Google podporuje názvy stránek pro subdomény na mobilních zařízeních

Mobilní SEO
Google podporuje názvy stránek pro subdomény na mobilních zařízeních, což umožňuje webům, aby lépe prezentovaly svůj obsah ve výsledcích vyhledávání.

Google podporuje názvy stránek pro subdomény na mobilních zařízeních. Tato funkce umožňuje webům, které používají subdomény, aby lépe prezentovaly svou identitu a obsah ve výsledcích vyhledávání. Google také aktualizoval dokumentaci nápovědy, která vysvětluje, jak používat názvy stránek a favikony pro optimalizaci webu pro vyhledávání.

Co jsou názvy stránek?

Názvy stránek jsou názvy a jména webů, které Google zobrazuje ve výpisech výsledků vyhledávání. Názvy stránek pomáhají uživatelům rychle pochopit, o čem je stránka a z jakého webu pochází. Názvy stránek se mohou lišit od názvů HTML, které jsou uvedeny v značce <title> stránky. Google totiž může upravit název HTML, aby lépe odpovídal dotazu uživatele nebo poskytl další informace o webu.

Názvy stránek se skládají ze dvou částí: názvu webu a názvu domény. Název webu je jméno, které web používá k identifikaci sebe sama. Název domény je adresa webu, která se skládá z domény nejvyšší úrovně (např. .com, .cz) a domény druhé úrovně (např. google, bing). Některé weby mohou také používat subdomény, které jsou další úrovní domény, která předchází doméně druhé úrovně. Například blog.google je subdoména domény google.com.

Jak Google zobrazuje názvy stránek?

Google zobrazuje názvy stránek ve formátu “Název webu - Název domény”. Například pro stránku https://blog.google/products/search/introducing-site-names-mobile-search-results/ Google zobrazí název stránky “The Keyword - blog.google”.

Google používá několik zdrojů, jak určit název webu pro výsledek vyhledávání. Mezi tyto zdroje patří:

 • Strukturovaná data: Weby mohou použít strukturovaná data typu WebSite na domovské stránce, aby specifikovaly název webu, který chtějí, aby Google zobrazoval. Toto je preferovaný způsob, jak sdělit Google název webu, protože je nejpřesnější a nejaktuálnější. Google poskytuje dokumentaci, jak používat strukturovaná data pro názvy webů zde.
 • Název HTML: Pokud web nepoužívá strukturovaná data, Google může použít název HTML, který je uveden v značce <title> stránky, jako název webu. Google však může upravit název HTML, aby lépe odpovídal dotazu uživatele nebo poskytl další informace o webu.
 • Obsah stránky: Pokud ani název HTML není k dispozici nebo není vhodný, Google může použít obsah stránky, jako je logo, hlavička nebo záhlaví, jako název webu. Google se snaží najít nejrelevantnější a nejkratší název webu, který popisuje web a jeho obsah.
 • Odkazy: Pokud ani obsah stránky není k dispozici nebo není vhodný, Google může použít odkazy, které odkazují na web, jako název webu. Google se snaží najít nejběžnější a nejvýstižnější název webu, který používají jiné weby, když odkazují na daný web.

Jak Google podporuje názvy stránek pro subdomény?

Google nyní podporuje názvy stránek pro subdomény na mobilních zařízeních. To znamená, že Google může zobrazit název webu, který je specifický pro subdoménu, místo názvu webu, který je společný pro celou doménu. Například pro stránku https://news.google.com/topstories?hl=cs&gl=CS&ceid=CS:cs Google může zobrazit název stránky “Google Zprávy - news.google.com”, místo “Google - google.com”.

Tato funkce umožňuje webům, které používají subdomény, aby lépe prezentovaly svou identitu a obsah ve výsledcích vyhledávání. Například web, který používá subdomény pro různé kategorie, jazyky nebo regiony, může použít názvy stránek, které odrážejí tyto rozdíly. Tím se zlepší zkušenost uživatelů, kteří hledají specifické informace nebo obsah.

Google podporuje názvy stránek pro subdomény pouze na mobilních zařízeních a pouze pro některé jazyky (angličtina, francouzština, němčina a japonština). Google také podporuje názvy stránek pro domény na mobilních i počítačových zařízeních pro tyto jazyky. Google plánuje rozšířit podporu názvů stránek pro subdomény a další jazyky v budoucnu.

Jak optimalizovat web pro názvy stránek?

Google doporučuje webům, aby optimalizovali své weby pro názvy stránek, aby poskytly uživatelům nejlepší možnou zkušenost při vyhledávání. K optimalizaci webu pro názvy stránek patří:

 • Používat strukturovaná data pro názvy webů: Weby by měly používat strukturovaná data typu WebSite na domovské stránce, aby specifikovaly název webu, který chtějí, aby Google zobrazoval. Toto je nejspolehlivější a nejefektivnější způsob, jak sdělit Google název webu. Weby by měly také používat stejný název webu pro všechny stránky na webu, pokud to je možné. Pokud web používá subdomény, měl by používat strukturovaná data pro každou subdoménu zvlášť, aby specifikoval název webu pro každou subdoménu.
 • Používat názvy HTML, které jsou informativní a jedinečné: Pokud web nepoužívá strukturovaná data, Google může použít název HTML, který je uveden v značce <title> stránky, jako název webu. Weby by proto měly používat názvy HTML
 • Používat obsah stránky, který je relevantní a konzistentní: Pokud ani název HTML není k dispozici nebo není vhodný, Google může použít obsah stránky, jako je logo, hlavička nebo záhlaví, jako název webu. Weby by proto měly používat obsah stránky, který je relevantní pro téma a obsah webu, a konzistentní s názvem webu, který používají v jiných zdrojích, jako jsou strukturovaná data nebo název HTML.
 • Používat odkazy, které jsou popisné a autoritativní: Pokud ani obsah stránky není k dispozici nebo není vhodný, Google může použít odkazy, které odkazují na web, jako název webu. Weby by proto měly používat odkazy, které jsou popisné a autoritativní, a které odpovídají názvu webu, který používají v jiných zdrojích, jako jsou strukturovaná data nebo název HTML. Weby by také měly sledovat osvědčené postupy pro odkazování, jako je používání relevantních klíčových slov, nepoužívání generických frází, jako je “klikněte zde”, a nepoužívání skrytých nebo zavádějících odkazů.

Jak používat favikony pro optimalizaci webu pro vyhledávání?

Favikony jsou malé ikony, které reprezentují web nebo stránku. Favikony se zobrazují vedle názvů stránek ve výpisech výsledků vyhledávání, v záložkách prohlížeče, v historii prohlížeče, v liště adresy a v dalších místech. Favikony pomáhají uživatelům rychle rozpoznat a identifikovat web nebo stránku.

Google doporučuje webům, aby optimalizovali své favikony pro vyhledávání, aby poskytly uživatelům nejlepší možnou zkušenost při vyhledávání. K optimalizaci webu pro favikony patří:

 • Používat favikony, které jsou jednoduché a rozpoznatelné: Weby by měly používat favikony, které jsou jednoduché a rozpoznatelné, a které odrážejí identitu a obsah webu. Favikony by měly být navrženy tak, aby byly dobře viditelné na různých zařízeních a rozlišeních. Favikony by měly být také konzistentní s názvem webu a logem webu, pokud existuje.
 • Používat favikony, které mají vhodnou velikost a formát: Weby by měly používat favikony, které mají vhodnou velikost a formát, aby byly správně zobrazeny ve výsledcích vyhledávání. Google doporučuje poskytnout ikonu, která má velikost alespoň 48 pixelů a dodržuje stávající pokyny pro favikony. Google také doporučuje používat formát PNG nebo SVG pro favikony, protože tyto formáty podporují průhlednost a škálovatelnost.
 • Používat favikony, které jsou snadno dostupné a aktualizované: Weby by měly používat favikony, které jsou snadno dostupné a aktualizované, aby Google mohl správně načíst a zobrazit favikony. Weby by měly umístit favikony do kořenového adresáře webu nebo do podadresáře, který je specifikován v značce <link> stránky. Weby by také měly zajistit, aby favikony byly dostupné pro všechny uživatele, včetně těch, kteří používají prohlížeče, které nepodporují favikony. Weby by také měly pravidelně aktualizovat favikony, pokud se změní identita nebo obsah webu.

Proč nás to zajímá?

Názvy stránek a favikony jsou důležité prvky, které pomáhají webům prezentovat sebe sama a svůj obsah ve výsledcích vyhledávání. Názvy stránek a favikony pomáhají uživatelům rychle pochopit, o čem je stránka a z jakého webu pochází, a rozhodnout se, zda na ni kliknou. Názvy stránek a favikony také pomáhají webům zvýšit svou viditelnost a důvěryhodnost ve vyhledávání.

Google nyní podporuje názvy stránek pro subdomény na mobilních zařízeních, což umožňuje webům, které používají subdomény, aby lépe prezentovaly svou identitu a obsah ve výsledcích vyhledávání. Google také aktualizoval dokumentaci nápovědy, která vysvětluje, jak používat názvy stránek a favikony pro optimalizaci webu pro vyhledávání.

Weby by proto měly optimalizovat své názvy stránek a favikony, aby poskytly uživatelům nejlepší možnou zkušenost při vyhledávání. Weby by měly používat strukturovaná data, názvy HTML, obsah stránky a odkazy, aby určily název webu, který chtějí, aby Google zobrazoval. Weby by měly také používat favikony, které jsou jednoduché, rozpoznatelné, vhodné a aktualizované, aby reprezentovaly web nebo stránku. Tím se zlepší zkušenost uživatelů, kteří hledají specifické informace nebo obsah.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp