Optimalizujte viditelnou URL u PPC reklamy

Proč optimalizovat viditelnou URL
Podívejte se, jak snadno můžete zvýšit míru prokliku, skóre kvality a zisk pomocí jednoduché úpravy viditelné URL u PPC reklamy.

Každý podnikatel, který propaguje svůj byznys skrze PPC reklamu, dobře ví, že pokud chce mít vyšší míru prokliku, zvýšit své skóre kvality a snížit cenu za akvizici, musí využít každou příležitost, aby vylepšil své reklamní kampaně.  Nejběžnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je zaměřit se na nadpis a text reklam.

Existují však i další způsoby, jak vaše PPC reklamy vylepšit. Pokud se soustřeďujete pouze na nadpis a text reklamy, zapomínáte na jeden z nejjednodušších a nejvíce přehlížených způsobů, jak vylepšit svou reklamu - na optimalizaci viditelné URL.

Proč optimalizovat viditelnou URL

Přestože se může zdát, že na viditelné URL adrese až tolik nezáleží, opak je pravdou. Viditelná adresa totiž může nést další marketingovou informaci, která přitáhne pozornost uživatelů a přesvědčí je ke kliknutí na vaši reklamu. Vyšší míra prokliku pozitivně ovlivňuje skóre kvality, vyšší skóre kvality vede k nižší ceně za proklik, k nižším nákladům na akvizici a tím pádem i k vyšším ziskům.

Optimalizujte viditelnou URL adresu a získáte více kliknutí, levnější CPC než vaši konkurenti a nižší cenu za akvizici (CPA).

Co je to viditelná URL adresa?

Jde o adresu webové stránky, která se zobrazuje u vaší PPC reklamy. Viditelná URL nemusí být skutečná. Nejde o adresu, kam posíláte návštěvníky, když kliknou na vaši reklamu - ta se nazývá cílová URL. Viditelná URL adresa je pouze to, co uživatel uvidí při zobrazení vaší reklamy. Jako viditelnou URL můžete například zadat www.example.com/nejlepsi-produkt, ale reklama přitom bude směřovat na www.example.com/kategorie/produkty/neco.html. Do viditelné adresy můžete napsat prakticky cokoli, pokud se budete držet následujících dvou pravidel.

Pravidlo č. 1: Doména viditelné URL adresy musí být stejná jako doména cílové adresy. Pokud vaši reklamu směřujete například na některou ze stránek na doméně example.com, musí viditelná URL adresa také obsahovat doménu example.com. Viditelné adresy pak můžou vypadat například:

subdomena.example.com
example.com/cokoliv
subdomena.example.com/cokoliv

Viditelná adresa URL však nemůže být něco jako jinadomena.com/example, protože její doména se liší od domény cílové adresy URL.

Pravidlo č. 2: Zobrazená adresa URL může mít pouze 30 znaků.

Pokud budete dodržovat tato dvě pravidla, můžete k optimalizaci viditelné adresy použít jakýkoli text v závislosti na vaší kreativitě.

Jak optimalizovat viditelnou URL adresu

Níže najdete několik tipů, které vám ukážou, jak zlepšit výsledky PPC kampaně pomocí optimalizace viditelné URL adresy.

Ke zvýšení relevance použijte ve své viditelné URL adrese klíčové slovo

Jedním z nejlepších způsobů, jak zvýšit relevanci reklam, je zahrnout do reklam slova z vyhledávacího dotazu.
Pokud se klíčové slovo ve viditelné URL adrese shoduje s vyhledávacím dotazem, Google tento text zvýrazní. Například: example.com/klicove-slovo

Při vyhledávání se uživatel během zlomku sekundy rozhoduje, na jakou reklamu klikne. Pokud některá z nich obsahuje tučný text, přitáhne pozornost uživatelů a zvýší se tak její míru prokliku. Vědecké studie zjistily, že tučné písmo zvyšuje míru prokliku u reklam o 11,3 %!

Ke zvýšení počtu konverzí použijte ve své viditelné URL výzvu k akci

Výzva k akci je reklamní technika, při které uživateli výslovně sdělíte, co má dělat. Například "Objednávejte ihned". To může zvýšit počet uživatelů, kteří požadovanou akci provedou. Pokud vaše viditelná URL adresa obsahuje výzvu k akci, ujistěte se, že odpovídá výzvě k akci na vstupní stránce.

Použijte velká písmena na začátku slov a pomlčky, aby byla URL čitelnější

Protože vaše viditelná adresa musí vypadat jako funkční URL, nemůžete používat mezery. Bez mezer však uživatel těžko porozumí vaší marketingové zprávě. Je proto potřeba slova nějakým způsoben oddělit od sebe. To lze provést dvěma způsoby:

1. Použijte velké písmeno na začátku každého slova, například: example.com/LevneParfemy.
2. Použijte pomlčky. Mezi slovy ve viditelné adrese URL používejte pomlčky, například: example.com/levne-parfemy.

Vložte text do subdomény URL adresy, abyste upoutali pozornost

Kromě využití části adresy za lomítkem můžete také použít subdoménu. Subdoména je část před doménou 2. řádu, obvykle má název www. Protože téměř každá druhá reklama na stránce s výsledky vyhledávání nemá žádnou subdoménu nebo jen subdoménu www, vložení textu do subdomény odliší vaši reklamu od ostatních. Vaše adresa pak může vypadat třeba: levne-parfemy.example.com.

Viditelná adresa v PPC reklamě je dalším způsobem, jak přilákat pozornost návštěvníků a přimět je ke kliknutí. Její optimalizace a editace je přitom velice jednoduchá. Díky úpravě, která vám nezabere více než pár minut, bude vaše PPC reklama nápadnější, což povede k vyšší míře prokliku, lepšímu skóre kvality a nakonec i k nižší ceně za proklik a vyššímu zisku.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp