovat tím, že poskytnete přesné a podrobné informace o své firmě.

Zde je několik tipů pro optimalizaci vašeho zápisu v seznamu Google:

  • Vyberte si relevantní kategorie. Vyberte pro svou firmu nejvhodnější kategorie, aby Google pochopil, čím se vaše firma zabývá.
  • Poskytněte přesné informace. Zajistěte, aby název, adresa a telefonní číslo vaší firmy (NAP) byly konzistentní ve všech online adresářích a na všech webových stránkách.
  • Používejte vysoce kvalitní fotografie. Nahrajte vysoce kvalitní fotografie své firmy, abyste prezentovali své produkty nebo služby.
  • Vytvořte přesvědčivý popis firmy. Popis vaší firmy by měl být stručný, informativní a měl by obsahovat relevantní klíčová slova.
  • Podporujte hodnocení zákazníků. Pozitivní hodnocení zákazníků mohou zvýšit vaše pozice v místním vyhledávání, proto je důležité povzbuzovat zákazníky, aby zanechávali recenze ve vašem seznamu Google.

Vytvořením a optimalizací firemního výpisu Google můžete zlepšit svou viditelnost ve výsledcích místního vyhledávání, přilákat do svého podniku více zákazníků a výrazně zlepšit svou online reputaci.

Využívejte místní katalogy a specializované weby

Jak již bylo zmíněno, přidání vaší malé firmy do místních katalogů a oborových webů je chytrá strategie pro zvýšení vaší online přítomnosti a získání větší viditelnosti v místních výsledcích vyhledávání.

Místní citace jsou klíčové pro algoritmy vyhledávačů, které určují, které podniky se mají zobrazit uživatelům při vyhledávání produktů nebo služeb online. Uvedením svého podniku v těchto adresářích zvýšíte pravděpodobnost, že se v Googlu umístíte na vysokých pozicích, a že vás tedy potenciální zákazníci najdou.

Při vytváření záznamů v těchto katalozích je nejdůležitější zajistit, aby byly informace o vaší firmě přesné, aktuální a konzistentní, včetně názvu firmy, adresy, telefonního čísla, adresy URL webových stránek a provozní doby.

 Pokud později změníte telefonní číslo, nezapomeňte ho aktualizovat i ve všech svých citacích. Důslednost je zásadní, abyste předešli zmatkům jak u zákazníků, tak u vyhledávačů.

Pokud Google zjistí různé způsoby, jak vás najít, může se rozhodnout, že vás vůbec nezobrazí, aby předešel špatným zkušenostem svých uživatelů.

Sledujte a aktualizujte své místní citace

Nestačí pouze citace získat. Je nezbytné je sledovat a pravidelně aktualizovat, jakmile dojde k nějaké změně. Nekonzistentní nebo nepřesné citace mohou nejen vytvořit špatný uživatelský zážitek, ale také poškodit vaše pozice v místním vyhledávání.

Povzbuzujte zákazníky, aby zanechávali recenze

Zlepšit své pozice v místním vyhledávání můžete tím, že povzbudíte zákazníky, aby zanechávali recenze.

Pozitivní recenze jsou klíčovým faktorem v algoritmech místního vyhledávání a podniky, které jich mají více, se obvykle umisťují ve výsledcích vyhledávání výše.

Zde je několik tipů, které vám pomohou povzbudit zákazníky, aby zanechávali recenze:

  • Usnadněte si to. V e-mailech, na svých webových stránkách a v profilech na sociálních sítích uvádějte odkazy na své firemní profily na webech s recenzemi, jako jsou Google a Seznam.
  • Požádejte o recenze. Požádejte své zákazníky o recenze osobně, na sociálních sítích nebo prostřednictvím e-mailu, aby zanechali recenzi. Ukažte jim, že si jejich zpětné vazby vážíte a oceňujete jejich podporu.
  • Reagujte na recenze. Reagujte na všechny recenze, a to jak pozitivní, tak negativní. Poděkujte zákazníkům za jejich zpětnou vazbu a řešte případné problémy nebo obavy, které vznesli. Dáte tím najevo, že se zákazníkům věnujete a jste odhodláni poskytovat jim vynikající služby.

Nezapomeňte, že je důležité dodržovat pokyny recenzních webů a vyvarovat se jakýchkoli praktik, které by mohly být považovány za falešné nebo manipulativní, například placení za recenze nebo psaní vlastních.

Podpora recenzí zákazníků může být účinným způsobem, jak zvýšit hodnocení v místním vyhledávání a v konečném důsledku zvýšit návštěvnost vašich webových stránek.

Vytváření místních citací pro lepší SEO

Závěrem lze říci, že místní citace jsou pro malé podniky a poskytovatele služeb zásadní pro zvýšení jejich viditelnosti online a přilákání potenciálních nových zákazníků.

Dodržováním praktických tipů uvedených v tomto článku mohou podniky efektivně budovat citace a získat důvěru svého publika.

V konečném důsledku je budování citací důležitou součástí lokální SEO optimalizace pro vyhledávače, která pomáhá vyhledávačům pochopit relevanci a autoritu podniku v rámci místní komunity. Díky konzistentním a přesným citacím mohou malé podniky zvýšit svou důvěryhodnost, zaujmout pozici lídra v oboru a získat konkurenční výhodu v online prostoru.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp