Rozpočet na reklamu v malých firmách

Digitální marketing
Zvýšení investic do marketingu v době hospodářského poklesu může přispět ke zvýšení tržeb.

Marketing v malých firmách je zapeklitá věc. Všichni vědí, čeho potřebují dosáhnout, ale málokdy vědí, jak na to. A upínají se k marketingu, který vnímají jako spásu a přikládají mu takřka magické schopnosti.

Problémem malých firem často bývá, že mají omezený rozpočet – ať už proto, že výdaje na marketing podceňují, nebo proto, že potřebují primárně investovat jinam. A není výjimkou, že v malých firmách mají na vše související s marketingem a reklamou jen jediného člověka, který by měl v ideálním případě ovládat možné i nemožné, takže realizace ve finále pokulhává. Nicméně i v malých firmách se výdaje na marketing v posledních letech zvyšují. Kolik by měl činit rozpočet malých firem na reklamu a jak jej správně vybalancovat?

Jaký je průměrný rozpočet na reklamu pro malé firmy?

Hubspot uvádí, že průměrné výdaje firem v loňském roce činily 8,7 % celkových příjmů. Podle společnosti Salesforce by společnosti B2C měly na PPC kampaně vynaložit 15 % svých příjmů. Je tedy ještě co zlepšovat. Výše rozpočtu však není jediným faktorem, který je potřeba řešit. Důležité je také optimálně alokovat rozpočet na různé typy reklamy, aby bylo dosaženo optimálního marketingového účinku. Přitom je potřeba rozlišovat mezi offline reklamou a online reklamou.

Offline reklama

Offline reklama zahrnuje jakoukoli techniku, která se používá ke zvýšení povědomí o značce a k jejíž realizaci není využíván internet. Její nevýhodou je obtížnější měřitelnost. Jde o tradiční typ reklamy, který v marketingu malých firem hraje svou specifickou roli. Mezi typy offline reklamy patří mimo jiné:

 • místní nebo regionální tisk,
 • reklama v rozhlase a televizi,
 • obchodní publikace,
 • obchodní vizitky,
 • reklamní předměty,
 • reklamní tabule a billboardy,
 • letáky a plakáty,
 • účast na událostech a veletrzích,
 • telemarketing,
 • předváděcí akce.

Online reklama

Online reklama je jakákoli propagace výrobků nebo služeb, která je založena na využívání sítě internet. Je zaměřená na šíření povědomí o značce, na budování vztahu se zákazníky a samozřejmě na zvyšování prodeje. Oproti offline reklamě umožňuje přesné zacílení a dá se dobře měřit a vyhodnocovat. Mezi typy online reklamy patří mimo jiné:

 • webové prezentace,
 • mobilní reklama,
 • online bannery,
 • optimalizace SEO,
 • PPC kampaně,
 • e-mailové kampaně,
 • marketing na sociálních sítích.

Průměrný marketingový rozpočet malých podniků podle odvětví

Úspěšné výdaje na reklamu se liší podle odvětví. Podniky v loňském roce vyčlenily na marketing 8,7 % svých příjmů. Ale spousta firem této průměrné výše nákladů nedosahuje ani zdaleka, jak vyplývá z přehledu podle odvětví:

 • Realitní kanceláře a makléři vynakládají přibližně 3,84 %.
 • Obchody s nábytkem asi 4 %.
 • Výroba nápojů asi 2,73 %.
 • Restaurace a ostatní stravovací zařízení 1,93 %.

O rozpočtu na marketing u malých firem, který je součástí podnikatelského plánu, rozhoduje celá řada faktorů. Firmy by si měly ujasnit, kam firma směřuje a stanovit si adekvátní cíle růstu, které musí být v souladu s marketingem a prodejem. Kromě toho by při úvahách o rozpočtu měly vzít v úvahu stáří firmy. Začínající firmy totiž mají málokdy dostatek peněz na všechno, ale marketing velmi potřebují. Dále je nutno používat správné metriky v závislosti na odvětví nebo na účetních metodách. Náklady je potřeba rozdělit do různých fází prodejního trychtýře. A hlavně by si malé firmy, které někdy zaostávají za těmi velkými, měly uvědomit, že offline reklama nestačí. V současné době je nezbytné využívat online reklamu, která je hnacím motorem růstu. V neposlední řadě je potřeba analyzovat konkurenci a zjistit, jakou pozici má vaše firma vůči konkurenčním firmám v odvětví.

Závěr

Momentální ekonomická krize sice vybízí ke škrtům v rozpočtu, ale – jak se říká – odvážnému štěstí přeje. Pokud má vaše firma prostor na udržení současného rozpočtu, vyplatí se to, protože vám to umožní udržet si pozici na trhu. Zvýšení investic do marketingu v době hospodářského poklesu může přispět ke zvýšení tržeb. Je však potřeba zaměřit se více než kdy jindy na zákazníky, kteří jsou také zasaženi krizí a šetří, kde se dá. Je potřeba nabídnout jim produkty a služby, které je přesvědčí, že na ně jako firma myslíte. Tak si s nimi můžete vybudovat pevnější vztah a získat si jejich důvěru. A to se vám z dlouhodobého hlediska mnohonásobně vrátí.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp