Strukturovaná data: získejte v SEO náskok!

SEO
V současnosti se čitelnost webu hodnotí nejenom z hlediska samotných uživatelů webu, ale také vyhledávačů. Obsahu by měl nyní rozumět i samotný vyhledávač.

Čím více vyhledávače usilují o co nejpřesnější odpověď na vyhledávací dotaz, tím se vyhledávání stává chytřejší. S tím se mění také SEO. Nadále je obsah webu králem. Je také alfou a omegou SEO aktivit. V současnosti se však hodnotí jeho čitelnost nejenom z hlediska samotných uživatelů webu, ale také vyhledávačů. Obsahu by měl nyní rozumět i samotný vyhledávač.

Především vyhledávač Google si klade za cíl porozumět obsahu webů, které zobrazuje ve výsledcích vyhledávání. Tak může předkládat skutečně relevantní výsledky. Dokonce může již ve výsledcích vyhledávání přímo zodpovědět konkrétní dotaz hledajícího. To je možné prostřednictvím tzv. strukturovaných dat.

Co jsou to strukturovaná data?

Strukturovaná data jsou způsobem, jak vyhledávačům interpretovat význam webového obsahu. Data tak dostávají strukturu.

Prostřednictvím strukturovaných dat lze obsah webu rozčlenit na co nejmenší prvky, definovat ho prostřednictvím tzv. entit. Dá se také říct, že strukturovaná data slouží pro označení jednotlivých entit na webu. Těmito entitami přitom mohou být třeba konkrétní produkty, společnosti, osoby nebo události.

Jak strukturovaná data označit?

Strukturovaná data jsou součástí zdrojového kódu webu. Dají se označit několika metodami. V současnosti se pro označování strukturovaných dat využívají zejména tzv. mikrodata. Jsou specifikována v XHTML. Pro jejich specifikaci se nejčastěji užívá standard schema.org, který vytvořila společnost Google ve spolupráci s Yahoo a Microsoft.

Schema.org definuje celou řadu entit (kompletní seznam).

K těm nejvyužívanějším patří například:

  • Product – entita, která popisuje jednotlivé produkty nebo služby. Lze k ní přiřadit i vlastnosti jako je cena, skladová dostupnost, obrázek, cílová skupina, značka nebo organizace, také recenzi aj.
  • Organization – entita popisující konkrétní organizaci, společnost, výrobce, instituci, agenturu, úřad aj. Lze ji definovat prostřednictvím vlastností jako je adresa, kontakt, datum založení, logo aj. Lze k ní přiřadit i konkrétní produkty.
  • Person – entita definující osobu, prostřednictvím vlastností také její adresu, kontakt, datum narození, národnost apod. Lze ji spojit například s konkrétní organizací či událostí.
  • Event – entita pro označení konkrétní události. Může jít o obchodní akci, veletrh, kurz, školení, také umělecké představení, festival, sportovní akci, společenskou událost apod. K ní lze samozřejmě přiřadit datum, místo konání, také konkrétní osoby, společnost aj.

Strukturované úryvky (rich snippets)

V praxi strukturovaným datům zejména Google přikládá velkou váhu, protože umožňují robotům lépe posoudit daný web. Google sice přímo nepotvrdil vliv na SEO hodnocení a pozice v SERPu, jisté však je, že strukturovaná data mohou podstatně ovlivnit CTR. Jako strukturované úryvky se totiž strukturovaná data mohou přímo zobrazit ve výsledcích vyhledávání (viz ukázka výše).

V SERPu tak lze získat větší prostor než je obvyklé. Díky strukturovaným datům bude u konkrétního webu více informací než u ostatních. To upoutá pozornost a zvyšuje CTR. Dle průzkumů může přitom míra prokliku (CTR) díky strukturovaným úryvkům u konkrétního webu stoupnout až o 30 %.

Proč implementovat strukturovaná data?

Google strukturovaná data ve výsledcích vyhledávání zobrazit nemusí, ale může. Může je také využít jako zdroj pro Diagram znalostí.

Strukturovaná data i strukturované úryvky poutají pozornost vyhledávajících, zvyšují návštěvnost webu. Umožňují hledajícím snáze se rozhodnout, zda daný web chtějí navštívit. Tím také snižují Bounce Rate (míru okamžitého opuštění webové stránky).

Pokud dávají strukturovaná data smysl, napomáhají také budovat autoritu webu. I proto se vyplatí strukturovaná data implementovat.

Autor: Ing. Radka Křivánková a kolektiv

Další informace:

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Shoptet
Upgates
FastCentrik
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
Ecomail
Mailchimp