Google uvolňuje API rozhraní nástroje pro kontrolu URL

Google API
Nyní můžete v rámci služby Google Search Console programově přistupovat k údajům, které poskytuje nástroj pro kontrolu URL. Jak na to?

Společnost Google uvolnila nové API rozhraní v rámci služby Search Console pro nástroj URL Inspection Tool. Nové rozhraní URL Inspection API umožňuje programově přistupovat k datům a reportům, které byste získali z nástroje URL Inspection Tool, ale prostřednictvím softwaru, jako by to dělalo každé rozhraní API. S pomocí tohoto API budete moci vylepšit vaše SEO

Má API rozhraní nějaká omezení?

Rozhraní API má své limity, takže jej nemůžete spustit na všech URL adresách na všech stránkách během jediného dne. API má limit 2 000 dotazů za den a 600 dotazů za minutu. Neočekávejte tedy, že jej dnes spustíte na celém svém webu s jedním milionem stránek. Budete muset věci řadit do fronty nebo je spouštět podle potřeby.

V jakých případech najde API rozhraní využití?

Google zmínil několik případů použití API rozhraní, mezi něž patří např:

  • SEO nástroje a agentury mohou poskytovat průběžné monitorování důležitých stránek, což jim umožní je vyladit k mnohem lepšímu výkonu. Například kontrola, zda existují rozdíly mezi kanonickými texty deklarovanými uživatelem a těmi, které vybral algoritmus Googlu, nebo ladění problémů se strukturovanými daty ze skupiny stránek.
  • Vývojáři CMS a zásuvných modulů mohou přidat přehled na úrovni stránek nebo šablon a průběžně tak kontrolovat existující stránky. Například sledování změn v průběhu času u klíčových stránek, aby bylo možné diagnostikovat problémy a pomoci určit priority oprav.

Jaké výsledky API rozhraní poskytuje?

API rozhraní vrátí indexované informace z nástroje pro kontrolu URL včetně stavu indexu, AMP, bohatých výsledků a použitelnosti pro mobilní zařízení.

Několik slov na závěr

Díky API rozhraní nástroje pro kontrolu URL nyní můžete programově přidat podrobnosti o kontrole URL do systému pro správu obsahu, interních nástrojů a ovládacích panelů. Nové funkce budou pomocí integrace nového API v budoucnu přidávat také aplikace a nástroje třetích stran.  Očekávejte, že řada poskytovatelů nástrojů a systémů pro správu obsahu začne přidávat nové funkce.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp