Google přichází s aktualizací Core Web Vitals

Google inovace
Google přichází s aktualizací Core Web Vitals. Od 12. března 2024 nahrazuje metriku First Input Delay (= FID = první nečinnost procesu) novou metrikou Interaction to Next Paint (= INP).

Co je Interaction to Next Paint (INP)?

Interaction to Next Paint (INP) nahrazuje First Input Delay (FID), jelikož se snaží zachytit ještě více aspektů, které FID neměl. Jeho cílem je změřit, kdy uživatel interaguje se stránkou (např. klikne na tlačítko), přesněji řečeno, kdy prohlížeč dostane pokyn, aby vykreslil změněné pixely na obrazovku zařízení. Nově tedy bude místo FID součástí Core Web Vitals, které vyhodnocují zážitek návštěvníka na webu pomocí rychlosti načítání stránek.

FID, který vyhodnocoval čas od prvního vykreslování stránky po první interakci uživatele, nebyl schopný posoudit dostatečně interaktivitu webové stránky, proto od května 2022 testuje Google jiné možnosti, jak načítání stránek vyhodnocovat.

Co byste měli udělat?

Weby, které aktuálně dosahují nižšího než 75. percentilu načítání stránek u INP by měly podniknout následující kroky:

  • Vyhodnotit aktuální výkon INP pomocí pluginů či nástrojů, jako je PageSpeed Insights.

  • Odhalit problémy, které výkon INP zpomalují. Zaměřte se například na dlouhé úlohy JavaScriptu.

  • Optimalizovat problematické oblasti.

Co můžete očekávat?

Zavedení INP do hodnotících faktorů Core Web Vitals může ovlivnit uživatelskou zkušenost. Je možné, že bude potřeba změnit webový kód tak, aby se více zaměřoval na optimalizaci připravenosti na interakci. Nutné může být také aktualizovat nástroje a strategie pro monitorování výkonu, aby byl nově hodnocen dle INP namísto FID.

Interaktivita webu je důležitým faktorem ovliňujícím uživatelskou zkušenost na webu, a tedy i klíčovou metriku SEO. Měli byste se proto zaměřit na zajištění hladkého přechodu na nové hodnocení.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Gabriela Soukupová

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp