cílení
Nepleťte si cíl s klíčovým ukazatelem výkonnosti. Naučte se je rozlišovat a zajistěte si úspěch tím, že správně určíte co je KPI a co jsou cíle.

Názvosloví digitálního marketingu může být matoucí. I zkušení marketéři mohou být zmateni některým nejnovějším módním slovem nebo technickou definicí. A nechtějte, abych začal o tom, jak hlavní vyhledávače rády pravidelně přejmenovávají své stěžejní produkty.

To co každý znal jako Google  Webmaster Tools se nyní například jmenuje Search Console. Než se podíváme na rozdíl mezi cíli a KPI, musíme pochopit, co je cíl a co je KPI. Problém je v tom, že oba tyto pojmy mohou mít různý význam v závislosti na kontextu diskuse. Prozkoumejme různé definice a scénáře, ve kterých se cíle a KPI používají.

Co jsou to cíle?

Většina lidí má definici "cílů" předem zažitou. Tato definice má obvykle něco společného se splněním předem stanoveného úkolu k dosažení požadovaného výsledku. Tato definice je užitečná při chápání cílů z hlediska vašich webových stránek. Cíl může být například dokončení požadované akce návštěvníkem webu. Cíle by měly být položky, které mají měřitelný dopad na vaše podnikání. Cíl, který většinu lidí napadne jako první, je prostý prodej. To je perfektní cíl - a velmi zřejmý.

Ale když odhlédnete od prodeje, cíle mohou být složité. Někteří majitelé webů mohou mít cíle, splněné pokud se návštěvník podívá na jakoukoli stránku na webu. To ale není moc dobrý cíl. Pokud máte takový cíl, rozmělňuje to vaše metriky a zahlcuje analytické panely. A upřímně řečeno, vědět, že lidé navštívili vaše webové stránky, není cíl, který by vám napověděl něco o tom, zda má návštěvník zájem o váš produkt.

Vhodnějším cílem by bylo, když si návštěvník stáhne e-book, vyplní formulář nebo si zarezervuje schůzku. Cíle by měly být měřitelné. Cíle by měly být akce, které mají skutečný dopad na výsledek hospodaření. Cíle mohou být složité i jednoduché. Nakonec vám však musí poskytnout přehled o tom, jak se vaše celkové digitální marketingové úsilí vyvíjí.

Pokud nevíte, zda váš program funguje, nebo ne, první místo, kde to zkontrolovat, jsou vaše cíle. Pokud máte správné cíle a máte je správně nastavené ve svém analytickém programu, okamžitě budete vědět, zda váš digitální marketing funguje, nebo ne.

Co jsou to klíčové ukazatele výkonnosti?

KPI je zkratka pro klíčový ukazatel výkonnosti. Je snadné zaměnit KPI s cíli. KPI - klíčové ukazatele výkonnosti - totiž mohou být cíle a cíle mohou být KPI. Mezi KPI a cíli jsou však zásadní rozdíly.

Cíle, jak již bylo řečeno, jsou dokončené akce návštěvníků webových stránek, kteří následují předem nastavenou cestu k dokončení dané akce. Naproti tomu klíčové ukazatele výkonnosti jsou položky, které ukazují výkonnost (dobrou nebo špatnou) vašich digitálních marketingových programů.

KPI jsou obvykle širší než cíle a nemusí s nimi být spojena dokončená akce. KPI může být například vysoká pozice pro určité klíčové slovo v SERP (stránky s výsledky vyhledávání).

Tento konkrétní KPI není cílem, protože s ním není spojena žádná dokončená akce ze strany koncového uživatele.

Vysoké umístění na požadované klíčové slovo je však rozhodně ukazatelem, že se vaše optimalizace pro vyhledávače (SEO) ubírá správným směrem.

Klíčové ukazatele výkonnosti, které nejsou cílem, je však třeba často vyhodnocovat. Podívejme se na příklad KPI kterým je vysoké umístění konkrétního klíčového slova. Pokud se jedná o správné klíčové slovo, většina webů zaznamená zvýšení prodeje nebo počtu potenciálních zákazníků.

Pokud se tak ale neděje, slovo, na které se umisťujete, nemusí být tím správným KPI. Protože klíčové ukazatele výkonnosti nejsou nutně dokončené akce, nejsou vhodné pro posouzení výsledku vašeho programu. Pokud ovšem vašimi KPI nejsou skutečné prodeje. Jak vidíte, klíčové ukazatele výkonnosti mohou být širší než cíle.

Jsou to pouze ukazatele, na kterých se ti, kdo jsou zodpovědní za výsledky digitální marketingové kampaně, shodnou a které budou sloužit jako mapa toho, kam se má váš digitální marketing ubírat. A právě proto je důležité, aby se klíčové ukazatele výkonnosti často revidovaly.

Věci se v online podnikání rychle mění a klíčové ukazatele výkonnosti, které jste použili v minulém roce, už nemusí být vhodné.

Několik vět závěrem

Klíčové ukazatele výkonnosti i cíle jsou v online podnikání důležité. Tato slova však mohou pro různé lidi znamenat různé věci. Klíčem k úspěchu je zajistit, aby všichni ve vašem týmu mluvili stejným jazykem a věděli, co KPI nebo cíl znamená, když ho vyslovíte.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp