Jak provést analýzu konkurence pro místní SEO

Lokální SEO
Identifikujte své hlavní místní konkurenty ve vyhledávačích a určete, co je třeba udělat, abyste je předstihli. Jak na to?

Pokud jde o lokální SEO, jedná se o v poslední době velmi skloňovaný termín. Lokální SEO je proces optimalizace webových stránek s cílem zlepšit jejich viditelnost a ranking ve výsledcích vyhledávání pro konkrétní lokalitu nebo region.

Tento typ SEO se zaměřuje na zlepšení výsledků vyhledávání pro uživatele, kteří hledají informace o místních podnicích nebo službách v dané oblasti. To zahrnuje využití klíčových slov a frází, které jsou specifické pro dané město, oblast nebo region, a optimalizaci webových stránek s ohledem na místní informace a kontext.

Lokální SEO zahrnuje také využití místních katalogů a registrů, aby se webové stránky objevily v místních výsledcích vyhledávání a v mapových aplikacích. V neposlední řadě je důležité mít na webových stránkách užitečné informace pro návštěvníky, jako jsou adresa, telefonní číslo a otevírací doba, a to tak, aby byly snadno viditelné a přístupné pro uživatele.

Na žádném z těchto úkolů však nezáleží, pokud ignorujete konkurenci. Analýza konkurence pro místní SEO může odhalit:

 • Kdo se umisťuje na předních místech.
 • Proč tohoto umístění dosáhl.
 • Kam se rozhodli zaměřit svou strategii.
 • Jakou úroveň úsilí vynaložili na umístění.
 • Jak byste je mohli předstihnout.

Pokud pochopíte úsilí a přístup, který používají ti, kteří se dobře umísťují na lokálních pozicích, můžete se prosadit i v nejkonkurenčnějším prostředí vyhledávání.

Určení místních konkurentů

Konkurenti v lokálním SEO vyžadují jiný přístup než konkurenti na celonárodních trzích. V celostátní SEO kampani se konkurenti obvykle zaměřují na stovky nebo tisíce klíčových slov. Na místní úrovni se většina konkurentů obvykle zaměřuje na něco v rozmezí 20-100 klíčových slov.

Místní SEO má obvykle méně klíčových slov, protože je definováno svou fyzickou komunitou.

Místní SEO je určeno pro podpor malých lokálních podniků s fyzickými provozovnami, které cílí na zákazníky v okolí, jako jsou obchody restaurace, kadeřnictví, autoservisy a podobně.  Místní prodejci a  podniky nabízejí služby nebo zboží, které zákazníci obdrží přímo v místní pobočce. Produkty a služby těchto podniků jsou omezeny na parametry jejich místní populace. Pokud místní podnik nabízí opravu garážových vrat, je poptávka omezena počtem lidí, kteří v dané komunitě potřebují opravu garážových vrat.

Protože je místní SEO omezeno na fyzickou komunitu, je objevování konkurentů jednoduché. Určete 5-10 klíčových slov a zjistěte, kdo se umisťuje na prvních místech.

Analýza konkurence pro místní SEO se však rychle zkomplikuje, pokud existuje více než jedna lokalita pro podnikání. Každá lokalita představuje jedinečné výzvy.

Ačkoli analýza místní konkurence zohledňuje menší část klíčových slov, složitost místního vyhledávání má na tato klíčová slova vliv.

3 kroky k provedení analýzy konkurence pro místní SEO

Konkurenční analýza pro místní SEO zohledňuje viditelnost klíčových slov ve vyhledávání v kontextu tří místních faktorů hodnocení:

 • Porovnejte blízkost.
 • Posuďte optimalizaci obchodního profilu Google (GBP).
 • Analyzujte obsah na stránce.

1. Porovnejte polohu konkurence

Nacházíte se dále od centra města než vaši přední konkurenti? Má tato informace o vaší poloze vůbec nějaký význam? Koneckonců, není to tak, že byste kvůli SEO měli stěhovat vaši provozovnu.

Pochopení vaší polohy v kontextu polohy vašich konkurentů je však důležité, protože poloha může být odpovědí na otázku, proč se umístili na prvním místě.

Rychlé vyhledání nejvýznamnějšího klíčového slova může naznačit, zda poloha ovlivní vaši kampaň. Projděte si vzdálenost mezi provozovnou a centrem města pro firmu na 1. místě ve vyhledávání a poté porovnejte vzdálenost konkurenta se vzdáleností mezi vaší provozovnou a centrem města.

Pokud bude mít váš web v budoucnu potíže s růstem místního hodnocení, může být blízkost limitující pro pokrok. Někdy bude vaše adresa příliš vzdálená od cílového místa, než abyste se mohli umístit.

Během analýzy konkurence pro místní SEO stačí rychlá kontrola polohy konkurentů, abyste pochopili, jak moc záleží na vzdálenosti na vašem konkrétním trhu. Na základě této počáteční kontroly však můžete zjistit, že hlubší pochopení polohy by vám pomohlo při tvorbě strategie.

Pokud by pomohla komplexnější analýza polohy, zvažte jako další krok. Úplný audit polohy můžete například zvážit, pokud se podíváte na polohu na stránce, ale stále nemůžete určit, proč se konkurent dobře umisťuje. Audit blízkosti je hlubší analýza všech faktorů, které ovlivňují hodnocení na základě polohy na konkrétním trhu.

2. Vyhodnocení optimalizace firemního profilu Google

V místním SEO je hlavní hvězdou firemní profil Google. Konkurenti obvykle věnují největší pozornost firemnímu profilu Google v rámci své strategie lokálního SEO, protože tento profil se zobrazuje přímo v horní části výsledků vyhledávání.

Posuďte následující faktory hodnocení v rámci výpisů firemního profilu vašich konkurentů a porovnejte svůj vlastní profil:

 • Název
 • Primární kategorie
 • Další kategorie
 • Recenze

Název, primární kategorie a recenze jsou na profilu přímo viditelné, ale pro zobrazení dalších kategorií podniku v profilu je třeba použít nástroj, jako je GMB Everywhere. Výše zmíněné jsou klíčové faktory hodnocení na firemním profilu Google, je ale také důležité podívat se, kolik investovala konkurence i do dalších funkcí profilu:

 • Popis
 • Fotografie
 • Otázky a odpovědi
 • Produkty
 • Služby
 • Příspěvky

Pokud se konkurence umisťuje pouze na základě recenzí a umístění, pak by několik úprav v kategoriích obchodního profilu mohlo zlepšit vaše umístění. Pokud však konkurent, který se umístil na 1. místě, má svůj profil vyplněný do posledního detailu a zveřejňuje příspěvky každý týden, pak bude pravděpodobně vyžadovat značné úsilí, abyste ho předstihli.

V konečném důsledku je firemní profil Google určen k tomu, aby uživatelům aktualizoval co nejvíce informací o podniku. Umístění v žebříčku je skvělé, ale informovat zákazníky o své firmě je solidní postup ve všech komunikačních kanálech.

3. Analyzujte obsah na stránce

Onpage SEO je důležitým signálem pro hodnocení v místním vyhledávání. Jak tedy vypadají webové stránky konkurenta, který se umístil na prvním místě? 

Projděte si domovskou stránku svého konkurenta, abyste zjistili, kolik úsilí je třeba věnovat vašim stránkám. Kolik váš konkurent investoval do své webové stránky?

  • Je v navigaci hodně stránek se službami?
  • Působí webová stránka moderně/přátelsky k mobilním zařízením?
  • Obsahuje webová stránka ocenění, reference nebo hodnocení zákazníků?
  • Používá webová stránka optimalizované značky titulků?
  • Obsahuje domovská stránka video, otázky a odpovědi nebo jiný samostatný obsah?

Tyto otázky nejsou v žádném případě vyčerpávající, ale jsou dobrým výchozím bodem a mohou vám pomoci pochopit úroveň investic a strategie, které stojí za webovými stránkami konkurence.

Zpracování informací a celkový pohled na věc

Shromáždili jste informace o blízkosti konkurenta, jeho firemním profilu na Google a webových stránkách? Nyní je čas tyto informace analyzovat a vymyslet strategii lokálního SEO.

Po analýze konkurence v lokálním SEO možná zjistíte, že vaše firma potřebuje několik vylepšení, aby se mohla ucházet o první pozici, od aktualizace kategorie GBP až po zvážení videoobsahu.

Každý lokální trh zahrnuje konkurenty, kteří investovali různé množství prostředků do optimalizace obsahu a odkazů. I když je v SEO vždy co zlepšovat, analýza konkurence může pomoci určit, která vylepšení budou mít největší dopad.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp