Kosmetický salon – jak se prosadit na trhu?

online marketing
Vybudujte silnou značku, která pomůže vašemu kosmetickému salonu prosadit se v záplavě konkurence. Jak na to?

Na poli kosmetických služeb panuje čilá konkurence, a pokud chcete uspět, musíte se hodně otáčet. Jednou z věcí, která vám pomůže vyčlenit váš kosmetický salon ze záplavy průměrných konkurentů, je silná a známá značka. Jak však takovou značku vytvořit?

Když se zamyslíte nad věcmi, kterými se váš kosmetický salon odlišuje od ostatních salonů v okolí, zařadili byste mezi ně pravděpodobně i svou značku. Silná značka přitahuje zákazníky, udržuje vás v jejich povědomí a podporuje jejich loajalitu. Ať už jste novým podnikatelem, nebo již zkušenějším, tento článek vám pomůže vykročit správným směrem k budování značky vašeho salonu.

Pro vybudování autentické značky je důležité odpovědět si na některé otázky, například: Kdo jste? Jaký je váš styl, poslání a osobnost? Čeho si vážíte?

Silná značka salonu je klíčem k povědomí o vašem podnikání. Úspěšné salony jsou jasné a konzistentní v tom, co dělají a říkají. Lidé chtějí vědět, co mohou očekávat, když s vámi budou komunikovat online a když váš salon navštíví osobně. Konzistentnost značky má potenciál zvýšit tržby až o 20 %. Pro vytvoření silné značky je důležité pochopit osm pilířů budování značky pro salony:

 • Poslání
 • Vize
 • Autenticita
 • Výjimečnost
 • Osobnost
 • Vzhled
 • Konzistence
 • Propagace

Pokud tyto prvky zabudujete do značky svého salonu, vytvoříte pevnou strukturu, která vám umožní dostatečnou flexibilitu, abyste se mohli přizpůsobit novým podmínkám a okolnostem.

1. Poslání

Všechno začíná posláním. Vaše poslání by mělo být jádrem vašeho podnikatelského plánu a vaší značky.

Vaše poslání by mělo být jasné a stručné – jedna nebo dvě věty, které shrnují váš účel a činnost. Zkuste použít takzvaný „model zlatého kruhu“. Tato metoda vám pomůže vytvořit prohlášení, které bude řídit vaše operace a sdělovat jedinečnou hodnotu, kterou váš salon poskytuje.

Model zlatého kruhu odkazuje na tři soustředné kruhy. Od vnějšího směru k vnitřnímu jsou to:

 • Co? Co váš salon dělá? Jaké produkty a služby poskytujete?
 • Jak? Jak váš salon dělá věci způsobem, který vás odlišuje?
 • Proč? Jaký je základní důvod vašeho podnikání? Co je pro vás hnacím motorem?

Všechny společnosti dokáží formulovat "co" svého podnikání. Méně jich dokáže definovat "jak" a ještě méně jich dokáže říci "proč".

Začněte budování značky svého salonu silným prohlášením o poslání. Poznejte svou cílovou skupinu a vytvořte si očekávání ohledně toho, co mohou prostřednictvím vašeho salonu najít.

2. Hodnoty

Na čem vám jako podniku záleží? Hodnoty vaší značky by měly být základem pro vaši činnost a marketingový obsah, který vytváříte. Představte si je jako slib, který dáváte svým zákazníkům jako závazek ke společnému souboru ideálů.

Během několika posledních let se očekávání zákazníků změnilo. Spotřebitelé jsou sociálně uvědomělejší a svědomitější. Možná je zajímá, jak vaše firma pomáhá s řešením některých největších světových výzev. Používá váš salon výrobky šetrné k životnímu prostředí? Platíte svým zaměstnancům spravedlivou mzdu? Vaši klienti chtějí vědět, za čím si stojíte.

Zkuste si určit pět hlavních hodnot, které jako firma vyznáváte. Poté nastiňte způsoby, jakými je vyjadřujete prostřednictvím své značky. Jaký zážitek se snažíte vytvořit? Co a koho představujete? Můžete se zamyslet nad tím, jaký dopad chcete mít na svět, na odvětví i na svou klientelu.

3. Autenticita

Autenticita by měla být základem vašeho záměru i značkového obsahu, který jej vyjadřuje.

Nevyhýbejte se ambicím ani závazkům, ale zůstaňte věrní sami sobě, pokud jde o vaše poslání a hodnoty. Udržujte svá tvrzení realistická a zakořeněná ve svém přesvědčení.

Tato tvrzení pak naplňujte ve sděleních, která odrážejí vaše základní ideály. Upevněte si v očích spotřebitelů svou důvěryhodnost.

Průzkum mezi 2 000 dospělými zjistil následující: 86 % spotřebitelů věří, že autenticita je důležitým faktorem při výběru značky, kterou podporují. Více než polovina si však myslí, že většina značek nedokáže vytvářet autentický obsah.

marketing v kosmetickém salonu

4. Výjimečnost

Stejně jako autenticita by měla být jedinečnost základem každého prvku značky vašeho salonu. Buďte jiní. Vyprávějte svůj osobitý příběh ve všem, co vytváříte.

Jedním ze způsobů, jak se odlišit od davu, je slogan. Sdělte svůj prodejní argument snadno identifikovatelným a zapamatovatelným způsobem a shrňte nabídku svého salonu do několika slov, které vystihnou jedinečný charakter vašeho kosmetického salonu.

5. Osobnost

Jak chcete, aby lidé vnímali vaši značku? Vymyslete seznam tří nebo čtyř přídavných jmen, která definují dojem, který chcete vyvolat.

Chcete být ultra luxusním, uhlazeným, ambiciózním salonem, ve kterém se vaši zákazníci cítí jako hýčkané celebrity? Nebo chcete působit spíše neformální atmosférou, která lidem navodí veselou náladu? Jste klasičtí, moderní, nekonvenční nebo elegantní?

6. Vzhled

Jako kosmetický salon znáte sílu vzhledu lépe než kdokoli jiný. Značka vašeho salonu by měla mít definovaný a rozpoznatelný styl, který informuje o vašem poslání. Součástí stylu značky je například:

 • logo,
 • barvy,
 • písmo,
 • grafika,
 • webový design,
 • výloha a interiér salonu,
 • obaly a hlavičkový papír.

Logo navrhujte pečlivě, protože se bude objevovat na mnoha různých místech. Atraktivní a rozpoznatelné logo také usnadňuje využití příležitostí pro budování značky, jako jsou dárkové předměty a oblečení.

Při tvorbě webových stránek salonu byste měli také hodně přemýšlet. Zákazníci je většinou navštíví jako první, než se rozhodnou, kam se vydají, takže nepropásněte příležitost udělat dobrý úvodní dojem.

7. Konzistence

Nestačí jen dobře zvolit poslání a design. Musíte je udržovat ve všech vašich marketingových kanálech. Tak z různorodých prvků vytvoříte soudržnou značku.

Při vytváření značky vašeho salonu je jednou z nejlepších věcí, které můžete udělat, vytvořit soubor směrnic pro značku salonu. Tento dokument by měl poskytovat jasné pokyny pro veškerý obsah značky. Nastíníte v něm své:

 • poslání,
 • osobnost,
 • barevnou paletu,
 • styl obrázků,
 • typografie,
 • hlas značky.

Hlas vaší značky je to, jak zní váš psaný obsah. Je formální, vtipný, upřímný atd.?

8. Propagace

Jakmile jste si ujasnili, kdo přesně jste, je čas rozhodnout se, kde se chcete prosadit. Jak se spojíte se svými budoucími zákazníky? Máte v úmyslu podporovat návštěvnost vašeho webu pomocí optimalizace pro vyhledávače nebo PPC reklamy?

Vytvářejte značkový obsah, který přiměje potenciální klienty, aby vás učinili součástí svého života, i když si zatím nechtějí domluvit schůzku. Dva z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout, jsou e-mailový marketing a sociální média.

Rozšířením e-mailového seznamu vašeho salonu získáte publikum, které můžete informovat o propagačních akcích. Můžete však sdílet i další novinky a tipy pro krásu.

Kosmetické značky mají na sociálních sítích perfektní platformu pro prezentaci svých produktů a služeb. Využijte vizuální stránku své tvorby pravidelným zveřejňováním fotografií a videí.

Součástí budování značky salonu je budování komunity kolem vaší značky. Je důležité zapojit klienty, komunikovat s nimi, poskytovat rady a podobně. Tímto způsobem vybudujete kolem vaší značky komunitu příznivců, jejichž příspěvky na sociálních sítích posilují identitu vaší značky a přitahují tisíce dalších sledujících, kteří se mohou stát vašimi zákazníky.

Posuňte budování značky svého salonu na vyšší úroveň

Nyní, když jste pochopili osm pilířů pro vytvoření silné značky salonu, můžete začít. Vytvořte základy silné značky, která vám zajistí neotřesitelné postavení mezi ostatními kosmetickými salony ve vašem okolí.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

 

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp