Pravidla dobře strukturovaného webového textu
Content nebo content marketing je alfou a omegou dnešního internetového působení každé firmy. Nejde však jen o téma, klíčová slova, pojetí textu nebo styl psaní. Content (tedy obsah) zahrnuje i formu textu, jeho strukturu a členění.

Content nebo také content marketing je alfou a omegou dnešního internetového působení každé firmy. Samozřejmě, také pokud půjde o samotnou náplň webu, hraje obsah hlavní roli. Nejde však jen o téma, klíčová slova, pojetí textu nebo styl psaní, content – neboli obsah zahrnuje i konkrétní formu textu, jeho strukturu a členění.

Čitelnost především

Text by měl být za všech okolností především co nejlépe čitelný. Čitelnost je základním předpokladem toho, že text naplní svůj účel. To platí pro knihy, tištěné noviny, časopisy, stejně jako internetová média. Internet je však specifický. Čitelnost webového textu tak znamená něco jiného než třeba čitelnost knihy. Zatímco knihu lidé berou do ruky, protože chtějí číst a očekávají, že budou číst hodně, na internetu je to naopak.

 • V záplavě informací, textů a obrázků na internetu lidé chtějí co nejjednodušší sdělení.
 • Na internetu lidé nechtějí vynakládat příliš úsilí na čtení, proto je nutné jim webový text předat v co nejjednodušší formě.

Je jedno, zda půjde o informačně hodnotný článek nebo jednoduchou bulvární zprávu, adekvátní struktura webového textu patří k základním parametrům, které je třeba naplnit.

Ještě než si přiblížíme, jak by taková vhodná struktura webového textu měla vypadat, shrneme si, proč je struktura webového textu důležitá.

Struktura webového textu

 • zlepšuje čitelnost
 • usnadňuje čtení
 • zvyšuje atraktivitu textu pro čtenáře
 • je pozitivně hodnocena vyhledávači
 • příznivě ovlivňuje SEO

Texty by se měly psát pro čtenáře. Pokud budou zajímavé pro čtenáře, ocení to i vyhledávače. Kvalitní struktura tedy nepřinese jenom úspěch u čtenářů, ale pozitivně se odrazí i v SEO. Už jenom proto, že může prodloužit čas strávený na dané stránce, jeden z parametrů ovlivňujících kladné hodnocení stránky vyhledávači.

Jak má struktura webových textů vypadat?

Struktura webových textů je jedním z on-page faktorů SEO. V tomto pojetí jde především o meta tagy, nadpisy a podnadpisy stránky. Jejich konkrétní znění samozřejmě ovlivňuje také čtenáře. Právě nadpisy rozhodují z velké části o tom, zda návštěvník webu daný text skutečně bude číst. Strukturu však nevytvářejí pouze nadpisy a podnadpisy. Významnou roli hraje i délka odstavců.

Obecně platí pravidlo, že jeden odstavec by měl obsahovat pouze jednu myšlenku nebo že jedna myšlenka by měla být popsána jedním odstavcem.

Správně strukturovaný text je také doplněný odkazy a zpestřený obrázky (včetně jejich popisu a titulků). Čitelnost webového textu nezvyšují jenom obrázky, ale také různé grafy, tabulky, video a interaktivní obsah.

Vhodně strukturovaný webový text je zvýrazněný barvami a různými řezy písma (tučné písmo, kurzíva).

Co se týká různých barev, řezů, příp. typů a velikostí písma platí však pravidlo, že méně je někdy více. Jakkoli je zvýrazňování užitečné, přespříliš různorodý text může čitelnosti naopak uškodit.

K těm základním parametrům čitelného webového textu patří také odrážky, nečíslované i číslované seznamy, které fungují jako poutač pozornosti a současně se pohodlně čtou (pokud nejsou příliš rozsáhlé).

Odrážky poutají pozornost čtenáře, stejně tak dokážou upoutat vyhledávače. Odrážky totiž zpravidla zahrnují klíčové fráze, ty nejvýznamnější body textu. Přestože o tom nejsou žádné studie nebo přímé potvrzení, již z podstaty by vyhledávače odrážkám měly přikládat větší váhu než prostému textu. Hovoří se dokonce o tom, že v některých případech mohou být odrážky z hlediska SEO významnější než nadpisy či podnadpisy.

I odrážky je však třeba užívat s mírou. Text složený pouze z odrážek ztrácí smysl. Žádný seznam nečíslovaných odrážek by kvůli čitelnosti a přehlednosti obecně neměl mít víc než desítku položek.

Pravidla dobře strukturovaného webového textu

 • zahrnuje poutavé nadpisy a podnadpisy
 • je rozdělený na odstavce
 • je různě zvýrazněný (tučně, kurzívou, barvami)
 • v textu jsou odkazy na další informace
 • je propojený s dalšími webovými stranami
 • obsahuje také obrázky a multimediální prvky

A na závěr jedna rada, která se uplatní při psaní webových textů, návrhu struktury i tvorbě webu obecně. Nezapomínejte, že čtenář/návštěvník webu/zákazník je vždy na prvním místě. To pro něho webové texty vytváříte, to jemu má struktura webových textů vyhovovat.

Autor: Ing. Radka Křivánková a kolektiv

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp