Optimalizujte video kampaně pomocí přehledů v YouTube Studio Channel Analytics

Optimalizujte video kampaně
Získejte hlubší pohled na výkon vašich video kampaní, abyste se mohli informovaněji rozhodnout, jak nejlépe je optimalizovat pro maximální výkon.

Abyste dosáhli maximálního výkonu svých PPC reklam, je potřeba neustále sledovat výkon vašich kampaní, analyzovat jej a provádět případné změny tak, abyste dosáhli co největší návratnosti vložených prostředků. To platí nejen u klasické PPC reklamy ve vyhledávání, ale také u video reklamy na YouTube.

V Google Ads máte jako inzerenti k dispozici spoustu statistik, které můžete využít k získání přehledu o výkonnosti svých video kampaní. Tyto statistiky jsou sice velmi užitečné, ale často nestačí. Někdy prostě potřebujete více informací. V tomto případě může být velmi užitečnou pomocí aplikace YouTube Studio Channel Analytics, která vám může poskytnout spoustu údajů o tom, jak organičtí a placení diváci interagují s vašimi videi na YouTube.

V tomto nástroji máte k dispozici spoustu přehledů, ke kterým se v rámci Google Ads nedostanete. Můžete tak získat mnohem více informací, které vám umožní lepší rozhodování o optimalizaci. Pojďme se podívat na ty nejužitečnější z nich:

1. Typ zařízení
2. Externí zdroje
3. Klíčové momenty
4. Navrhovaná videa

Ukážeme si, jak tyto statistiky vytáhnout a také to, jak je můžete použít ke zlepšení výkonu videoreklamy.

Použijte statistiku "Typ zařízení", abyste se vyhnuli zavádějícím údajům

Samozřejmě, informace o zařízeních už můžete získat ve statistikách, které poskytuje Google Ads. Služba YouTube Studio Channel Analytics ale může poskytnout mnohem širší obrázek. Můžete například zjistit, jak často lidé na vaše video reklamy klikají z různých zařízení, jak dlouho je sledují a podobně. Zatímco u běžných statistik můžete zjistit, že například přístupy z herních konzolí získávají mnohem vyšší průměrnou dobu sledování než přístupy z mobilních telefonů, mohli byste mít tendenci tato zařízení více prosazovat. Ve skutečnosti ovšem, pokud použijete statistiku kliknutí na kartu, zjistíte, že by to nebyl dobrý nápad. Počet kliknutí je totiž u tohoto zařízení nulový, jelikož herní konzole karty nezobrazují. Pokud provozujete kampaň TrueView Discovery, budete za tato zobrazení videí platit, i když nebudou konvertovat. Pokud se nesnažíte také o zvýšení povědomí o značce, znamená to, že byste v tomto případě měli zobrazovat kampaně pouze na počítačích nebo mobilních telefonech.

Pomocí sestavy "Externí zdroje" vytvořte vlastní publika

V přehledu „Zdroje návštěvnosti“ můžete získat mnohem podrobnější a hlubší znalosti o tom, odkud pochází návštěvnost vašich videí. Můžete zde vidět běžné zdroje, jako je Facebook či LinkedIn, a pokud váš videoobsah sdílejí jiné webové stránky nebo blogy (což je snazší, když lidem umožníte vkládat vaše videa), uvidíte, kde bylo video sdíleno. Pokud máte dostatečně velký seznam referenčních zdrojů, můžete tento seznam různými způsoby využít.

Vezměte například seznam „Externí zdroje“ a zjistěte, zda je můžete použít jako možnosti cílení řízeného umístění v kampaních pro obsahové sítě. Můžete také použít seznam externích zdrojů v rámci vlastního publika pro různé kampaně Display, Video nebo Discovery.

Video reklama

Pomocí sestavy "Klíčové momenty" určete nejlepší video pro vaši kampaň

Tyto statistiky můžete použít především pro kampaně TrueView Discovery, kde posíláte uživatele na stránku pro sledování videa. Je jasné, že pokud za toto zhlédnutí pokaždé platíte, chcete mít jistotu, že bude uživatel video sledovat po co nejdelší dobu. Právě v tom vám může pomoci sestava Klíčové momenty, díky které zjistíte, které video je nejlepší, nebo jak vylepšit vaše videoreklamy pro TrueView Discovery.
"Klíčové momenty“ odhalí obzvláště důležité segmenty ve vašem videu na základě chování diváků, jako např:

• Kontinuální segmenty, kde většina diváků sleduje video.
• Segmenty s prudkým nárůstem retence diváků.
• Segmenty s poklesem retence diváků.

Když si tato čísla prohlédnete podle jednotlivých videí, získáte dobrou představu o tom, které momenty ve videu mohou potřebovat zlepšení. To vám také pomůže naplánovat, jak strukturovat budoucí videa, abyste za své peníze získali co nejvíce, pokud se rozhodnete propagovat své produkty pomocí TrueView Discovery.

Použijte statistiku "Navrhovaná videa" pro nové nápady na umístění videa

Velmi užitečné informace poskytuje v nástroji YouTube Studio Channel Analytics také statistika "Navrhovaná videa". Tato sestava se nachází také v části „Zdroje návštěvnosti“, kde můžete kliknout na zdroj „Navrhovaná videa“. Tento report vám v podstatě ukáže videa z jiných kanálů, která posílají návštěvnost na vaše vlastní videa na vašem kanálu YouTube. Názvy videí, které v přehledu uvidíte, nejsou vaše vlastní videa. Vaše videa se však objevila jako doporučené možnosti u videí, která vidíte v tomto přehledu. Jak tato informace může pomoci vašim vlastním PPC kampaním v Google Ads?

V závislosti na tom, který sloupec je pro vás důležitý, můžete začít shromažďovat seznam nových nápadů na umístění, které můžete otestovat pro své video kampaně. Pokud existují videa z jiných kanálů, která trvale posílají návštěvnost a mají delší dobu sledování, zvažte cílení reklam na tato konkrétní videa nebo na celý kanál.

Přehledy aplikace YouTube Studio vám umožní vylepšení vašich PPC video kampaní

Informace, které získáváte v Google Ads, jsou stále cenné a důležité, ale YouTube Studio Channel Analytics poskytuje další, hlubší pohled, který vám může pomoci poskytnout nápady, kterých můžete využít pro vylepšení svých video kampaní. Zjistěte, co vlastně ve vašich video kampaních funguje a co nikoli, abyste se mohli informovaněji rozhodnout, jak by měly být vaše video kampaně optimalizovány.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp