Kontrolní seznam pro úspěšné spuštění nových webových stránek

SEO
Komplexní seznam úkolů, které vám pomohou úspěšně spustit nové webové stránky, internetový obchod nebo provést aktualizaci stránek.

Zajištění bezchybného spuštění webových stránek a jejich optimální dostupnosti není pouze otázkou pár jednoduchých kliknutí. Bez ohledu na to, zda se jedná o spuštění nové domény či aktualizaci existujících webových stránek pro klienty, proces vyžaduje pečlivé a systematické kroky. Tento článek vám ukáže klíčové aspekty, které jsou nezbytné při přechodu z lokálního nebo vývojového prostředí do ostrého provozu. Bez specializace na konkrétní platformu nabídne přehled několika zásuvných modulů a aplikací, které jsou v této fázi uvedení webu do provozu neocenitelné. Cílem je poskytnout ucelený pohled na proces spuštění webové stránky tak, aby byla nejen funkční, ale také plně připravená na svou veřejnou existenci. Pokud jste vytvořili web a nyní stojíte před jeho nasazením do ostrého provozu, tento článek vám přinese klíčové informace a osvědčené postupy pro zajištění hladkého a efektivního spuštění vašeho online projektu.

Předběžné kontroly spuštění webu

Zatímco je web ještě ve vývojovém prostředí na lokálním disku:

 • Integrace - Zkontrolovali jste všechny integrace na stávajícím webu a ujistili se, že jsou na novém webu správně nakonfigurovány?
 • Funkce - Jsou na novém webu zprovozněny všechny funkce, které potřebujete k efektivní komunikaci s potenciálními zákazníky a zákaznicemi?
 • Přesměrování stránek - Zkontrolujte, zda dříve přístupné stránky buď existují, nebo jsou správně přesměrovány na stránky na novém webu. Stávající web projděte například pomocí nástroje Screaming Frog SEO Spider, abyste získali komplexní seznam existujících stránek, a také zkontrolujte s pomocí SEO programu, jako je například Semrush, zda na cílové stránky nejsou umístěny zpětné odkazy, abyste se ujistili, že se neztratí pozice (a někdy se znovu získají s objevením starých stránek nebo aktiv, které byly odstraněny.
 • Nefunkční odkazy - zkontrolujte stávající i nový web, zda na něm nejsou nefunkční odkazy na stránky, abyste zajistili, že nový web nebude mít interní odkazy, které by vedly na stránky s chybou 404.
 • Gramatika a pravopis - Není nic trapnějšího než spustit nový web s překlepy. V tomto směru byste se neměli spoléhat na sebe a vždy použít aplikaci pro kontrolu gramatiky a pravopisu na všech stránkách a e-mailech (případně ještě služeb externího korektora).
 • Komprese obrázků - Všechny obrázky na novém webu zkomprimujte, abyste zajistili, že se výrazně neprodlouží doba načítání stránek.
 • Meta tagy - Ověřte, zda jsou meta tagy vašich stránek optimalizovány, stránky obsahují vždy jen jeden nadpis H1 a  že správně používáte prvky HTML5, jako jsou vedlejší stránky, zápatí, hlavičky, značky článků atd.
 • Rich Snippets - Ověřte, zda jsou všechny vaše rich snippet markupy platné a zda jsou všechny informace ve schématu, jako je adresa, pracovní doba atd. aktuální
 • Branding - Aktualizovali jste všechny vizuální a textové zmínky o své značce na novém webu?
 • Formuláře - Nakonfigurovali a integrovali jste na webu všechny kontaktní formuláře, formuláře pro sběr e-mailů a další potřebné formuláře?
 • Responzivní zobrazení pro mobilní zařízení – Stále více lidí přistupuje na web z mobilních telefonů a tabletů, je proto nezbytné používat responzivní zobrazení aby se stránky zobrazovaly správně na všech velikostech displeje. Ujistěte se, že stránky jsou plně responzivní a projdou všemi testy mobilní responzivity.
 • Mapa stránek - Zajistěte, aby byla správně vytvořena mapa stránek XML, která se postará o to, že celý web bude moci být indexován vyhledávači, jakmile jej spustíte do ostrého provozu.
 • Audit pozic - pomocí nástroje, jako je Semrush, si udělejte přehled o tom, jak se současný web umisťuje ve vyhledávačích.
 • Hypertextové propojení telefonních čísel - Zkontrolujte všechna telefonní čísla na webu a zajistěte, aby byla správně hypertextově propojena a uživatelé mobilních zařízení je mohli snadno použít.
 • Označování událostí - Zajistěte, aby byly nasazeny veškeré měřicí kódy pro zachycení analytických událostí (kliknutí na telefonní číslo, odeslání formuláře, kliknutí na výzvu k akci) a aby správně fungovaly, jakmile bude web v provozu a analytika povolena.
 • Přístupnost - Byl váš web otestován z hlediska přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením? Integrovali jste řešení pro přístupnost?
 • Přístup - Nastavili jste všem uživatelům na novém webu jejich správná oprávnění? Poskytli jste internímu týmu přístup ke všem potřebným infrastrukturám pro případ, že by k nim potřeboval přistupovat?
 • Zálohování - Zálohujte stávající web. V průběhu spouštění a ostrého provozu může nastat spousta katastrof, které by mohly vyžadovat jeho okamžitou obnovu.
 • Plán spuštění - Informovali jste všechny odpovědné osoby o časovém plánu spuštění, jejich odpovědnosti a o tom, jak budete vzájemně komunikovat v případě jakýchkoli problémů? Tento plán by měl zahrnovat i seznam interních a externích testerů webu.

Kontrola spuštění webu

Jakmile je web spuštěn:

 • Bezpečnostní certifikát - Jakmile jsou všechny servery DNS aktualizovány a propagovány s novým umístěním webu, nainstalujte bezpečnostní certifikát (SSL). To někdy chvíli trvá a člověk to opravdu nemá moc pod kontrolou - proto raději spouštějte web mimo dobu největšího využití.
 • Zálohování - nově spuštěný web nyní zálohujte, abyste měli k dispozici čerstvou kopii nového webu pro případ, že by se při spouštění webu něco pokazilo. Byli byste překvapeni, jak jednoduše můžete zničit nově spuštěný web. Od této chvíle je třeba po každé změně provádět ruční zálohování.
 • Vyhledávání a nahrazování URL adres - pokud byl web na lokálním serveru, obvykle existují cesty k URL, které je třeba aktualizovat na celém webu. Pomocí nástroje pro vyhledávání a nahrazování aktualizujte web tak, aby neexistovaly žádné odkazy na lokální vývojové prostředí a aby všechny odkazy používaly zabezpečené připojení (https).
 • SMTP - Konfigurujte web tak, aby pro odesílání odchozích zpráv používal oficiální mailový účet,  obvykle pomocí zásuvného modulu SMTP.
 • Testování konverzí - Testujte všechny formuláře na webu pro ujištění, že jsou data správně zachytávána  a předávána. Pokud se jedná o web elektronického obchodu, důkladně otestujte proces nákupu produktů, aby bylo zajištěno, že zpracování plateb a dopravy fungují. Také se ujistěte, že jsou odesílána všechna odchozí, automatická e-mailová oznámení uživatelům a zákazníkům.
 • Tagování - Zajistěte, aby byl na webu správně nainstalován Google Tag Manager a aby byl spuštěn Google Analytics. To zajistí měření a sledování událostí, jako je odeslání formuláře nebo nákup produktu v elektronickém obchodu.
 • Ukládání do mezipaměti - Ověřte konfiguraci mezipaměti na webu a vymažte mezipaměť, aby web dobře fungoval.
 • Síť pro doručování obsahu - Nakonfigurujte síť pro doručování obsahu (CDN), pro zvýšení rychlosti webu.
 • Procházení - Pomocí nástroje Screaming Frog SEO Spider opět projděte web a hledejte případné chyby nebo jiné problémy s výkonem.
 • Robots.txt - Zajistěte, aby vyhledávačům nic nebránilo v přístupu k webu. Vzhledem k tomu, že se weby vyvíjejí na lokálních serverech, vyhledávače mají obvykle indexování webu zakázáno pomocí souboru robots.txt. Po spuštění ostrého provozu je třeba zajistit, aby byl tento zákaz zrušen.
 • Vyhledávače - Jakmile jste si jistí, že je web dobře spuštěn, zaregistrujte web do služby Google Search Console a Bing Webmasters, kvůli zajistění jeho správného procházení a nalezení map stránek.
 • Testování při spuštění - Vaše interní a externí týmy by nyní měly začít testovat web v mobilních a stolních zařízeních a různých prohlížečích, aby se ujistily, že funguje správně. Veškeré nalezenéproblémy byste měli prioritizovat a opravit.
 • SEO audit - nainstalujte a nakonfigurujte SEO nástroj, jako je například Semrush, který bude web monitorovat, zda se na něm nevyskytují nějaké problémy.

Následné kontroly po spuštění webu

Ve dnech následujících po spuštění webu do ostrého provozu a poté, co je web spuštěn a získává návštěvníky, pokračujte v práci na SEO optimalizaci webu:

 • Propagace - Zajistěte, aby byli s novým webem obeznámeni stávající uživatelé, zaměstnanci a aby byl veřejně propagován na firemních sociálních sítích. To může zahrnovat i public relations a reklamní kampaně na podporu spuštění.
 • Monitorování Search Console - Denně monitorujte Google Search Console a Bing Webmasters Tools a hledejte případné problémy, které se mohou na webu vyskytnout.
 • Monitorujte Google Analytics - denně kontrolujte analytiku a hledejte případné problémy, které se mohou vyskytnout. Pokud se jedná o redesignovaný web, porovnávejte chování uživatelů před redesignem a po redesignu. To zahrnuje i sledování konverzních událostí.
 • Monitorování pozic ve vyhledávačích - Umístění webu ve vyhledávačích může během prvních pár týdnů po spuštění divoce kolísat, takže měsíc po spuštění webu sledujte umístění například pomocí nástroje Semrush, abyste zjistili, zda nezaznamenáte výrazné ztráty, a hledejte příležitosti, jak umístění zvýšit.
 • Sledování konkurence - Proč mít nový web, pokud se nesnažíte získat větší podíl na trhu? Pomocí nástroje, jako je Semrush, nastavte všechny relevantní konkurenty a pak sledujte, jak se váš web umisťuje v porovnání s jejich.
 • Zálohování - Předpokládám, že máte řešení pro zálohování a obnovu webu... ale pro všechny případy by mělo být součástí vašeho kontrolního seznamu! Ideální je pokud zálohování řeší automaticky váš poskytovatel hostingu.

Závěr

Je klíčové si uvědomit, že spuštění webových stránek není pouze o jednorázovém kroku, ale o celém procesu, který zahrnuje pečlivou přípravu, testování a následné monitorování. Komplexní kontrolní seznam, který jsme si prošli, slouží jako spolehlivý průvodce pro zajistění bezproblémového spuštění a optimální dostupnosti nového webu.

Předběžné kontroly nabízejí systematický pohled na stav webu před samotným spuštěním. Integrace, funkce, přesměrování stránek, kontrola odkazů, gramatika a pravopis, komprese obrázků, meta tagy a další aspekty musí být důkladně prověřeny. Toto přípravné období je klíčové pro odstranění potenciálních problémů a zajištění, že web bude plně funkční a připravený na spuštění.

Samotné spuštění vyžaduje další opatření, jako instalace bezpečnostního certifikátu, aktualizace URL adres, testování konverzí a konfigurace SMTP. Kontroly spuštění zahrnují i důkladné testování veškerých funkcí a procesů a zálohy pro případ katastrof.

Po spuštění je důležité monitorovat a optimalizovat výkon webu. To zahrnuje propagaci, sledování Search Console a Google Analytics, monitorování pozic ve vyhledávačích a konkurence, a pravidelné zálohování pro zajištění obnovy v případě potřeby.

Úspěšné spuštění webových stránek vyžaduje pečlivou přípravu, systematický postup a neustálé sledování.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp