Kolik stojí PPC reklamy na Facebooku

Proč se reklama na Facebooku vyplatí?
Zjistěte, jak co nejvíce ušetřit na Facebook reklamě. Čím méně zaplatíte za jednotlivé prokliky, tím více se vám vaše reklamní kampaň vyplatí.

Facebook je mezi inzerenty považován za velmi efektivní reklamní platformu, hlavně díky skvělým možnostem přesného cílení, vysokému konverznímu poměru a nízkým nákladům, které umožňují inzerentům oslovit svými nabídkami široké publikum potenciálních zákazníků. Každý, kdo někdy zkoušel propagovat svůj byznys pomocí PPC reklamy, pravděpodobně velice dobře ví, že aby se mu reklama vyplatila, musí udržet CPC neboli cenu za jednotlivé prokliky co nejníže.

Ať už se do reklamy na Facebooku pouštíte poprvé, nebo hledáte způsoby, jak co nejlépe využít svůj rozpočet, pochopení světa nákladů na reklamu na Facebooku je klíčem k jejich udržení na nízké úrovni.

Proč se reklama na Facebooku vyplatí?

Reklama na sociálních sítích má obecně své výhody, ale pojďme se podívat na některé z dalších výhod, které Facebook přináší oproti jiným sociálním platformám, jako je Pinterest, LinkedIn anebo Instagram, a které vám umožní šetřit peníze za reklamu.

Facebook je stále nejoblíbenější sociální sítí

S 2,8 miliardy uživatelů na celém světě je Facebook v současné době největší a nejaktivnější sociální sítí na světě. Zatímco jiné sociální sítě jsou více zaměřeny na určitý typ nebo věkovou skupinu, Facebook má nejrovnoměrnější rozložení uživatelů z hlediska věku, zájmů či sociálního prostředí, což znamená, že můžete svými reklamami cílit na větší rozsah publika.

Laserově přesné cílení

Facebook sbírá o uživatelích obrovské množství dat, které využívá k přesnému cílení svých reklam. Pokud chcete oslovit například ženy v Přelouči, kterým je mezi 30 a 35 lety, mají dítě do 15 let a rády sledují Ordinaci v růžové zahradě, Facebook vám to bez problémů umožní. Přesné cílení znamená snížení nákladů na reklamu, zvýšení konverzního poměru a lepší návratnost.

Flexibilita při sestavování rozpočtu

Facebook nabízí dva typy rozpočtování, které se přizpůsobí různým reklamním strategiím. Dlouhodobé rozpočty, které jsou vhodné, pokud reklamy spouštíte podle plánu anebo pevného rozpočtu a konečného data, a denní rozpočty, které jsou vhodné pro maximalizaci probíhajících kampaní a pro plánování a rozvržení podle kolísajícího rozpočtu. Denní rozpočty mohou být dobrou volbou, pokud chcete každý den vynaložit zhruba stejnou částku, aby vám kampaň nebo sada reklam získávala konzistentní denní výsledky, zatímco dlouhodobé rozpočty představují pevný limit, ne průměrnou částku. Můžou se hodit, pokud nechcete překročit určitou vydanou částku, ale nevadí vám, pokud budou výdaje za jednotlivé dny kolísat.

Kolik stojí reklamy na Facebooku v roce 2021?

Cenová dostupnost

Reklamy na Facebooku patří k nákladově nejefektivnějším typům reklamy pro každou firmu, ať už chcete utratit sto korun nebo deset tisíc denně. Díky testování, remarketingu a možnostem reportování máte k dispozici nástroje, které vám umožní každou utracenou korunu maximálně využít.

Kolik stojí reklamy na Facebooku v roce 2021?

Cena za proklik na PPC reklamu na Facebooku se pochopitelně liší v závislosti na odvětví, ve kterém podnikáte, i na cílové skupině, kterou se snažíte oslovit. V roce 2021 dosahuje průměrná CPC na Facebooku napříč odvětvími a napříč cíli kampaní 0,97 USD (přibližně 21 Kč). Pokud budeme počítat cenu za tisíc zobrazení reklamy (CPM), vychází průměrný CPM na Facebooku napříč všemi odvětvími na 11,54 USD (asi 254 Kč). Stejně jako u CPC to v závislosti na odvětví a typu cílení může být i třikrát méně, nebo třikrát více.

Faktory, které ovlivňují náklady na reklamu na Facebooku

Stejně jako náklady na PPC reklamu na jiných platformách, jsou i náklady na reklamu na Facebooku ovlivněny řadou proměnných.

Cíle kampaně

Cíle kampaně na Facebooku jsou významným faktorem pro stanovení ceny, protože souvisejí s hodnotou požadovaného cíle a s tím, v jaké fázi marketingového trychtýře se vaši uživatelé nacházejí.

Například kampaně zaměřené na zvyšování povědomí o značce nebo angažovanost budou stát méně než kampaně v nižších patrech marketingového trychtýře, které se zaměřují na získání konverze. Je mnohem snazší přimět někoho, aby se podíval na reklamu, než jej přesvědčit, aby na ni kliknul, otevřel peněženku a dokončil nákup.

Velikost publika

Reklamy na Facebooku zaměřené na větší a širší publikum budou obecně stát méně než na menší publikum.

Nižší náklady obvykle uvidíte spíše u PPC kampaní ke zvyšování povědomí a kampaní cílených na horní část marketingového trychtýře než u remarketingových kampaní v dolní části marketingového trychtýře, protože publikum v tomto druhém případě bývá specifičtější, menší, ochotnější nakupovat a tudíž je zde mnohem větší konkurence.

Facebook publikum

Denní rozpočet

Pokud máte nižší denní rozpočet na reklamu, může trvat déle, než algoritmus Facebooku opustí fázi učení. Z tohoto důvodu jsou náklady na nové reklamní sady často zpočátku vyšší, než systém pochopí, jak se vaše publikum k reklamám chová a jak je optimalizovat pro co nejvyšší zapojení. Pokud vaše reklamy dobře fungují, Facebook a Instagram vás časem odmění nižšími náklady.

Míra prokliku

Míra prokliku (CTR) může také hrát roli ve vašich nákladech na reklamu na Facebooku. Pokud je CTR nízká, zejména v kampani zaměřené na návštěvnost webových stránek, může to vést k vyšším nákladům za prokliky, jelikož algoritmus Facebooku chápe nízkou CTR jako signál, že vaše reklama zvolené publikum příliš neoslovuje.

Zdravá hodnota CTR na Facebooku se pohybuje kolem 2 %. Nejčastěji platí, že čím výše se CTR vyšplhá, tím nižší bude vaše CPC.

Sezónnost

Náklady na PPC reklamu se v průběhu roku mění. Zatímco během léta bývají nižší, na podzim a zejména před Vánoci šplhají do nadoblačných výšin, jelikož se zvyšuje konkurence. Firmy zvyšují své rozpočty, aby získaly co největší podíl na návštěvnosti, čímž se zvyšují náklady i pro všechny ostatní inzerenty.

Jak snížit náklady na reklamu na Facebooku

Chcete-li rozumně využít svůj rozpočet, zvolte si cíle kampaně odpovídající fázi marketingového trychtýře, ve které se nachází lidé, které chcete oslovit. Obecně platí, že kampaně na zvyšování povědomí o produktu či značce jsou vhodné pro horní část trychtýře, kampaně oslovující lidi, kteří hledají doplňující informace o produktu, odpovídají středu trychtýře a kampaně zaměřené na získání konverze jsou nejlepší pro spodní část trychtýře.

►Stručně řečeno, začněte s kampaněmi v horní části marketingového trychtýře, abyste s nižšími náklady oslovili více lidí z cílové skupiny, a poté se přesuňte ke konverzním kampaním, které optimalizují pro konverzní události vedoucí k nákupu.

Jak vytvořit kompletní strategii PPC reklamy na Facebooku

Lidé mohou nakupovat a také nakupují již při první interakci s vaší firmou na Facebooku, nicméně většina z nich bude potřebovat více času, abyste si získali jejich důvěru, představili jim své výhody a nalákali je ke konverzi. Pravděpodobně tak budou muset být osloveni reklamou vícekrát, než se rozhodnou pro nákup.

Používejte automatické umístění

I když může být lákavé mít možnost vybrat si, kde se vaše reklamy v rámci Facebooku zobrazí, nejlepší způsob, jak ušetřit peníze, je začít s výchozím nastavením „Automatické umístění“. Tím, že se reklamy zobrazují na všech umístěních, může Facebook získat lepší představu o tom, kde je nejlépe zobrazovat, a snížit tak vaše náklady. Také se rychleji dostanete z období učení, abyste mohli co nejdříve aplikovat optimalizace, které vám ušetří peníze na základě dat.

Vaše podmínky cílení zůstanou stejné bez ohledu na umístění, což znamená, že Facebook pak může uživateli zobrazovat reklamy s nižšími náklady, což vám může pomoci zvýšit vaše příjmy.

Provádějte A/B testování

Ke snížení nákladů na úrovni reklamy můžete přispět také tím, že budete ve svých reklamách provádět A/B testování různých proměnných, abyste lépe pochopili, co funguje a co ne. Otestujte různé varianty textu, titulku, obrázků či videa, vstupní stránky a další. Během jednoho testu byste neměli nikdy měnit více než 1 proměnnou naráz, abyste mohli s jistotou říct, co způsobilo změny ve výkonu reklamy.

Začněte své PPC reklamy optimalizovat co nejdříve

Reklamu na Facebooku nestačí pouze zapnout a nechat běžet. Abyste dosáhli optimálních výsledků, je třeba ji neustále sledovat, analyzovat její výkon a provádět optimalizace s cílem snížení nákladů a zvýšení výkonu. Díky široké expozici, přesnému cílení, flexibilitě rozpočtu a cenové dostupnosti se vám reklama na Facebooku rozhodně vyplatí. Rozšíří povědomí o vaší značce, produktech či službách mezi publikem, které by o ně mohlo mít zájem, a přivede vám spoustu nových zákazníků.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp