Onpage SEO
Tento průvodce vám krok za krokem ukáže, jak posunout onpage optimalizaci na webu na vyšší úroveň, vytvořit špičkové stránky a dosáhnout požadovaných výsledků.

Umístění na předních pozicích ve výsledcích vyhledávání vyžaduje mnoho úsilí. Chcete-li uspět, ujistěte se, že vaše stránka nabízí nejvyšší hodnotu a jedinečný zážitek pro vaše cílové publikum. V tomto článku se budeme zabývat tím, jak lze pomocí on-page SEO zlepšit kvalitu vaší stránky tak, aby obstála v konkurenci ostatních kvalitních webů.

Co je on-page SEO a proč je důležité?

On-page neboli on-site SEO je proces optimalizace prvků stránky pro konkrétní klíčová slova s cílem zlepšit hodnocení stránky a uživatelský zážitek. V rámci prvků stránky sledujeme:

 • Kvalitu obsahu
 • Hustotu klíčových slov
 • Nadpis a popis
 • Strukturu adresy URL
 • Zkušenosti se stránkou
 • Optimalizaci médií
 • Interní a externí odkazy atd.

Tyto prvky stránky jsou hlavními komunikačními body mezi stránkou, uživatelem a vyhledávači. Z hlediska SEO lze každý prvek stránky vylepšit, aby se zvýšil uživatelský komfort a abyste vyhledávačům řekli o svých stránkách více. Tím se zvýší šance, že se vaše stránky umístí ve vyhledávání výše a získají větší návštěvnost.

Optimalizace stránek pomocí SEO nástroje

On-page SEO zahrnuje řadu úkolů pro každý prvek stránky, z nichž některé z nich lze snadno přehlédnout. Chcete-li si práci na onpage SEO usnadnit, použijte některý automatizovaný nástroj s postupným kontrolním seznamem a akčními tipy. Většinu úkolů můžete stále provádět ručně, ale nástroje pro kontrolu on-page SEO vám pomohou provádět optimalizaci na stránce efektivněji.

Většina kontrolorů SEO analyzuje stránky z pohledu vyhledávačů. Vyhodnocují technické parametry a předkládají seznam problémů, které mohou ovlivnit hodnocení.

Některé nástroje nabízejí hloubkovou analýzu. Porovnávají cílové stránky s přímými konkurenty a odhadují rozsah doporučených metrik. Doporučení jsou přesnější, protože vycházejí z relevantních metrik a konkurenčních aspektů namísto obecných měřítek.

Jedním z pokročilých SEO nástrojů pro kontrolu stránek je On-Page SEO Checker. Tento nástroj poháněný umělou inteligencí pomáhá kontrolovat a optimalizovat stránky pro dosažení nejlepších výsledků v SEO. Přejděme k rozebrání procesu onpage optimalizace

Krok 1. Identifikace stránek pro optimalizaci

Před provedením SEO optimalizace na webu musíte identifikovat stránky, které vyžadují optimalizaci. Mezi signály, které naznačují, že stránka potřebuje vylepšení, patří např:

 • Pokles návštěvnosti. Při zkoumání tohoto problému pečlivě prostudujte zprávy služby Google Analytics.
 • Potenciál stránky se snižuje. Pokud viditelnost ve vyhledávání nebo počet kliknutí v průběhu času stále klesá, klesla vaše pozice v žebříčku. Tyto metriky sledujte pomocí aplikace Google Data Studio nebo Google Search Console.
 • Stránka zcela vypadla z výsledků vyhledávání. To často souvisí s používáním klíčových slov, takže je třeba sledovat pozice klíčových slov a analyzovat konkurenci.
 • Zhoršuje se výkonnost firmy. Pokud klesají výkonnostní ukazatele, jako je míra konverze nebo zisk, mohou být některé prvky stránky nedostatečně výkonné nebo samotné stránky nemusí být správně optimalizovány.

Důležitá rada: Optimalizujte pouze stránky vykazující negativní dynamiku nebo stagnaci. Nesnažte se vylepšovat stránky, které již vykazují růst.

Krok 2. Proveďte audit a zhodnoťte kvalitu stránek

Dalším krokem je audit stránek. SEO audit je proces kontroly prvků stránky z hlediska obecných standardů a identifikace problémů, které brání stránce ve vysokém umístění ve výsledcích vyhledávání. Uživatelé mohou stránky auditovat ručně nebo použít jednoduché pluginy, které měří důležité metriky SEO, jako je délka a hustota klíčových slov a Core Web Vitals. Zvažte použití automatizovaných nástrojů, které umožňují přesnější audity.

Po použití nástroje pro auditování, který analyzuje prvky stránky a identifikuje chyby, můžete posoudit kvalitu stránky. Čím více chyb stránka obsahuje, tím nižší je její kvalita. Optimalizace jednotlivých prvků stránky pro cílová klíčová slova zlepší kvalitu stránky.

Krok 3. Porovnání výsledků s konkurencí

Provedení průzkumu konkurence vám pomůže zjistit, jak se stránky podobné té vaší dostaly na první místo ve výsledcích vyhledávání a jak je překonat.

Zkontrolujte celkovou kvalitu stránek konkurence, prozkoumejte prvky stránek, věnujte pozornost jejich zpětným odkazům a odkazujícím doménám a vyhodnoťte technické metriky. Zkontrolujte, jak používají klíčová slova v nadpisech, popisech a na celé stránce. Zkontrolujte také typ obsahu, který nabízejí, a zaměřte se na případné nedostatky související se strategií obsahu.

Při analýze silných a slabých stránek konkurence objevíte osvědčené postupy, které lze aplikovat na vaši stránku, včetně chyb, kterých je třeba se vyvarovat.

Krok 4. Přiřaďte problémům SEO prioritu a stanovte úkoly k jejich odstranění.

Nyní jste již stránku analyzovali, identifikovali problémy a prozkoumali konkurenci. Dalším krokem je uspořádání pracovního postupu.

Onpage SEO na stránce zahrnuje opravu problémů s prvky stránky, kvalitou obsahu, hustotou klíčových slov, zážitkem a použitelností stránky a interními a externími odkazy. Kritickým chybám věnujte zvýšenou pozornost a řešte je jako první. Tyto problémy mají větší vliv na kvalitu stránky a její hodnocení. Jakmile budete s kritickými problémy hotovi, implementujte nové nápady převzaté od konkurence.

Bonus: Jak uplatnit přístup založený na datech při vytváření nových stránek.

Oprava problémů se stránkami může být rychlá a snadná, ale nebylo by lepší mít tato data k dispozici ještě před vytvořením stránky?

Před vytvořením stránky od nuly zvažte analýzu výsledků vyhledávání, abyste ji lépe pochopili:

 • Kdo jsou konkurenti a jaké parametry jim umožňují zaujímat vysoké pozice?
 • Jaká klíčová slova by měla být použita a kde by měla být na stránce umístěna?
 • Jaký obsah je třeba vytvořit?
 • Kolik zpětných odkazů byste měli získat, abyste udrželi krok s konkurencí?

Pomocí různých SEO nástrojů můžete analyzovat obsah, zpětné odkazy a technické metriky vašich konkurentů a získat detailní zprávu o každé stránce včetně praktických doporučení.

Díky tomuto přístupu založenému na datech můžete zjistit, zda se můžete dostat na vrchol výsledků vyhledávání, jak toho dosáhnout a kolik úsilí to bude vyžadovat.

Pojďme si to shrnout.

Optimalizace na stránce je nepřetržitý proces SEO krok za krokem:

 • Identifikujte stránky, které potřebují vylepšit.
 • Proveďte audit stránek a zhodnoťte celkovou kvalitu stránek.
 • Porovnejte cílovou stránku s přímými konkurenty a podobnými stránkami a najděte nové příležitosti.
 • Objevte problémy na stránce, stanovte jejich priority a opravte je.
 • Vytvořte další úkoly SEO a vylepšete stránku.
 • Sledujte změny kvality stránky a jejího hodnocení.

On-page SEO je nejjednodušší způsob, jak zlepšit své pozice. Pokud vše uděláte správně, můžete vidět rychlé a hmatatelné výsledky.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp