SEO a obsahový marketing – dvě strany jedné mince

SEO a obsahový marketing
Úspěšná marketingová strategie by měla zahrnovat jak prvky SEO, tak i obsahového marketingu. Zjistěte, jak využít jejich společný potenciál.

Mnozí majitelé stránek řeší odděleně a svěřují tyto dvě činnosti různým specialistům. Je to však dobrý nápad? Vždyť základem SEO je kvalitní obsah, který vyhledávače milují, a který dokáže přitahovat zpětné odkazy, čímž zase naopak pomáhá SEO. I přesto, že specialisté na SEO dokážou využít svých dovedností k tomu, aby i obyčejný obsah zazářil na předních místech vyhledávání, a naopak tvůrci obsahu dokážou vytvořit text, který uspěje ve vyhledávání i bez doprovodné SEO optimalizace, nejlepších výsledků dosáhnou tyto disciplíny tehdy, když spolupracují.

Pojďme se podívat na to, proč je důležité, aby SEO a obsahový marketing dosáhly harmonie, včetně realizovatelných kroků, které nám pomohou tohoto cíle dosáhnout.

Nechte své SEO specialisty spolupracovat s vašimi tvůrci obsahu

Přestože ve vaší firmě pravděpodobně tvoří obsah jiní lidé než ti, kteří se starají o optimalizaci webu pro vyhledávače, jejich spoluprací získají všichni. Pokud se jednotlivé týmy dozvědí více o výzvách, kterým musí čelit, SEO a obsahový marketing zaznamenají zlepšení, jelikož se jednotlivé týmy navzájem uvidí s větší jasností a porozuměním. Jak mohou odborníci na SEO lépe porozumět obsahovému marketingu a naopak?

• Naplánujte pravidelné termíny formálního nebo neformálního trávení společného času s obsahovými týmy.
• Zefektivněte proces sdílení mezi SEO a obsahovými týmy.
• Pořádejte pravidelné videokonference s jednotlivými týmy, na kterých se mohou vzájemně obohatit o poznatky a sdělit i své problémy.

Pokud budou SEO specialisté schopni těsněji spolupracovat s týmy pro tvorbu obsahu, dozvědí se mnohem lépe, co přesně odlišuje obsah vaší firmy od konkurence, což jim výrazně usnadní práci, až přijde čas zaměřit úsilí v oblasti SEO na konkrétní oblasti.

Poskytněte obou týmům co nejvíce informací o vašem publiku

Pokud chcete vylepšit efektivitu SEO a obsahového marketingu a těžit z jejich vzájemné synergie, začněte tím, že každému týmu poskytnete přesné údaje o publiku, ať už jde o to, o čem se potenciální nebo stávající zákazníci chtějí dozvědět více, nebo o demografické informace, které mohou pomoci lépe informovat o cílení SEO.
Vypadá to jednoduše, ale pro mnoho firem to představuje problém. Někdy je to jednoduše tím, že se tato data aktivně neshromažďují, takže často není co nového sdílet. Jindy brání sdílení užitečných informací o publiku překážky v komunikačních procesech.

Sladění komunikace mezi jednotlivými odděleními je důležitou součástí úspěchu každé firmy, a to nejen v oblasti marketingu.

SEO

Najděte styčné plochy mezi SEO a obsahovým marketingem

SEO ze své podstaty pracuje v neustále se měnícím prostředí diktovaném neustálými aktualizacemi a vylepšeními, které Google průběžně zavádí. To vede mnohé specialisty na obsahový marketing k tomu, že SEO vnímají spíše jako práci orientovanou na matematiku a programování než na obecnou práci s textem, jak je tomu u obsahového marketingu.

Když však přijde na věc, nejsou SEO a obsahový marketing tak odlišné, když vezmeme v úvahu společné rysy, které obě tyto činnosti sdílejí. Jak SEO, tak obsahový marketing se snaží:

• Zlepšit viditelnost obsahu
• Zvýšit úroveň zapojení publika
• Vytvořit obsah, který nejlépe odpoví na dotaz návštěvníka

Tím, že odborníci na vyhledávání vysvětlí svým kolegům některé principy SEO, mohou tito získat poznatky, díky nimž budou snahy o obsahový marketing efektivnější a v konečném důsledku účinnější.

Spojení SEO a obsahového marketingu tvoří mocný nástroj

Čím více se vám podaří sjednotit úsilí v oblasti SEO a obsahového marketingu, tím větší bude jejich společná síla, která umožní vytvářet a propagovat obsah, jenž může dosáhnout úspěchu, který by nebyl možný při použití pouze jedné z těchto dvou důležitých disciplín.

Většina marketingových strategií by měla zahrnovat jak prvky SEO, tak i obsahového marketingu, nicméně dokud oba týmy skutečně nepochopí, co každý z nich dělá, budou marketingové kampaně pravděpodobně trpět nedostatkem konzistence a nedokážou využít svůj celkový potenciál.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp