Nebuďte pasivním konzumentem informací, hledejte souvislosti

Pokud je obsah králem, kontext musí být královnou
Online svět je stále rychlejší a zásobuje nás nepřeberným množstvím informací. Nebuďte pouze pasivním konzumentem. Hledejte souvislosti.

Online svět je stále rychlejší a zásobuje nás nepřeberným množstvím informací. Sociální sítě, jako například Twitter, nám umožňují získat informace, které nás zajímají, rychle a stručně. Zajistí nám okamžitý přehled o tom, co se děje v oborech, které se nás týkají. Twitter je skvělý jako zdroj informací, který k nám pustí jen zprávy z oborů, které si sami vybereme. Jednu věc však Twitter nedokáže. Neumí dát zprávám patřičný kontext. Není to pouze problém Twitteru. I ostatní sociální sítě nás dennodenně zásobují informacemi o nejrůznějších událostech. Informací je však tolik, že nikdo není schopen je všechny efektivně zpracovat, proto většina lidí čte pouze titulky. Díky tomu lidé vnímají informace pouze jako jakési útržky a zcela jim uniká kontext.

Pokud je obsah králem, kontext musí být královnou

Zatímco se dozvíme o nějaké události, často nám zůstanu utajeny důležité detaily, které celou situaci osvětlí a sdělí důvody, které k ní vedly. Bez těchto dalších informací, které by nám vysvětlily pozadí události, můžeme dojít k nesprávným závěrům.

Neměli bychom tedy být pouze pasivními konzumenty informací, ale měli bychom se pídit i po kontextu, který nám umožní pochopit skutečnou podstatu.

Soustřeďte se na hlavní myšlenku

Hlavní myšlenky, ať už z textu nebo přednášky, jsou velice důležité. V podstatě shrnují to, o čem daný text je. Hlavní myšlenka je také to jediné, co si většina lidí zapamatuje ze získaných informací. Ne vždy však hlavní myšlenka plně koresponduje s nadpisem článku.

Například, přečtete si článek o SEO, jehož název je, „Zpětné odkazy již nejsou důležité“. Pokud budete o článku vyprávět svým přátelům, možná řeknete, že získávat zpětné odkazy je zbytečné a tato technika již nefunguje. Přestože však titulek článku zněl: „Zpětné odkazy již nejsou důležité“, ta pravá informace, kterou se článek snažil sdělit, je:

• Google přistupuje ke zpětným odkazům jinak.

• Vyhledávače umějí rozpoznat, který zpětný odkaz je hodnotný a který ne.

• Sitewide odkazy z patiček nebo tematicky nesouvisejících stránek vám lepší pozice nepřinesou.

• Automatizovaný komentářový spam umějí vyhledavače snadno odhalit a potrestat.

• Kvalitní odkazy z autoritativních stránek jsou stále jedním z nejdůležitějších faktorů SEO.

Většina lidí totiž ignoruje kontext zprávy, jelikož jim titulek či citát přijde jednoduchý a výstižný. Při získávání nových informací byste se neměli soustředit jen na titulek, ale měli byste si přečíst i další informace, které vám umožní pochopit celou informaci v souvislostech. Vyžaduje to sice více snahy, ale ve finále se vám to jednoznačně vyplatí.

Kvalitní odkazy z autoritativních stránek jsou stále jedním z nejdůležitějších faktorů SEO

Zvažte, nakolik je zdroj informace důvěryhodný

Naši pozornost občas zaujmou tvrzení, přičemž se neptáme, z jakého zdroje pocházejí. Informace mohou být různým způsobem zkresleny, nebo mohou být zcela nepravdivé.
Pokud se například z reportu dodaného vaší SEO agenturou dozvíte, že vašemu webu stoupla návštěvnost o 30 procent, měli byste se zajímat o další souvislosti.

• Z jakého zdroje návštěvnost pocházela?

• Vedl nárůst návštěvnosti také k nárůstu konverzí?

• Jaké bylo procento okamžitého opuštění stránky? Zvýšilo se, nebo snížilo?

• Jedná se o jednorázový nárůst, nebo jde o stoupající trend?

• Uskutečnily se na webu v poslední době změny, které mohly tento nárůst způsobit?

Reporty navíc mohou být zkreslené. Váš SEO specialista může klást větší důraz na úspěchy vašeho projektu, než na věci, které se příliš nepovedly, aby si zdůvodnil svou odměnu. K získání celkového obrazu byste se tedy měli vždy ptát na detaily a zdroje informací.

Sledujte trendy a vzorce

Kontext informací je velmi důležitý. I když bychom se měli snažit vnímat všechny informace v souvislostech, málokdo má tolik času. Místo toho můžeme vyhodnocovat informace z odstupu, abychom viděli celý obraz.

Využijte stránek, jako je LinkedIn, kde se dozvíte spoustu informací o spokojenosti jeho zákazníků. Pročtěte také specializovaná fóra zabývající se SEO, kde můžete nalézt další informace o eventuálních potížích s danou agenturou. Nemusíte tak kupovat zajíce v pytli a získáte dostatek informací, abyste z nabídek vybrali experta, který bude vyhovovat vašim potřebám. Vyhnete se tak mnoha možným problémům v budoucnosti.

Ačkoli se může zdát, že hledání kontextu v pozadí informací je zbytečné, umožňuje nám mnohem lépe pochopit informace, kterými nás okolní svět zásobuje. Pokud se nezajímáme o hlubší souvislosti a netvoříme si na jejich základě svůj vlastní názor, nezbývá nám než se řídit názory druhých.

zdroj: seo.com, searchengineland.com, searchenginemarketing.com

Autor: Martina Rosenkrancová a kolektiv

foto zdroj: pixabay.com

 

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp