Optimalizace SEO webových stránek pro úspěch v AI vyhledávání

SEO strategie
Tým výzkumníků provedl test strategií optimalizace SEO webových stránek, aby uspěly v AI vyhledávání. Pojďte se podívat na výsledky, které zjistili a využijte jejich poznatky ve svém podnikání.

Testování optimalizace webu pro AI vyhledávání

Skupina výzkumníků složená z odborníků z Princetonské univerzity, Georgia Tech, IIT Delhi a Allen Institute for AI testovala několik různých způsobů s cílem naleznout ty nejlepší optimalizace pro webové stránky, které jim pomohou dosáhnout lepších výsledků ve vyhledávání využívající umělou inteligenci.

V rámci testování bylo otestováno devět optimalizačních technik u webů zabývajících se různými tématy (od práva po vědu), aby se zjistilo, jaké jsou funkční a jaké naopak zhoršují hodnocení webů v SERP. Test probíhal v generativním vyhledávači vytvořeném po vzoru Bing Chatu a reálném vyhledávači Perplexity.AI, který využívá umělou inteligenci. Pro vyhledávání byly využity vyhledávací dotazy vycházející z benchmarkingu devíti různých zdrojů obsahujícího deset tisíc vyhledávacích dotazů.

Testované strategie hodnocení

Během testování výzkumníci provedli optimalizaci webových stránek pomocí devíti různých metod a porovnávali jejich výsledky pro různá vyhledávaná témata. Veškeré testované zdroje musely být autoritativní, optimalizované na klíčová slova a doplněny o datové statistiky namísto pouhého interpretování informací.

Výzkumníci testovali následující strategie:

 • parafrázování jakýchkoliv zdrojů,

 • parafrázování spolehlivých zdrojů,

 • přidání přímých citací,

 • přidání přímých citací z vysoce kvalitních zdrojů,

 • jednoduchost a srozumitelnost textu,

 • přehlednost textu,

 • používání jedinečných slov,

 • používání technických výrazů,

 • doplnění statistik.

Co fungovalo nejlépe?

Nejúspěšnějšími optimalizačními strategiemi, které pomohly výrazně vylepšit SEO hodnocení webových stránek v AI vyhledávání, byly:

 • parafrázování jakýchkoliv zdrojů,

 • přidání přímých citací,

 • doplnění statistik.

U těchto strategií bylo zaznamenáno zlepšení pozic stránek v SERP o 30–40 %. Velmi dobrých výsledků, tj. zlepšení o 15–30 % dosáhly také strategie jednoduchost a srozumitelnost textu a přehlednost textu.

Co téměř nefungovalo?

Výzkumníci byli poměrně překvapeni, že nejméně fungovaly techniky využívající citaci či parafrázi autoritativních zdrojů. Zlepšení stránky nezaznamenaly ani přidáním jedinečných slov. 

Hodnocení technik se lišilo i napříč vyhledávanými tématy. Například stránkám s právní tématikou nejlépe fungovalo přidání statistik. Ke každému tématu je tedy zapotřebí přistupovat individuálně.

Výsledek? Stránky s nízkým SEO hodnocením mají šanci uspět v AI vyhledávání!

Zajímavým zjištěním provedené studie bylo, že stránky, které mají obecně horší SEO hodnocení dosahují v AI vyhledávání lepších výsledků. To představuje příležitost pro webové stránky malých společností. Díky tomu budou moci menší společnosti snadněji oslovit širší množství potencionálních zákazníků a lépe tak konkurovat velkým hráčům.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Gabriela Soukupová

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp