Nové funkce reklam na LinkedIn

PPC reklama na Linkedin
Balíček vylepšených funkcí pro budování publika, nové typy reklam a vylepšené přehledy udělaly v posledních několika měsících mnoha inzerentům na LinkedIn skutečnou radost. Pojďme se podívat na některé z nich.

Již od svého vzniku v roce 2005 se sociální síť LinkedIn zaměřuje hlavně na profesionály. Na rozdíl od Facebooku, který používají lidé spíše pro zábavu, je LinkedIn využíván spíše podnikateli a zaměstnanci různých oborů, často ve vedoucích funkcích, k udržování jejich pracovních kontaktů a vztahů. Lidé zde sdílejí své pracovní zkušenosti i pozice, pracovníci HR oddělení zde oslovují nové potenciální zaměstnance, podnikatelé hledají své obchodní partnery. Díky tomu představuje tato sociální síť jedinečnou příležitost oslovit potenciální zákazníky či obchodní partnery na základě jejich pracovní pozice, odvětví, velikosti a názvu společnosti, seniority a dalších atributů. 

To činí z reklamy na této síti jasnou volbu pro všechny obchodníky a marketingové pracovníky, kteří chtějí oslovit ve firmách klíčové zaměstnance mající rozhodovací pravomoci ohledně nákupů, a kteří jsou tak ideálními cíli pro B2B reklamu.

Pokud jde o reklamní funkce této sociální sítě, LinkedIn si odjakživa bral za vzor Facebook Ads. Funkce, jako jsou podobná publika (Lookalike Audiences) a vlastní publika (Custom Audiences), byly součástí Facebook Ads mnohem dříve než se nakonec objevily v LinkedIn Ads. Tento trend je patrný i v poslední době, kdy se na LinkedIn objevilo několik reklamních funkcí, jejichž obdobu známe z Facebook Ads.

Balíček vylepšených funkcí pro budování publika, nové typy reklam a vylepšené přehledy udělaly v posledních několika měsících mnoha inzerentům na LinkedIn skutečnou radost. Pojďme se podívat na některé z nich.

Retargeting na základě zapojení uživatelů

Při oslovování potenciálních zákazníků prostřednictvím retargetingu je důležité správně segmentovat publikum, abychom pro každého mohli vytvořit nabídku přesně na míru. Pokud chceme zacílit na uživatele, kteří sledovali naše video, je nyní na LinkedIn možné segmentovat publika podle toho, jak velkou část našeho videa zhlédli. Můžeme vytvořit segmenty publika podle toho, zda dotyčný zhlédl 25 %, 50 %, 75 % nebo 97 % videa, a to na základě údajů až 1 rok do minulosti. Proč je to důležité? Podle toho, jak velkou část videa uživatel zhlédl, můžeme zjistit, nakolik jej video zaujalo, a jaké informace mu možná ještě chybí, jelikož se nacházely v části videa, které neviděl.

Podobným způsobem můžete cílit i na lidi, kteří provedli nějakou interakci s Lead Gen formulářem. Můžete oslovit lidi, kteří váš formulář pouze otevřeli, nebo jej vyplnili a neodeslali. Podobně jako v případě zhlédnutí videa můžete cílit podle dat za posledních 365 dní. V obou případech musí mít toto publikum nejméně 300 členů, abyste jej mohli použít v kampani.

Kromě cílení na tyto segmenty publika pomocí reklamních zpráv z nich můžete vytvořit podobné publikum neboli lookalike audience. Podobné publikum vám umožňuje oslovit vaší reklamou uživatele podobné těm, kteří již dříve s vaším obsahem interagovali. Tito lidé většinou mají podobné vlastnosti a zájmy a vykazují podobné chování jako lidé ve vašem původním publiku, je tudíž velmi pravděpodobné, že mohou mít také zájem o vaše produkty či služby.

Linkedin PPC

Konverzační reklamy

Podobně jako reklamy ve zprávách na Facebooku a reklamy ve zprávách InMail, pomohou nám konverzační reklamy zapojit návštěvníky do sofistikovanějších interakcí, než je pouhé zobrazování reklamy a doufání, že na ni někdo klikne. Místo toho můžeme zapříst konverzaci, poskytnout zájemcům informace v určitém kontextu a vyprávět jim příběh prostřednictvím zaslání personalizované série zpráv.

Tento nový formát je k dispozici v rámci cílů kampaní "Generování potenciálních zákazníků" a "Návštěvy webových stránek" a lze jej kombinovat s funkcemi, jako je sledování konverzí nebo lead gen formuláře. Celé schéma automatické konverzace můžete navrhnout podle vlastních priorit, nebo si zvolit z velkého výběru šablon. Každou konverzaci můžete směřovat k určité "výzvě k akci" v závislosti na odpovědích uživatelů.

Tento typ reklamy je aktuálně ve verzi beta, takže možná ještě nebude součástí vašeho účtu, ale každopádně se na něj vyplatí počkat.

Vylepšení reportů

Většinu inzerentů pravděpodobně potěší, že vylepšení se dostalo i statistickým reportům, které vám ukazují, jak efektivně vaše reklamní kampaně pracují. Můžeme využít metrik, jako je "dosah" nebo "frekvence zobrazení", takže získáme lepší přehled o tom, kolika lidem se naše reklamy zobrazují a můžeme se tak efektivně bránit jevu zvanému "reklamní únava", kvůli které klesá proklikovost reklam, pokud se uživatelům zobrazují příliš často.

Mezi dalšími inovacemi můžeme zmínit i možnost vytvářet z různých metrik vlastní přizpůsobené reporty, které nám umožní lépe pochopit chování reklam a efektivněji naplánovat optimalizační procesy.

Sociální síť LinkedIn prošla od svého vzniku dlouhou cestou, stejně jako její reklamní systém. Díky unikátnímu publiku zde máme možnost oslovit velmi specifické zákazníky, kteří se vyznačují vysokou mírou konverze. Samozřejmě, že nic není dokonalé, a tak i tomuto reklamnímu sytému by slušela další vylepšení, která zde dosud chybí, jako je například přizpůsobení umístění, dynamické reklamy, více typů reklam ve stejné kampani, nástroje pro hromadné úpravy reklam a robustnější a uživatelsky přívětivější rozhraní. Nezbývá než doufat, že se některé z nich již brzy v LinkedIn objeví.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp