Klíčový význam záměru vyhledávání pro SEO

SEO
Oblast SEO se potýká s čím dál větší konkurencí, a proto je nutno zaměřit se na klíčové faktory podporující SEO. Mezi ty nejdůležitější patří záměr vyhledávání.

Časy se mění. Data, která se dlouhou dobu získávala ze souborů cookies třetích stran, budou brzy historií. Kvalitní obsah a pouhé zacílení na vysokoobjemová klíčová slova už nestačí, protože stále více společností využívá na svých stránkách osvědčené postupy v oblasti SEO a obsahové strategie.

Firmy, které chtějí vyniknout, musí bezpodmínečně přehodnotit svůj přístup a zaměřit se kromě klíčových slov i na další faktory, jež jejich úsilí v oblasti SEO podpoří, zejména na relevanci pro uživatele, které lze dosáhnout prostřednictvím záměru vyhledávání. Je to způsob, jak lze na současném zahlceném trhu oslovit cílové publikum efektivněji než kdykoli dříve.

Co je záměr vyhledávání?

Pojem „záměr vyhledávání“ (anglicky search intent) je zjednodušeně řečeno důvod, proč uživatel zadává dotaz do vyhledávače a oč se vlastně přesně snaží. Pro firmy je nesmírně důležité porozumět tomu, jakým způsobem lidé vyhledávají, proč něco vyhledávají a také, co chtějí o konkrétních věcech zjistit.

Význam záměru vyhledávání pro SEO

Záměr je pro vyhledávače tím nejdůležitějším. Vyhledávače se stále snaží zjistit záměry uživatelů a poskytnout jim tu nejlepší odpověď na jejich dotazy. To znamená, že odměňují každého, kdo jim s tím pomůže. Pochopením záměru vlastního publika a efektivním zpracováním záměru můžete dosáhnout nejen vyšší relevance, ale i reputace.

Vyhledávače zaznamenávají, na které odkazy na stránce s výsledky vyhledávání (SERP) uživatelé kliknou. Čím více uživatelů klikne na vaše odkazy na SERP, tím více vyhledávače zvýší autoritu vaší stránky v rámci daného tématu. Čím vyšší je vaše autorita, tím větší je pravděpodobnost, že se váš obsah bude zobrazovat na vyšších pozicích SERP ve vyhledávačích. Čím výše se váš obsah objeví, tím větší je pravděpodobnost, že na něj klikne více vysoce relevantních a kvalifikovaných uživatelů. Čím většího počtu relevantních kliknutí váš obsah organicky dosáhne, o to více dál poroste autorita vaší stránky. A tak to pokračuje dál a dál.

Když se vám podaří lépe porozumět záměrům vašeho publika při vyhledávání, budete schopni koncentrovat veškeré své úsilí v oblasti organického marketingu na nejdůležitější cíl každé firmy: poskytovat lepší služby svým zákazníkům. Optimalizace obsahu nejen pro klíčová slova, ale i pro záměr vyhledávání vám umožní optimalizovat i skutečnou hodnotu, kterou mohou vaše stránky publiku nabídnout.

Jinými slovy, optimalizace pro záměr není jen zásadní pro moderní optimalizaci SEO; je to způsob, jak sjednotit veškeré úsilí v oblasti organického marketingu kolem nejdůležitějšího a nejrelevantnějšího cíle pro každou firmu: poskytovat zákazníkům co nejkvalitnější služby odpovídající jejich specifickým potřebám.

Klíčová slova už dávno nestačí

V minulosti se firmy poměrně krátkozrace zaměřovaly v SEO na klíčová slova, která vykazovala vysoké objemy vyhledávání a která se pro jejich značku jevila jako relevantní. Nicméně, obvykle vůbec neřešily záměr vyhledávání. V důsledku toho často sledovaly klíčová slova použitelná pro široké spektrum záměrů, což znamená, že stejné klíčové slovo sledovalo i mnoho dalších firem. Pokud se firma čirou náhodou „netrefila“ do záměru vyhledávání uživatele, nemusela být výsledná návštěvnost – ani přes umístění v horních pozicích na SERP – vůbec vysoká.

Kategorie záměru vyhledávání

Existují čtyři hlavní kategorie záměru vyhledávání:

  1. informační dotazy,
  2. transakční dotazy,
  3. navigační dotazy,
  4. investigativní dotazy.

Informační dotazy souvisejí s tím, že uživatel hledá informace, například odpověď na otázku. Ještě se nechystá k nákupu, prozatím se chce pouze informovat.

Navigační dotazy jsou případy, kdy se uživatel snaží přejít na určitou webovou stránku zadáním jejího názvu přímo do vyhledávání (například Seznam).

Transakční dotazy jsou vyhledávací dotazy uživatele, který má transakční záměr, to znamená, že se snaží na internetu něco okamžitě koupit. Často zadá přesný název značky nebo produktu, který chce zakoupit.

Investigativní neboli komerční dotazy zadává uživatel, který může mít zájem o koupi výrobku nebo služby, ale nejdříve se o nich chce dozvědět více. Tento záměr slouží především k vyhledávání informací o nákupu.

Shrnutí

Firmy, které se dokážou zaměřit na záměr vyhledávání a začnou jej využívat, mohou cílit na publikum na základě toho, čeho se uživatelé snaží dosáhnout, nikoli pouze na základě toho, kdo jsou. Díky tomu mohou firmy najít publikum, pro které je jejich obsah relevantní, prostřednictvím otázek, které uživatelé kladou, namísto sledování zbytečně širokých cílů a doufání, že na jimi nabízené produkty a služby někteří z relevantních uživatelů čirou náhodou narazí.

A je tu ještě jedno plus. Marketing založený na záměru je mimořádně efektivní ve sféře B2B. Řešení a služby, které jsou předmětem B2B obchodních vztahů, bývají poměrně složité. Lidé, kteří chtějí do takových služeb či řešení investovat, obvykle disponují poměrně slušnými znalostmi o tom, co hledají a proč to hledají. Vědí tedy, co mají hledat a jaké otázky je potřeba ve vyhledávačích položit, aby získali potřebné informace. Firma, která dokáže tyto otázky identifikovat prostřednictvím záměru, je schopna navrhnout obsahovou strategii optimalizovanou pro SEO, která na dané otázky dokáže odpovědět.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp