SEO pro aktivaci a udržení uživatelů

SEO
Objevte sílu obsahového marketingu a SEO pro povzbuzení uživatelů, budování a udržování prosperujících komunit, abyste získali dlouhodobý užitek.

Proč je důležité neustále budovat SEO?

SEO je už tradičně považováno za akviziční kanál, který se zaměřuje na pozitivní hodnocení internetových stránek za účelem generování vyšší návštěvnosti a přivedení nových zákazníků. Role SEO ale může zasahovat daleko za hranice pouhé akvizice. 

V tomto článku se budeme zabývat tím, jak může SEO ovlivnit udržení, aktivaci a budování komunity uživatelů a podpořit dlouhodobý růst a loajalitu vašich zákazníků. 

Role SEO v aktivaci uživatele

Aktivace uživatele je podle definice vnímána v okamžiku, kdy uživatel dosáhne potřebné hodnoty. Obvykle to bývá chvíle, kdy uživatel provedl konverzi, ať už zkušební, nebo placenou. 

Aby byla aktivace uživatele úspěšná, zákazníci potřebují, aby bylo dodání produktu či služby účinné nebo splnilo jejich očekávání. 

Pro nás to znamená jediné. Naplnit webové stránky takovým obsahem, který umožní uživatelům adekvátně a přesně předvídat jejich potenciální zkušenosti s vaší společností. A právě zde vstupuje do hry koncept „prognózování zkušeností“. 

Tato myšlenka je postavena na předpokladu, že se vyhledávače vyvíjejí tak, aby se více zaměřovaly na uspokojování cílů uživatele než pouze na klíčová slova. 

Prognóza zkušeností má za cíl sladit úsilí v oblasti SEO s entitami, konceptem EEAT a záměrem uživatele a vytvořit efektivnější a cílenější obsah, který by vyřešil problémy uživatele a možné námitky proti nákupu. 

Skvělým příkladem je podnikání v cestovním ruchu

Podrobné popisy, obsah vytvářený uživateli (UGC) a obrázky pomáhají potenciálním návštěvníkům představit si svůj pobyt, aktivity, prostředí a celkový zážitek z vybrané destinace. 

Zvážením snímků, popisů, uživatelských recenzí, prezentace, funkcí a externích faktorů (například omezení počtu míst, typy souborů, očekávané počasí), mohou společnosti sladit očekávání uživatelů s poskytovaným zážitkem. Tento obsah se nesnaží prodat vaše nabízené produkty/služby uživatelům, ale pomáhá jim při nákupu. 

Komunitní SEO pro udržení

Komunita byla historicky vedlejším produktem zákaznických služeb a strategií růstu vedených produktem. Ne ústředním bodem růstu a udržením zákazníků. 

Pokud mluvíme o retenci v kontextu SEO a marketingu, může znamenat dvě věci. 

Nazvat to můžeme například jako udržení zákazníka a zabránění odchodu či udržení aktivního uživatele při návratu na vaše stránky a konzumaci většího obsahu během fází průzkumu a pasivního nákupu.

Spojení mezi udržením zákazníků a SEO je zásadní. Přesto je často přehlížené. Ze zkušenosti můžeme říct, že je to důležité pro dlouhodobý růst. 

Komunitní SEO a obsah

Komunita jako koncept nabízí značkám hodnotný bod diferenciace proti konkurentům. Zejména pak v odvětvích, kde jsou služby a produkty z větší části homogenizované nebo mají zaškrtávací políčka. 

Jako odstrašující prostředek mohou působit proti odchodu zákazníků tak, že poskytnou dostatečnou hodnotu ke službě, o kterou se zajímají. Jde o skvělou defenzivní strategii SEO proti nové konkurenci na trhu. 

Defenzivní SEO strategie se zaměřuje na ochranu aktuálního hodnocení webu a jeho zabezpečení proti případným hrozbám, které by mohly negativně ovlivnit jeho organický provoz a viditelnost pro vyhledávače, jako se Search Generative Experience a další významné změny SERP. 

Tato dynamika byla nedávno změněna poté, co několik aktualizací Google zaznamenalo, že Reddit a další fóra raketově vzrostla v organické viditelnosti. Na základě toho vzrostly investice do komunit, ale pro některé to bylo jen vytvoření fóra. 

Ačkoliv se jedná o pozitivní první krok, pouhé vytvoření fóra a funkce komunity nevytváří a ani se nerovná komunitě. 

Aby mohla komunita vzkvétat, musí být členové schopni zapojovat se a interagovat co nejsvobodněji. To znamená zavést jednoduché procesy odesílání obsahu (s odpovídající úrovní moderování), aby nedocházelo ke třenicím a přispívání vám nepřipadalo jako dřina. 

Podle toho, jak se komunita etabluje a uživatelé pociťují větší prestiž v přispívání, můžete začít být více strukturování kolem nových přispěvatelů.

Skvělý příklad komunitního obsahu má například Cloudflare. Ten kolem své značky vybudoval „značný příkop“ komunitního obsahu. 

V prostoru Cloudflare existuje celá řada konkurentů a technologie. V takovém případě může být poměrně těžké odlišit vysoké procento jejich cílového celkového adresného trhu (TAM). Ale komunita uživatelům poskytuje hodnotný rozdíl a přidanou hodnotu. 

Z pohledu SEO to komunitě také neublíží. Subdoména má přibližně 166 000 hledaných výrazů a více než 70 000 zpětných odkazů. To všechno přispívá k úspěšnému SEO. 

Předefinování role SEO pro udržitelné zapojení

Protože se vyhledávače neustále vyvíjejí a neustále vyvíjejí nové funkce založené na umělé inteligenci, způsob, jakým můžeme využít obsah a SEO k vytvoření hodnotného rozdílu, vytvoří rozdíl mezi skutečným přidaným obsahem (hodnotný obsah) a obsahem nízké kvality (který je aktuálně škálován díky umělé inteligenci). 

Názor, že obsah a SEO jako produkt SEO je pouze akviziční kanál, se vyvíjí. Proto, aby ukázal, jakou může hrát SEO holističtější roli v marketingové funkci, zapojení, advokacii a loajalitu zákazníků.

Společnosti, které se přizpůsobí a uvědomí si tento posun, budou mít mnohem lepší pozici k tomu, aby prosperovaly v konkurenčním digitálním prostředí a promění náhodné návštěvníky v loajální zákazníky a zastánce značky. 

To také přispívá k pojmu EEAT. Společnosti s lepšími zkušenostmi se značkou (bez ohledu na to, zda uživatel nakupuje, zkoumá nebo je stávající zákazník) vytvářejí důvěru a rezonanci. A to je skvělá příležitost k růstu a defenzivní SEO strategie pro boj s AI a změnami v SERP. Tady máme skvělou příležitost předefinovat strategie organického růstu na dlouhodobou tvorbu hodnoty před metrikami krátkodobých akvizic a na udržitelnou angažovanost.  

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Kristýna Franclová

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp