Jak monitorovat a zlepšit Interaction to Next Paint

core web vitals
Google přišel s novou metrikou Core Web Vitals. Jedná se o Interaction to Next Paint (= INP). Přinášíme vám rady, jak ji na webu monitorovat a zlepšit.

Co je Interaction to Next Paint (INP)?

Nová metrika Interaction to Next Paint (INP) nahrazuje od března 2024 původní metriku First Input Delay (FID) a stává se tak další z metrik Core Web Vitals. Snaží se o zachycení více aspektů, než tomu bylo u FID.

Cílem metriky je změřit čas mezi tím, kdy uživatel interaguje se stránkou (např. klikne na tlačítko) a kdy prohlížeč dostane pokyn, aby vykreslil změněné pixely na obrazovku zařízení. Pokud je čas trvání 1 sekunda, jedná se již o špatnou hodnotu. Dobré skóre INP by mělo být pod 200 milisekund. Čím více procesoru vyžaduje zpracování interakce uživatele na stránce a zobrazení nového obsahu, tím horší INP skóre.

V praxi to bohužel neznamená pouze, že se váš web pomalu načítá, jelikož je INP nově hodnotícím faktorem Core Web Vitas, tak to pro vás znamená horší SEO skóre a pravděpodobně  horší umístění ve výsledcích vyhledávání, jelikož získáte nižší hodnocení než vaše konkurenční stránky.

Jak otestovat Interaction to Next Paint na vašem webu?

Nejrychlejším způsobem, jak otestovat nejen nový hodnotící faktor INP, ale i ostatní Core Web Vitals, je provést rychlou kontrolu pomocí externích nástrojů, jako je například Test Core Web Vitals od Debug Bear. Tato společnost nabízí i nástroj Monitor Real User Core Web Vitals, která vám umožní vidět téměř okamžitě dopad provedených změn na webových stránkách na Core Web Vitals.

Další možností, jak získat informace o INP je prozkoumání karty Core Web Vitals, kterou naleznete v Google Search Console. Z této karty je možné vyčíst, kolik stránek problémy INP ovlivňuje nebo kolik stránek má další problémy s Core Web Vitals. Můžete mít však problém zjistit, o jaké konkrétní stránky se jedná. Další nevýhodou Google Search Console je, že jsou její data zpožděna. Budete tedy muset počkat několik týdnů, než zjistíte, jak si stránky vedou po provedení dodatečných optimalizací.

Jak zrychlit Interaction to Next Paint na vašem webu?

Jestliže chcete zlepšit skóre to je to nové metriky, tak musíte nejprve vědět, jakého zpracování CPU se účastní uživatelské interakce. INP je v tomto případě možné rozložit do tří typů:

  • Vstupní zpoždění: úlohy na pozadí, které brání prohlížeči zpracovat interakci, dokud nejsou dokončeny.

  • Doba zpracování: běží kód, který zpracovává interakci uživatele a plánuje aktualizace uživatelského rozhraní

  • Zpoždění prezentace: po naplánování aktualizací uživatelského rozhraní musí prohlížeč aktualizovat rozvržení stránky, aby mohl vykreslit nový obsah.

Radíme vám použít ke sledování CPU některý z externích nástrojů. Opět vám může posloužit další chytrý nástroj DevTools od Debug Bear. Zjištěná data mohou být pro běžného správce webu hůře čitelná, proto bude zapotřebí zapojit webového vývojáře. Ten může zjistit důležité informace, proč není INP tak rychlé, jak by bylo potřeba. Může například objevit kód třetí strany, který běží na pozadí nebo neoptimalizovaný kód JavaScriptu.

Nemáte vývojáře nebo chcete problematiku prozkoumat sami? Využít můžete také další nástroje od zmiňované společnosti, jako je Monitor Page Speed and Core Web Vitals, který vám prozradí, jaká komponenta INP nejvíce přispívá ke špatné reakci na vašem webu. Pravděpodobně zjistíte, že pomalé interakce probíhají při počátečním načítání webu. Je to dáno tím, že se na pozadí poprvé spouští mnoho malých úkolů, které když se načtou jednou, nemusí se již načítat znovu. První načítání stránky však zpomalí.

Jak zjistit, které interakce stránky jsou ovlivněny pomalým Interaction to Next Paint?

Pokud chcete vylepšit INP, a tedy optimalizovat webový kód, musíte vědět, s jakými prvky uživatelé na vašem webu nejčastěji interagují a které interakce často způsobují pomalé INP. Bohužel vám tato data neposkytne Google Search Console. Budete opět muset sáhnout po jiném externím nástroji.

Jestliže to vaše webové rozhraní dovoluje, nainstalujte si plugin typu RUM Metric Dashboards, který je vyhrazen pro monitorování Core Web Vitals. Takový plugin vám poskytne široký přehled o vašem webu v reálném čase. Budete tak moci co nejdříve vyhodnotit, jaký měly provedené změny na webu dopad na Core Web Vitals a tím pádem na celkové umístění vašich stránek ve výsledcích vyhledávání.

Optimalizujte INP a poskytněte lepší uživatelský zážitek z vašeho webu

Optimalizace Interaction to Next Paint (INP) je klíčová pro zlepšení uživatelského zážitku a úspěšnosti ve vyhledávačích. Jestliže se chcete vyhnout dlouhým prodlevám ve sledování, zda vaše úpravy fungují či naopak, využijte externí nástroje jako Test Core Web Vitals od Debug Bear či pluginy typu RUM Metric Dashboards a monitorujte svůj web v reálném čase. S růstem důrazu na rychlost načítání a uživatelskou interaktivitu je správa INP nezbytnou součástí strategie pro úspěch vaší značky v online prostředí.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Gabriela Soukupová

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp