Které metriky jsou nejdůležitější pro SEO?

Které metriky jsou nejdůležitější pro SEO?
Zjistěte, které údaje ohledně výkonu vašeho webu jsou důležité pro jeho optimalizaci, a které naopak nikoli.

Jednou z největších výhod digitálního marketingu je to, že můžete měřit téměř každou část své strategie. Navíc máte k dispozici bezplatné nástroje, jako je například Google Analytics, které poskytují komplexní informace o tom, jak si vaše webové stránky vedou, takže nikdy nezůstanete bez informací o tom, zda vaše úsilí v oblasti SEO přináší správné výsledky. Hlavní výzvou v online marketingu je však něco jiného – dat, která můžete měřit, je tolik, že mnoho podnikatelů neví, na které SEO metriky se zaměřit dříve. Není totiž cílem změřit co nejvíce údajů, ale získat přesně ty informace, které vám pomohou zlepšit výkon webových stránek. Pokud budete sledovat správné metriky, můžete získat přesný obraz o své výkonnosti, průběžně zlepšovat svou strategii a nakonec zvýšit pozice a návratnost investic. Které metriky je tedy důležité sledovat?

Organická návštěvnost

Jednou z nejdůležitějších metrik, které vypovídají o efektivitě vašeho SEO, je návštěvnost. Organická návštěvnost je návštěvnost, kterou získáváte ze stránek s výsledky vyhledávání (SERP) v Googlu, Seznamu, Bingu či jiném vyhledávači, aniž byste platili za umístění reklamy. Pokud tedy vaše SEO strategie funguje správně, počet návštěvníků, které získáváte z výsledků vyhledávání, by měl neustále stoupat.

Ke zjištění organické návštěvnosti použijte Google Analytics. Ve výchozím přehledu publika vyberte možnost "Přidat segment". Poté vyberte z menu možnost "Návštěvnost z vyhledávání" a stiskněte tlačítko "Použít". Nyní uvidíte organickou návštěvnost jako procento z celkové návštěvnosti.

Míra prokliku (CTR)

Míra organického prokliku ukazuje procento lidí, kteří navštíví váš web poté, co na vaše webové stránky narazí v SERP. Pokud tedy 100 uživatelů uvidí výpis vaší stránky ve výsledcích vyhledávání a 10 z nich se rozhodne na výsledek kliknout a navštívit váš web, vaše CTR pro tuto stránku bude 10 %.

Čím vyšší míru pokliku vaše stránka má, tím lépe dokáže oslovit vaše publikum a upoutat jeho pozornost. Informace o vaší stránce, které se objevují ve výsledcích vyhledávání, pocházejí z jejího meta popisu v hlavičce stránky. Pokud je vaše CTR nízké, může to znamenat, že váš meta popis není poutavý, nebo že obsah neodpovídá tomu, co uživatel hledá.

Ve službě Google Search Console na kartě "Výkon" můžete sledovat CTR jednotlivých stránek vašeho webu. Pokud některá ze stránek nepřináší dostatečný počet kliknutí prostřednictvím SERP, zkuste meta popis vylepšit tak, aby byl pro potenciální návštěvníky poutavější.

Výstupní stránky

V Google Analytics můžete zjistit, které stránky jsou těmi posledními, které si návštěvníci prohlížejí před opuštěním webu. Pokud zjistíte, že na některé stránce ztrácejí lidé o váš web zájem a odcházejí jinam, může to naznačovat, že je třeba na stránce nebo jejím obsahu zapracovat.

Chcete-li sledovat procento odchodů pro jednotlivé stránky, přejděte do části "Chování" > "Obsah webu" > "Výstupní stránky".

Pokud objevíte stránky, které přimějí lidi opustit váš web, a chcete-li snížit procento odchodů na těchto stránkách, můžete udělat například následující:

• Zajistěte, aby rozvržení a struktura obsahu stránky byly snadno pochopitelné.
• Zahrňte do obsahu stránky jasné výzvy k akci a odkazy, které návštěvníky navedou na další relevantní obsah stránky.
• Přidejte kvalitní obsah včetně vizuálních prvků (obrázků a videí), abyste návštěvníky lépe zaujali.

Optimalizace pro vyhledávače

Počet navštívených stránek

Počet stránek, které uživatel na vašem webu navštíví, je důležitou metrikou zapojení uživatelů na webu. Čím vyšší je počet stránek na jednu návštěvu, tím lépe, protože to znamená, že lidi váš obsah zajímá - navštěvují více stránek a zůstávají na nich déle.

V nástroji Google Analytics přejděte do části "Akvizice" > "Veškerá návštěvnost" > "Kanály" a zobrazte počet stránek na jednotlivé relace pro jednotlivé kanály návštěvnosti.

Pokud je tato hodnota nízká, může to znamenat, že váš obsah není dostatečně poutavý nebo relevantní, aby se návštěvníci podívali na další stránky, nebo to znamená, že navigace na vašich stránkách není uživatelsky přívětivá.

Průměrná doba načtení stránky

Rychlost vašich stránek je klíčovým faktorem hodnocení vyhledávači. Může tak zásadním způsobem ovlivnit vaše umístění na stránce s výsledky vyhledávání a tím i vaši návštěvnost. Měli byste se proto snažit, aby doba načtení byla co nejnižší.

Průměrná doba načtení stránky je doba potřebná k zobrazení celého obsahu stránky. Tuto metriku najdete v části "Chování" > "Rychlost webu". Můžete si tak zobrazit průměrnou dobu načítání všech stránek, nebo zkontrolovat časy načítání jednotlivých stránek.

Core web vitals

Pro Google je nejdůležitější poskytovat svým zákazníkům nejlepší zážitek a odpovědi na jejich dotazy. Proto se stále více zaměřuje na odměňování webových stránek, které poskytují příjemný uživatelský zážitek (UX). Pokud jsou uživatelé s vašimi stránkami spokojení, budete odměnění vyššími pozicemi, a základem spokojenosti je to, jak dobře (a rychle) se vaše stránky načítají. UX však není jen o rychlosti, ale také o snadné orientaci, přístupnosti a celkovém dojmu ze stránky. Proto Google v roce 2020 zavedl Core Web Vitals. Jedná se o tři metriky výkonu zaměřené na uživatele a slouží jako podrobnější způsob měření doby načítání stránek zaměřený na UX. Jsou to:

FID (First Input Delay), který měří odezvu a kvantifikuje zkušenosti, které uživatelé pociťují při pokusu o první interakci se stránkou.
Cumulative Layout Shift  (CLS) měří vizuální stabilitu a kvantifikuje míru neočekávaného posunu rozložení viditelného obsahu stránky.
Largest Contentful Paint (LCP) měří vnímanou rychlost načítání a označuje bod na časové ose načítání stránky, kdy se pravděpodobně načetl hlavní obsah stránky.

V části "Vylepšení" ve službě Google Search Console se zobrazuje, jak si stránky na vašem webu na základě ukazatelů Core Web Vitals vedou. Pro přístup k těmto ukazatelům můžete použít také online nástroj Google PageSpeed Insights, který vám kromě toho, že změří jednotlivé Core Web Vitals, nabídne také doporučení pro zlepšení výkonu vašeho webu.

Zpětné odkazy a odkazující domény

Zpětné odkazy jsou jedním z nejdůležitějších signálů pro hodnocení v Googlu. Vysoký počet tematických odkazů z relevantních stránek a vysoký počet odkazujících domén znamená, že lidé na váš obsah odkazují, protože je kvalitní a nabízí hodnotu. Zatímco počet zpětných odkazů zahrnuje všechny odkazy z externích zdrojů směřující na váš web, počet odkazujících domén představuje počet jedinečných domén, ze kterých vedou příchozí odkazy na váš web.

Na kvalitě zpětných odkazů však záleží více než na jejich množství. Jeden odkaz z kvalitní a autoritativní domény může mít větší hodnotu než 100 zpětných odkazů z průměrných nebo nekvalitních domén.

I přesto, že každý vytvořený odkaz může pomoci optimalizaci pro vyhledávače, odkazy z domén, které na vás odkazují poprvé, jsou obvykle silnější než odkazy z domén, které na vás již odkazovaly dříve.

Měření pozic klíčových slov

Během optimalizace pro vyhledávače je velice důležité měřit a sledovat, jak se vyvíjejí pozice vašich stránek ve vyhledávání na konkrétní klíčová slova. Můžete tak zjistit, jak se vám optimalizace daří a zdali bude lepší dále optimalizovat tato klíčová slova, nebo se zaměřit na jiná, jejichž výkon zatím neodpovídá vašim představám. K měření pozic klíčových slov slouží mnoho profesionálních nástrojů, jako je například SEMrush, Marketing Miner, Collabim a podobně.

Které metriky naopak nejsou pro SEO vašeho webu důležité?

Vzhledem k tomu, že v moderních analytických nástrojích je k dispozici obrovské množství dat, při optimalizaci pro vyhledávače je důležité vědět, která z nich můžete s klidem ignorovat, jelikož pro SEO nejsou příliš důležitá.

Konverzní poměr

Přestože konverze jsou extrémně důležité pro váš zisk a návratnost prostředků investovaných do reklamy, pro SEO není jejich význam vždy tak zásadní. Konverze totiž mohou znamenat pro různé webové stránky různé věci, od vyplnění formuláře pro zasílání newsletteru, přes návštěvu konkrétní stránky, registraci na webinář, až po prodej zboží. To znamená, že ne všechny konverze se promítají do příjmů vaší firmy. Můžete tedy mít impozantní počet konverzí, ale nevytvoříte z nich žádný příjem.

Jednoduše řečeno, konverze v SEO mohou znamenat mnoho jiných věcí než nákup. A pokud v konečném důsledku nevedou k příjmům, neměly by být hlavní metrikou, kterou je třeba sledovat.

Okamžité opuštění stránky

Okamžité opuštění stránky je procento návštěvníků, kteří opustí váš web po návštěvě pouhé jedné stránky. Znamená to, že návštěvník nekliknul na žádný interní odkaz, aby si prohlédl další stránky na vašem webu.

Zvažovat průměrnou míru okamžitého opuštění stránky (bounce rate) pro celý web jako SEO metriku není dobrý nápad. Tento údaj totiž může mít různé důvody a ne všechny jsou špatné.  Může sice naznačovat irelevantní obsah nebo špatný design či navigaci, ale také může znamenat, že váš obsah okamžitě a zcela uspokojil dotaz uživatele.

Pokud například návštěvník přijde na váš blog, přečte si článek odshora dolů a odejde spokojen s užitečnými informacemi, stále se to klasifikuje jako okamžité opuštění stránky. Ve skutečnosti byl váš příspěvek přečten kompletně a návštěvník jej shledal užitečným.

Okamžité opuštění stránky může znamenat, že návštěvník na vaší stránce nalezl přesně to, co hledal, takže už nemusel navštěvovat další stránky.

Začněte sledovat důležité SEO metriky svého webu hned teď

Pokud ještě nesledujete tyto důležité SEO metriky, je na čase začít. Zjistit, které údaje ohledně výkonu vašeho webu jsou důležité pro jeho optimalizaci, a které naopak nikoli, vám umožní soustředit se na to podstatné a pozvednout vaše SEO na mnohem vyšší úroveň.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp