SEO mýty

SEO
Oblast SEO je nesmírně složitou a komplexní otázkou, která navíc často nemá v některých věcech jasné hranice, popřípadě je sice má, ale stále se pohybují a jsou nezřetelné.

Věříte v těchto 10 SEO mýtů?

Oblast SEO je nesmírně složitou a komplexní otázkou, která navíc často nemá v některých věcech jasné hranice, popřípadě je sice má, ale stále se pohybují a jsou nezřetelné. Není proto divu, že při všem tom objemu všelijakých zdrojů na internetu člověk často získá protichůdné informace, nebo dokonce rovnou padne do osidel nějakého toho SEO mýtu.

Mýtus 1. SEO je mrtvé

Zde bude odpověď stručná: ani náhodou! Kdykoliv nám společnost Google předloží nějakou z aktualizací svých algoritmů, rázem se objeví řada "expertů", jenž se na svých blozích dušují, že dochází ke smrti všech existujících technik a postupů. Nicméně fakt, že lidé stále znovu a znovu mají úspěch při SEO optimalizaci svého webu zřetelně dokazuje, že proces optimalizace obsahu pro vyhledávací enginy tu je a dá se ovlivnit. SEO se může měnit (a také bude) jako vše ostatní v moderní a bouřlivé IT branži, ovšem o zániku nemůže být ani slova.

Mýtus 2. SEO je spam

Dalším často vytahovaným problémem v SEO branži je ona záležitost, v jejímž rámci mnoho lidí tvrdí o mistrech SEO, že jsou to bohapustí spammeři, jako by zde ani nebyla legitimní SEO taktika vyhovující Google Webmaster Guidelines. Samozřejmě, existuje mnoho technik, jenž se takto označit dají a navzdory svému negativnímu vlivu se k nim řada podloudníků i uchyluje, ovšem označit takto celou branži je kapku krátkozraké. Navíc, správná SEO taktika dnes vypadá dost podobně jako kvalitní správa webu, takže pro majitele jsou to často dvě mouchy jednou ranou. Psaní kvalitního webového obsahu, provázání na moderní sociální sítě a tvoření kvalitních internetových vztahů, to je na každý pád stejně vše, co by měl průměrný webmaster dnes dělat standardně.

Mýtus 3. Každý může dělat SEO

V tomto bodě je třeba být velmi velmi pečlivý: každý se sice může naučit dělat dobré SEO, ovšem bude mu trvat, nežli se stane kvalitním tvůrcem SEO a bude SEO zpracovávat vždy efektivně. Jinými slovy, snažíme se naznačit, že je tu velký rozdíl mezi tím, když necháte SEO optimalizace na zkušeném externím SEO poradci s mnoha referencemi, nebo to takříkajíc spadne na někoho z vaší IT sekce, kdo o dané věci nemá moc páru, o zkušenostech nemluvě. Je to prosté" nejlepší SEO praktiky chtějí čas a to k pochopení i správné implementaci. Dotyčný také musí rozvinout mnoho nových dovedností. Přenechat SEO na nekvalifikované síle tedy určitě není dobrý nápad ze stejného důvodu, z jakého si nenecháte operovat slepé střevo instalatérem namísto doktorem.

Mýtus 4. Koupě linků nebo sociálních signálů mi zlepší hodnocení stránek

Existuje dnes spousta webů, na nichž najdete věci jako "10 000 zpětných odkazů za 10 USD" nebo "1000 lajků na Facebooku za 20 USD". A přesto, že působí podobné postupy na majitele stránek s nízkým rankingem přímo magickou přitažlivostí (snadné a rychlé řešení problému), situace zde ani náhodou není tak dobrá, jak se na první pohled jeví. Jde o to, že skutečné SEO postupy vám zlepší pagerank stabilně a nikoliv pouze dočasně v rámci koupě podobného balíčku SEO technik. Mnohem pravděpodobnější však je, že podobný přístup bude ze strany Google devalvován nebo přímo penalizován (je to náhodička, když se najednou objeví 10 000 linků...). Suma sumárum, je to z pohledu seriozního SEO přístupu technika s nejistým výsledkem a tedy i potenciální plýtvání penězi, jenž mohou být použity jinak a lépe jinde, při nasazení skutečných a trvale funkčních SEO technik.

Mýtus 5. Čím více linků, tím lépe!

Zkuste se nad tímto běžným mýtem na vteřinku zamyslet: kdyby byla cesta za špičkovým pagerankem pouze o tom, kdo má nejvíce linků, vypadal by dnes internet (a hlavně stránky na něm) úplně jinak, nežli jak dnes vypadají. Správnější je však říci, že ano, linky mají svoji důležitost, ovšem nejde zdaleka o jediný a ani nejdůležitější faktor, který u Google při určování špičky rozhoduje. Linky tedy hrají menší roli, nežli jim lidé či SEO-amatéři dnes přisuzují.

Mýtus 6. Kvalitní obsah garantuje vysoké hodnocení

V SEO je jistá jediná věc a to ta, že není jisté vůbec nic! Google sice mnohokrát zdůraznil, že kvalitní obsah je mu nade vše, ale když se mu zkusíte výhradně věnovat, brzy zjistíte, že i tato jediná věc aplikovaná do praxe není dost k tomu, abyste si s rankingem nějak výrazněji polepšili. Rozhodně tedy doporučujeme neplést si ani v SEO branži slova "musí" a "mělo by". Dobrý a kvalitní obsah sám o sobě to prostě dnes nevytrhne - podobných vysoce kvalitních stránek jsou miliony a všechny jen těžko mohou být v Top Ten, že ano... Namísto spolehnutí se pouze na obsah musíte samozřejmě stránku podepřít i v jiných oblastech: co se týče kvality a kvantity linků atd. atd.

Mýtus 7. Google penalizoval moje stránky

Za oné situace, že jste někdy trávili čas ve společnosti správců webů (ať již virtuální v diskuzních fórech nebo skutečně), patrně jste dříve či později zaslechli něco v duchu nadpisu mýtu 7. Fakt je ovšem takový, že manuální penalizace ze strany Google je extrémně vzácný akt, tedy šance, že by se do jejího hledáčku dostaly právě vaše stránky, je zanedbatelně nízká. A kdy se tak děje? V drtivé většině pouze a jen tehdy, když aplikujete do praxe nějaké skutečně mimořádné a do očí vrcholně bijící špatné SEO techniky. Rozdíl mezi počtem osob s nízkým hodnocením a vzácností celého aktu nám jasně dokazuje, že dané osoby se staly obětí změn v algoritmech na straně Google. Kupříkladu uvažujme, že nové algoritmy penalizují nějakou známou webovou blogovací službu, co se vše nestane? Je zřejmé, že to v první řadě odnesou samotní blogeři, ale dojedou na to také osoby, které na tuto službu spoléhaly se svými linky. A i tehdy si ranking klidně klesá navzdory tomu, že Google ani neví, že existujete. Až tedy také někdy zahlédnete, že vám jaksi podezřele klesl ranking, nepanikařte a nevolejte do Google, popřípadě jej neproklínejte na fórech, raději se zamyslete, jaké kvalitní SEO techniky a postupy můžete ještě aplikovat, případně, jak ty již aplikované dopilovat k dokonalosti. Rovněž nebývá na škodu za dané konstelace zrevidovat databázi zpětných linků. A možná je i čas, použít jiné a nové techniky a přístupy?

Mýtus 8. PageRank je jediná metrika, která má smysl

I toto je omyl, jelikož PageRank je pouze jedním ze stovek a stovek rozdílných faktorů, z nichž Google a jeho algoritmy pletou svoje konečné dílo. Ano, je pravdou, že pageranek má pro vás smysl a čím je vyšší, tím lépe + odkazy ze stránek s vyšším pagerankem na vás mají rovněž vyšší váhu, nežli ty ze stránek s pagerankem nižším, potud je to vše zřejmé. V celé té neuvěřitelně komplexní metrice je ale vcelku jedno, zda máte stránku PR3 nebo PR1, jelikož ty stovky jiných faktorů mohou při globálním pohledu na věc převážit - a také často převáží, jak ke svému údivu mnoho firem i majitelů stránek zjišťuje.

Mýtus 9. Používání Google Analytics umožní Google nás špehovat

Kdybychom měli korunu za každý konspirativní příspěvek na téma "co vše o nás Google zjistí po aplikaci Google Analytics", nepíšeme tento článek, ale kouříme nejdražší doutníky v Karibiku na dovolené. K podobným věcem jistě nahrává i ten fakt, že většina SEO světa má trochu nejasné hranice, takže sklouznout do sféry tajemství a fantazie je zde tak snadné, celé to SEO podhoubí k tomu prostě přímo vybízí. A jelikož Google nikdy neřekne, jaké faktory ovlivňují jeho hodnotící algoritmy, lidé z SEO branže musí sami kousek po kousku lepit podobné údaje (u nichž často nevíte, zda je to pravda či polo-pravda nebo dokonce jen bohapustá fáma) k sobě. To vše celé nahrává spekulacím a tedy otevírá prostor pro konspirátory všeho druhu.

Mýtus 10. SEO staví pouze na jednoduchých postupech

Posledním mýtem, kterému se dnes budeme věnovat, je ten aktuální dotýkající se faktu, že SEO je sada jednoduchých a snadno reprodukovatelných technik a seznamů, jenž stačí bod za bodem aplikovat a úspěch je jako zázrakem zaručen - a to navíc u každého webu. Když se nad věcí trochu zamyslíme, je přímo dokonale viditelné, proč to prostě nikdy nemůže být pravda: je logické, že web věnovaný odborné literatuře musí provést a aplikovat jiné SEO optimalizační postupy, nežli zase třeba stránky věnující se malému domácímu pekařství. Každé ze stránek sice mohou použít podobné základní postupy (link building, zkvalitnění implementace sociálních médií, ...), ovšem jejich konkrétní aplikace na příslušný produkt nebo službu bude vždy jiná. A tedy i soubor ideálních SEO taktik a přístupů se vždy bude lišit vzhledem k nesčetnému objemu vnějších (často provázaných) faktorů: bude třeba záviset na tom, pro jakou věkovou skupinu je vše určeno, zda se bude zasílat produkt i do zahraničí, zda se bude aktivně podporovat komunita okolo, ... Což nás mimochodem přivádí k závěru, že zvážení komplexní SEO strategie není otázka na 5 vteřin. Je totiž potřeba uvážit tuny navzájem se ovlivňujících (a navíc se ještě i neustále měnících) faktorů.

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp